Keski-Suomen liiton blogi

Kirjoittajina Keski-Suomen liiton johto ja muut talon asiantuntijat sekä vierailijat. Juttuaiheet ovat kirjoittajien omia valintoja ja näkemyksiä. Lue ja kommentoi! Kommentit päivitetään työaikana.

Kansainvälistä EU-rahoitusta hyödyntämään!

Torstaina 19. helmikuuta 2015 | Heikkinen& Partanen


Keski-Suomessa on mahdollista hakea Euroopan unionin kansainvälistä rahoitustukea useasta ohjelmasta. Ohjelmat tukevat erityisesti innovaatioihin, ympäristöön, saavutettavuuteen, kestävään kaupunkikehitykseen sekä pk-yritysten kilpailukykyyn liittyviä toimia. Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi Itämeren maiden ohjelma, Pohjoinen periferia ja arktinen, Interreg Europe, Horisontti 2020, Erasmus+ jne. Uusi EU-ohjelmakausi 2014-20 on käynnissä ja suurin osa em. ohjelmista on avoinna rahoitushakemuksille.

Kansainvälisen EU-rahoituksen merkitys on lisääntynyt, nyt kun rakennerahasto-ohjelman potti on pienentynyt - esimerkiksi Keski-Suomessa noin puoleen entisestä. Moni keskisuomalainen organisaatio onkin aktiivisesti hyödyntänyt kansainvälisiä verkostojaan ja hakenut EU-tukea, mutta enemmänkin asiaan voisi panostaa ja rahoitusmahdollisuuksia hyödyntää. Usein kuulee valitettavan, että EU-rahoituksen hakeminen ja hankkeiden toteuttaminen on toivottoman työlästä ja byrokraattista, mutta hommaan kyllä oppii, ja ensimmäisen kerran jälkeen helpottaa.


Mitä menossa juuri nyt?

Itämeren maiden ohjelma on nykyään kaksivaiheinen ja 1. haku on juuri päättynyt. Ensimmäisen vaiheen ideahakuun (nk. concept paper -haku) tuli peräti 282 hakemusta eli kilpailu on kovaa. Vain murto-osa ideahakupapereista päässee toiselle kierrokselle eli saavat lähettää varsinaisen hakemuksen touko-kesäkuussa. Suomalaisten kunniaksi on todettava, että hakemuksissa oli eniten suomalaisia pääpartnereita (56), mutta tietääksemme yksikään näistä ei ole Keski-Suomesta. Hankeideoissa on kuitenkin mukana myös keskisuomalaisia toimijoita, joten peukut pystyyn, että ne hakemukset pääsisivät toiselle kierrokselle. Rahoitukseltaan ohjelma on antelias - hyväksytyille hankkeille EU-tuki on 75 %.

Pohjoinen periferia ja arktinen -ohjelmassa hakuja on auki useampi vuodessa. Nyt meneillään oleva 2. haku päättyy huhtikuun alussa ja seuraava avautunee elokuussa. Keski-Suomessa ei ole tähän asti osattu tarpeeksi hyödyntää tätä pohjoisen Euroopan tukiohjelmaa, jossa kilpailu rahoituksesta on vähemmän veristä kuin vaikkapa yllämainitussa Itämeren vastaavassa. Nyt Keski-Suomessa on valmistelussa parikin hyvää hanketta, jotka toivon mukaan avaavat väylän muillekin. Tämän ohjelman EU-tuki on 65 %.  

Koko Euroopan kattava Interreg Europe -ohjelma (entinen Interreg IVC) avautuu keväällä. Siitä rahoitetaan julkisten tahojen yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Ohjelmaan kannattaa hakeutua, jos on mukana esimerkiksi älykkään erikoistumisen toimenpiteissä. Vaikka kilpailu tässä ohjelmassa tulee olemaan kova, mukaan lähtöä kannustanee korkea tukitaso, peräti 85 - 100 %!  


