Aluekehittäminen on neuvottelua, yhteensovitusta ja valintaa

 

Aluekehittäminen varmistaa maakunnan kilpailukykyä ja hyvinvointia. Se perustuu suunnitelmiin, ohjelmiin ja toimenpiteisiin, joilla parannetaan Keski-Suomen väestön elinoloja ja vahvistetaan koko maakunnan elinvoimaisuutta. Tavoitteena on osaamiseen ja kestävään kehitykseen perustuva taloudellinen kasvu, elinkeinotoiminnan kehitys ja paras mahdollinen työllisyys.

Aluekehittämiseen käytetään maakunnallisia, kansallisia ja Euroopan unionin resursseja. Niiden suuntaamisesta sovitaan EU:n rakennerahasto-ohjelmissa, maaseutu- ja saaristo-ohjelmissa, koheesio- ja kilpailukykyohjelmissa, osaamiskeskusohjelmissa sekä valtion tulo- ja menoarviossa. Kehittämistoimet perustuvat maakunnan tahtoon eli yhdessä luotuihin strategioihin sekä valtioneuvoston päätöksiin valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista.

Alueiden kehittämislain mukaisesti Keski-Suomen liitto toimii aluekehittämisestä vastaavana viranomaisena maakunnassa. Aluekehittämistyötä tehdään yhdessä valtion alueviranomaisten, kuntien, kehittämisyhtiöiden, koulutusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin järjestötoimijoiden kanssa.

Aluekehittämissuunnitelmat ja -toimet on kirjattu pitkän aikavälin maakuntasuunnitelmaan, nelivuotiseen maakuntaohjelmaan sekä vuosittain laadittaviin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan ja maakunnan yhteistyöasiakirjaan.

 

Lisätietoja:

Hannu  Korhonen
Hannu Korhonen
kehittämisjohtaja
040 595 0016
hannu.korhonen[at]keskisuomi.fi
Aluekehittämisen koordinointi