Aluekehittäminen on neuvottelua, yhteensovitusta ja valintaa

 

Aluekehittämisellä varmistetaan maakunnan kilpailukykyä ja hyvinvointia. Se perustuu suunnitelmiin, ohjelmiin ja toimenpiteisiin, joilla parannetaan Keski-Suomen väestön elinoloja ja vahvistetaan koko maakunnan elinvoimaisuutta. Toimenpiteet keskitetään maakuntastrategiassa valittuihin bio-, digi- ja osaamistaloutta edistäviin teemoihin. Tavoitteena on kestävään kehitykseen perustuva taloudellinen kasvu, elinkeinotoiminnan kehitys ja paras mahdollinen työllisyys.

Aluekehittämiseen käytetään maakunnallista, kansallista ja Euroopan unionin rahoitusta. Kehittämisrahoituksen suuntaamisesta sovitaan EU:n rakennerahasto-ohjelmissa, kansallisissa kehittämisohjelmissa sekä valtion tulo- ja menoarviossa. Kehittämistoimet perustuvat maakunnan tahtoon eli yhdessä luotuihin strategioihin sekä valtioneuvoston päätöksiin valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista.

Aluekehityslainsäädännön mukaisesti Keski-Suomen liitto toimii aluekehittämisestä vastaavana viranomaisena maakunnassa. Aluekehittämistyötä tehdään yhdessä valtion alueviranomaisten, kuntien, kehittämisyhtiöiden, koulutusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin järjestötoimijoiden kanssa.

Aluekehittämistoimet on kirjattu pitkän aikavälin maakuntasuunnitelmaan, nelivuotiseen maakuntaohjelmaan sekä kahden vuoden välein laadittavaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan.

 

 

Lisätietoja:

Hannu  Korhonen
Hannu Korhonen
kehittämisjohtaja
040 595 0016
hannu.korhonen[at]keskisuomi.fi
Aluekehittämisen koordinointi