Edunvalvonta käynnistettävä seuraavaa ohjelmakautta varten

Koska Keski-Suomi ei sijaitse minkään valtion rajan tuntumassa, ei maakuntamme voi osallistua suoraan rajat ylittävään yhteistyöhön ja rahoitusohjelmiin. Tällaisia ovat muun muassa Botnia-Atlantica (Suomi-Ruotsi) ja ENI-ohjelma (Suomi-Venäjä). Etenkin Kaakkois-Suomi-Venäjä -ohjelma olisi keskisuomalaisille tärkeä, sillä meillä on paljon yhteistyötä ja kauppaa Venäjän suuntaan. Emme kuitenkaan ole mukana ohjelmassa edes nk. rajoittuvana alueena, toisin kuin - yllättävää kyllä - Turku! Koska Turkukin onnistui todistamaan olevansa Venäjään rajoittuva kaupunki, meidän olisi syytä saada sieltä edunvalvontaoppia viimeistään seuraavaan ohjelmakauteen (2021-) mennessä.


Lisätietoja

Kysy lisätietoja kansainvälisistä EU-rahoitusmahdollisuuksista blogin kirjoittajiltta Keski-Suomen liitosta (em. ohjelmat) ja ELY-keskuksesta (Horisontti 2020).

Lisäksi keskisuomalaisten apuna Brysselissä on Länsi-Suomen WFEO:n toimisto, joka auttaa mm. kumppaneiden hakemisessa. Kannattaa myös ilmoittautua WFEO-toimiston uutiskirjelistalle, sitä kautta saa tietoa esimerkiksi meneillään olevista yhteistyöhauista. 

 

 

4 kommenttia

Maahanmuuttajat pelastavat Keski-Suomen väestönkasvun?

Keskiviikkona 28. tammikuuta 2015 | Veli-Pekka Päivänen

Tilastokeskus julkaisi juuri tiedot maakuntien ja kuntien väestömuutoksista. Keski-Suomen väestönkasvu on ollut 2000 luvulla yleensä keskimäärin 700 - 800 henkilöä/vuosi. Toissavuonna kasvua tuli kuitenkin vain 163 henkilöä ja viime vuonna enää 67 henkilöä.

Oltiin sentään plussalla, hyvä niin. Jäin pohtimaan syitä, miksi näin on käynyt. Tarkemmat analyysit paljastivat yllättäviä seikkoja: syntyvyys suhteessa kuolleisuuteen vähenee ja muuttotappio kasvaa. Väestön kasvu on siis maahanmuuttajien varassa.

Tilastokeskuksen mukaan syntyneiden enemmyys on laskenut jyrkästi: esimerkiksi vuonna 2010 Keski-Suomessa syntyi liki 500 lasta enemmän kuin täällä kuoli ihmisiä. Viime vuonna syntyneitä oli enää 38 enemmän kuin kuolleita. Selittävänä tekijänä lienee Keski-Suomen ikärakenne. Väestö vanhenee ja kuolleisuus lisääntyy, varsinkin pienillä paikkakunnilla.

Myös kuntien välinen muuttoliike on kääntynyt epäedulliseksi Keski-Suomessa. Vielä vuonna 2010 Keski-Suomi sai muuttovoittoa muista maakunnista 44 henkilöä, mutta vuonna 2014 muuttotappiomme oli yli 400 henkilöä. Pahenevan muuttotappion taustalla on maakunnan erittäin suuri työttömyys. Joulukuussa Keski-Suomessa oli 23 000 työtöntä. Jos työttömyytemme pysyy valtakunnan kärkisijoilla, Keski-Suomen muuttotappio pahenee edelleen. Muualla on vetovoimaa eli avoimia työpaikkoja ja meillä on työntövoimaa eli suuri työttömyys.

Keski-Suomen väestökasvun pelastaja oli yllättäen positiivinen nettomaahanmuutto. Se tarkoittaa, että Keski-Suomeen muutti ulkomailta 435 henkilöä enemmän kuin täältä ulkomaille. Nettomaahanmuutto Keski-Suomeen on ollut samalla tasolla jo useamman vuoden ajan ja se on kohdistunut pääasiassa Jyväskylän seudulle. Ulkomaalaisten absoluuttinen määrä ei ole kuitenkaan lisääntynyt samassa suhteessa. Nettomaahanmuutosta olisi hyvä tehdä tarkempi tutkimus: keitä muuttajat ovat ja mistä he pääasiassa tulevat. Ovatko he opiskelijoita, työntekijöitä, pakolaisia ja minne he muuttavat Keski-Suomesta?

Maakunnan sisällä väestö keskittyy edelleen Jyväskylän seudulle, jonka viime vuoden väestönkasvu oli n 1300 henkilöä. Muut seudut menettivät suunnilleen saman verran asukkaita. Tilanne on jatkunut samalaisena jo useita vuosia eli Jyväskylän vetovoima on pitänyt koko maakunnan väestönkasvun plussalla.

Keski-Suomi tarvitsee pikaisesti uusia työpaikkoja, jotta pysymme edelleen väkilukua kasvattavana maakuntana. Muutoin edessä on väestön väheneminen. 

Onneksi näkyvissä on jotain positiivistakin. Äänekosken biotuotetehdas sai ympäristöluvan, joten investointipäätös on jälleen askeleen lähempänä.


Lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen tietoja: 

http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/12/vamuu_2014_12_2015-01-27_tie_001_fi.html

 

Yksi kommentti

SLUSHia keskisuomalaisittain

Keskiviikkona 19. marraskuuta 2014 | Veli-Pekka Päivänen


Helsingin messukeskuksessa järjestettävästä SLUSH -tapahtumasta on kasvanut Euroopan tai, joidenkin puheiden mukaan, koko maailman suurin ja paras yrittäjyyden edistämistapahtuma. Siellä kohtaavat yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat, start up yritykset, kansainväliset enkelisijoittajat, kansainväliset pääomasijoittajat,
yksityiset yritysten kehittäjät sekä julkisen sektorin toimijat.

Mahtava juttu!
Usko suomalaiseen yrittäjyyteen on korkealla ja tulevaisuus näyttää valoisalta.

Mutta miksi SLUSH on onnistunut näin hyvin? Suurin syy menestykseen on se, että tapahtuma järjestetään eri tavalla kuin aiemmin. Tapahtumasta vastaa yksityinen yritys ja yksittäiset henkilöt, jotka ovat saaneet mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet jopa presidentin.

Eron entiseen voisi tiivistää M. Porterin "vanhasta uuteen" -teoriaa vuodelta 1995 mukaillen

  1. Uudessa mallissa taitavat ja kokeneet yksiköt osallistuvat liiketoiminnan kehittämiseen, vanhassa julkisen toiminnan kehittämisellä on suurempi huomio.
  2. Uudessa mallissa toteuttamisesta vastaa yksityisen sektorin toimintaorganisaatiot, vanhassa mallissa yhteiskunnan ylläpitämät organisaatiot.

SLUSH on osoittanut, että taitavat ja kokeneet yksilöt saavat muutoksen aikaan. Muutos tuottaa myös tulosta.

Keski-Suomi tarvitsee 10 000 uutta työpaikkaa, 2 000 uutta yritystä, 2 miljardia euroa lisää vientituloja sekä lisää yritysten t&k toimintaa. Kovien tavoitteiden toteuttaminen vaatii muutosta myös täällä. Onneksi Keski-Suomessa on jo käynnissä oma SLUSH - tosin sen nimi ei ole SLUSH, vaan se koostuu useasta samankaltaisesta ilmiöstä. Keski-Suomen liitto on ollut mukana mahdollistamassa näitä ilmiöitä.


Esimerkkejä keskisuomalaisesta SLUSHista

Keski-Suomessa on kehitetty KasvuOpen malli, jossa kokeneet yrittäjät osallistuvat talkooperiaatteella toisten yritysten kehittämiseen. Lokakuussa järjestetty KasvuOpen -finaali keräsi Jyväskylän Paviljonkiin useita satoja yrityksiä ja kehittäjiä. Ensi vuonna KasvuOpen järjestää kymmeniä kasvunpolkutapahtumia ympäri Suomea ja finaali on lokakuussa Jyväskylässä. Uljas Valkeinen ja kumppanit ovat tehneet loistavaa työtä.

Joulukuussa avataan Jyväskylä Yritystehdas, joka kokoaa saman katon alle useita yksityisiä ja julkisia yrityskehittäjiä. Tehtaan tavoitteena on synnyttää uusia yrityksiä ja auttaa olemassa olevia yrityksiä kehittämään toimintojaan. Aiemmin yrittäjä joutui kiertämään useita luukkuja. Nyt on yksi osoite. Hyvä näin.

Myös korkeakouluopiskelijat ovat järjestäytyneet uudella tavalla yrittäjyyden kehittämiseksi. Jyväskylä Entrepreneurship Society ry eli JES järjestää viikoittain erilaisia tapahtumia, joissa opiskelijat saavat tietoa yrittäjyydestä, liikeideoiden kehittämisestä sekä niiden integroimisesta opintoihin. 1960 -luvulla opiskelijat suunnittelivat yhteiskunnallista vallankumousta, nyt opiskelijat toteuttavat yrittäjyysvallankumousta. Kiitokset kuuluvat Janne Puustiselle ja Jussi Kämäräiselle

Keski-Suomeen on syntynyt myös muita yksityisiä yrittäjäyhteisöjä kuten Sanna Jylängin Redesan, Yrittäjän kumppanitalo Jyväskylään ja Sari Saarisen Hubik Keuruulle. Nämä yritykset toimivat SLUSHin tapaan mahdollisimman lähellä pientä yritystä.

Yritykset tarvitsevat myös rahoitusta. Rahoitusta saa yleensä omasta taskusta, pankista ja pääomasijoittajilta. Nyt sitä saa myös yksityisiltä henkilöiltä eli enkeleiltä. Sami Etula on julkaissut viime kuussa ensimmäisen oppaan enkelisijoituksen hakemiseen. Opas on saanut loistava vastaanoton. Painos loppui heti kättelyssä.

Nämä esimerkit kertovat, että muutos on meneillään myös Keski-Suomessa. Minä ainakin haluan olla mukana tekemässä muutosta ja sen myötä myös tulosta!

 

7 kommenttia

Vihreän kullan kirous

Keskiviikkona 5. marraskuuta 2014 | Olli Ristaniemi

Kun tieto Äänekosken biotuotetehtaasta tuli, sain melko pian sen jälkeen lahjaksi veljeltäni kirjan "Vihreän kullan kirous". Se on filosofian tohtorin, Helsingin yliopiston Pohjoismaiden historian dosentin Teemu Keskisarjan kirjoittama kirja suomalaisen puunjalostusteolli-suuden isästä, G. A. Serlachiuksesta, hänen elämästään ja afääreistään.

Serlachius perusti 1800-luvun lopulla erämaahan, Keurusselän ja Kuoreveden väliselle kapealle kannakselle, paperia puusta valmistavan tehtaan asujaimistoineen. Tämä tunnetaan nimellä Mänttä. Me emme tässä teossa ole nähneet metsää puilta, mutta tämä oli maailmanhistoriallinen suoritus, josta meidän on kiittäminen hyvinvointiamme ja koko maapallon paperia.

Kirja on hieno ja uskomaton tarina monessakin mielessä. Serlachius esimerkiksi sai käännettyä osan Suomen aluerakenteesta ja liikennejärjestelmästä nykyisen kaltaiseksi kääntämällä Helsinki-Tampere -radan jatkon länsirannikon vaatimattomien ruotsinkielisten kaupunkien sijasta Näsijärven itäpuolelle Vilppulaan ja Haapamäelle, ns. erämaaradaksi. Tässä meillekin esikuva, kun mietimme vaikkapa oikorataa Lahteen.

Tai kuinka "vesireittien merkitys ei kadonnut minnekään", josta esimerkkinä on Serlachiuksen tilaama Keuruuksi kastettu laiva Keurusselällä. Hienoa, että Keurusselällä siipirataslaiva Elias Lönnroth jatkaa ja kunnioittaa tietyllä tavalla Serlachiuksen perintöä. Tämä esimerkkinä Keitele-Päijänteelle ja edelleen Savon suuntaan.

Kirjan mukaan Serlachius haaveili kaukonäköisesti kaksinapaisesta kaupungista: Mänttä tulisi lohkaista Keuruusta ja Vilppula Ruovedestä. Mitenkäs on käynyt, nyt on kaksinapainen kaupunki Mänttä-Vilppula! Kuten meillä Jämsä-Jämsänkoski ja Äänekoski-Suolahti.

G. A. Serlachius suunnitteli jo 1800-luvun loppupuolella samaa mitä biotuotetehdas suunnittelee nyt: kaikki pääprosessin ulkopuolelle jäävä hyödynnetään. Serlachiuksella niitä olivat mm. kärrynpyörät, kynänvarret ja kiväärinperät. Serlachius ymmärsi myös, että paperitehtaan tulevaisuus ei ollut mekaanisessa hiomisessa vaan puolijalosteessa, selluloosassa. Ja puu näitä kaikkia varten oli saatavissa pääasiassa Keurusseudulta.

Nykyään Serlachius tunnetaan kuvataiteen mesenaattina ja Mänttä, kaksinapainen Mänttä-Vilppula, taidekaupunkina. Kirjasta selviää, että Serlachiuksella oli iso rooli, ehkä merkittävin, kansallisromantiikan läpimurrossa. Me kaikki tunnemme Axel Gallénin (myöhemmin Akseli Gallén-Kallela) kansallisromanttisen tyylisuunnan maalaukset mm. Aino-sarjassa. Minun seinääni, niin kuin varmasti useiden muidenkin kotien seinää, koristaa perintönä saatu kuuluisa Gallénin maalausta mukaileva Aino-ryijy. Gallén asusteli myös Keuruun Huhkojärvellä, jonka tapahtumista hän ehkä sai aiheen taidehistorialliseen legendaan Kullervon kirous.

Serlachius sai 1890-luvulla ajatuksen paviljongista, jossa olisi esillä yleisölle tunnettujen taiteilijoiden esityksiä. Tämä uraauurtava kokeilu, korven keskelle suunniteltu "korkeakulttuurin tukikohta", on tänä päivänä todellisuutta. Kävijöitä viime kesänä oli enemmän kuin Helsingin Kiasmassa!

Kirja osoittaa, että Keski-Suomella on ollut merkittävä rooli Suomen paperinjalostuksessa ja Suomen kansallisromanttisessa tyylisuunnassa. Onneksi nyt näyttää siltä, että tämä "vihreän kullan kirous" säilyy Keski-Suomessa. Äänekoski on saamassa toivottavasti uuden Serlachiuksensa ja mesenaattinsa joka näkee metsän puilta.

Ei kommentteja

Kärkihankkeita jo 140 vuotta

Maanantaina 20. lokakuuta 2014 | Hannu Koponen

Mauno Jokipiin toimittamasta Keski-Suomen historiasta osui silmiini kohta, jossa oli hahmoteltu pääkohtia 1870-luvun alueelliseen edunvalvontaan, tuon ajan kärkihankkeita siis.

Mikä olikaan kolmen kärki? Rautatie, oma lääni ja keskisuomalainen sivistys eli kansakoulujen perustaminen. Rata saatiin nopeasti, 1890-luvun lopulla. Keski-Suomen lääni perustettiin reilun 80 vuoden jälkeen vuonna 1960 - tosin se menetettiin, kun suurläänit muodostuivat 1997. Kansakoulut rakennettiin ja sivistyttiin.

Hyviä hankkeita. Mutta onpa huvittavaa, miten tutulta lista vaikuttaa. Reilun kolmen vuoden työkokemukseni aikana maakunnan edunvalvonnassa olen törmännyt lukemattomat kerrat näihin samoihin asioihin.  Kaksoisraiteen eteen on tehty työtä pitkään. Sen ensimmäisen raiteen viereen voisi piakkoin tulla jo se toinen. Ja sähköistys Äänekosken suuntaan. Nelostie, alempiasteinen tieverkko ja lentoliikenne ovat muita nykyisen edunvalvontamme toistaiseksi muuttumattomia kulmakiviä. 

Läänin toteutumisen sijaan nyt on pinnalla maakunnan eheys: SOTE, nyt jo kai kuopan reunan yli pudonnut kuntarakenneuudistus, valtionhallinnon läsnäolo maakunnassa, poliisi, hätäkeskus, jne. Ja entäs koulutus? Nyt teemme töitä koulutetun työvoiman saatavuuden eteen, vaadimme lisärahoitusta koulujen homekorjauksiin ja toisaalta viemme koulutusosaamista muualle maailmaan.

Tämän päivän kärkihankkeilla on siis melkoinen historia takanaan. Maakuntaa on rakennettu jo pitkään omasta identiteetistä, hyvistä yhteyksistä ja osaamisesta. Jatketaan siis puurtamista.

Ei kommentteja

Verkkoa paikataan pisteillä?

Torstaina 9. lokakuuta 2014 | Merja Lahti


Valtion harventuvaa palveluverkkoa paikataan pisteillä. Keski-Suomessa on jo opittu yhteispalvelupisteisiin, joissa kuntien palveluneuvojat jeesaavat kuntalaisia asiainhoidossa. 

Tai ei kaikkia palveluita tietenkään ole kaikissa pisteissä - yhdessä yhtä ja toisessa toista. Joissakin pisteissä voi olla verottajan palveluja tai Kelan tai TE-toimiston, jossain ehkä maistraatin, poliisin tai oikeusavun palveluja. Yleensä piste ja neuvoja löytyvät kunnantalolta.

Entäs tämä etäpalvelupiste? No se tarkoittaa sitä, ettäValtiovarainministeriö varusti yhteispalvelupisteitä videolaitteistoilla, joiden avulla asiakas pääsee juttelemaan "isolla kirkolla" konttorissaan istuvan viranomaisen kanssa kasvotusten. Keski-Suomessa kerättiin kotiin pisteet (!) ja papukaijamerkit, sillä pilottikokeilussa oli mukana 12 kuntaa. Helppoa kuin heinänteko, sanovat etäyhteydestä ne jotka ovat uskaltautuneet kokeilemaan.  

Huoli on vain ollut sitä, osaako Kalle Kuntalainen mennä pisteeseen, ettei suotta lähde kuupottamaan kirkolle tai kaupunkiin mopolla tai linja-autolla - jos kyseisestä kunnasta nyt enää linja-autoja kulkee. Ja että mistä hän saa tiedon, että tuo mainio piste on omalla kylällä.

Kunnan nettisivulla siitä yleensä kerrotaan, mutta mahtaako Kalle sitä osata sieltä etsiä, jos hänellä on asiaa vaikkapa verottajalle tai TE-toimistoon? Ja hoksaako Kelan asiakas, että tuolta se apu löytyy, Yhteispalvelupiste-kyltin takaa? Kyllä avainasemassa pisteiden markkinoinnissa ovat kyseiset viranomaiset itse: "Seuraavalla kerralla menet Kalle sinne yhteispalvelupisteeseen ja jutellaan videon välityksellä. Ei tarvitse matkustaa tänne asti."

Tätä pisteasiaa on nyt harjoiteltu Keski-Suomessa vuosia. On ehkä jo opittu, mitä tarkoittaa yhteispalvelupiste ja mitä on etäpalvelu. No mitä tekee ministeriö? Lanseeraa uuden pisteen. Saarijärvellä on nimittäin avattu asiointipiste. Että onko se nyt sama vai eri? Ja jos on sama, miksi nimi muuttui? Syy lienee se, että asiointipistekokeilua kustannetaan eri rahoilla kuin sitä aiempaa pistettä. Mutta kyllä nämä moninaiset pisteet pistävät asiakkaan pään pyörälle. Jyväskylän sivutaajamiin kaavaillaan lisäksi - ei yhteispalvelu- eikä asiointipisteitä - vaan monipalvelupisteitä.

Piste. Sehän on välimerkki, joka päättää virkkeen. Tai nollaulotteinen, avaruudellista sijaintia merkitsevä objekti, geometrinen käsite. Tai joukko-opissa joukon alkio tai jäsen. Tai muuttujan tai muuttujavektorin saama arvo, matemaattinen käsite. On olemassa sulamispiste, jähmettymispiste, kiehumispiste ja nollapiste.

Mutta asiointipiste tai palvelupiste? Mihin unohtui sana toimisto?

PS. Menkääs muuten tutustumaan etäpalveluun. Keski-Suomen pisteissä on lokakuussa avoimien ovien päivät, jolloin saa kahvia ja pullaakin. Lue täältä, missä ja milloin. Ja saa sinne muulloinkin mennä.

Ei kommentteja

Olen nähnyt kauniin kaupunkini

Maanantaina 8. syyskuuta 2014 | Olli Ristaniemi


Sain elokuussa käsiini Jyväskylän arkkitehtuurikartan. En ole arkkitehti eivätkä Jyväskylän yksittäiset talot, rakennuskokonaisuudet tai asuinalueet ole herättäneet mitään ihmeenpää intohimoa. Vaikka olen jyväskyläläinen, tunnustan että en ole aikaisemmin kunnolla nähnyt metsää puilta - eli yksittäisiä arkkitehtonisesti hienoja taloja, rakennuksia ja asuinalueita. Kunnon metsä avautui minulle arkkitehtuurikartan kautta.

Jyväskylän kaupungin kaavoituksen tekemä arkkitehtuurikartta herätti jo ulkoasultaan kiinnostukseni. Meinasin heti repäistä karttaa sitovan pannan, mutta onnekseni huomasin, että siihen sisältyi tietoa arkkitehtuurikarttojen mittakaavoista ja kaupungin sijainnista. Kartassa kuvataan kaupungin keskustan, Vaajakosken ja Säynätsalon arkkitehtonisesti hienot kohteet. Kartan taitto, mattapintaisuus ja kuvitus sekä lyhyet kohdekuvaukset ovat onnistuneet hienosti.

En tiedä onko muilla keskisuomalaisilla kunnilla tai kaupungeilla, tai valtakunnantasolla, mitään vastaavaa. Jos ei niin tehkää.

Olen koko ikäni kolunnut keskisuomalaisia geologisia kohteita, urheilukenttiä, urheiluhalleja, pururatoja, luonnonsuojelualueita, virkistyskohteita, teollisuusalueita, taajamia, yrityksiä jne. Nyt Jyväskylän kaavoitusporukka on pannut minut arkkitehtuurikartallaan seinää vasten. Kartta on ollut mukanani, kuin suunnistajalla, juoksu- ja pyöräilylenkeilläni. Olen saanut aivan toisenlaisen näkökulman kotikaupunkiini kuin mitä minulla on ollut. Haluan muistakin keskisuomalaisista kunnista ja kaupungeista vastaavaa.

Jussi Jäppisen väitöskirjan nimi vuodelta 2005 on "Oletko koskaan nähnyt kauniin kaupungin". Jyväskylän arkkitehtuurikartta on avannut minulle tämän kauniin kotikaupunkini.

Kiitos Jyväskylän kaavoitus!

 

Ei kommentteja

Keski-Suomen strategian toteuttamisesta

Keskiviikkona 6. elokuuta 2014 | Olli Ristaniemi

Hyvät työkaverit ja yhteistyökumppanit,

Keski-Suomen strategian vaatimusten toteuttaminen velvoittaa meitä analysoimaan nykyisiä taloudellisia ja hallinnollisia oloja. Samoin töidemme määrän ja alan jatkuva kasvu vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä sekä osallistumistason kohottamista.

Ei ole tarpeen ruveta todistelemaan laajasti näiden ongelmien vakavuutta ja merkitystä, sillä rakenteellisten ehtojen vahvistaminen ja kehittäminen tekee mielenkiintoiseksi yrityksen eritellä erilaisia toimintamuotoja. Toisaalta henkilökunnan osaksi tulevien tehtävien vaikeustaso ja kohdentuminen näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa ennusteita tulevaisuuden kehityssuunnista.

Ei kuitenkaan sovi unohtaa, että nykyinen organisaatiorakenne tekee vaikeaksi arvioida alustavia ehdotuksia. Niinpä organisaatiomme uusi toimintakaavio takaa sen, että huomattava osa on aktiivisesti mukana hahmoteltaessa sellaista henkilörakennetta, joka vastaa nykyhetken tarpeisiin.

Laaja ja monipuolinen kokemus sekä luovien näkemysten huomiointi täyttää tärkeän tehtävän, kun määritellään virikkeellisiä kehittämistavoitteita. Keskeiset strategiset periaatteet samoin kuin erilaisten toimintamuotojen jatkuva kehitys antaa myönteisen panoksen maakuntastrategian toteuttamiseen ja edistää asiaan kuuluvia toimintaolosuhteita.

Ja lopuksi, hyvät työkaverit ja yhteistyökumppanit, arkipäivän kokemukset osoittavat, että asennekasvatuksen yleinen käynnistäminen edellyttää huolellista valmistautumista ja kehitysmallia.

********
Älkää ottako edellä olevaa tosissanne. Teksti perustuu puolalaisten opiskelijoiden kommunismin aikana kehittämään malliin puoluevirkailijoille. Mallissa yhdistellään sarakkeiden rivejä toisiinsa ja näin saadaan aikaiseksi jopa 40 tunnin puhe. Malli ratkaisee puheiden pitämiseen liittyvät ongelmat lopullisesti ja ikiajoiksi eikä aiheuta vastaväitteitä kuulijoiden taholta.

Yksi kommentti

Odotettavissa pitkä kuuma kesä

Tiistaina 24. kesäkuuta 2014 | Veli-Pekka Päivänen


Konepaja käy tulikuumana, otsikoi Talouselämä 24.6.2014 ja jatkaa: taas uusi tilaus, Valmetin viimeaikainen tilausvyöry saa jatkoa.

Kuuma kesä on tulossa siis ainakin Valmetille ja toivottavasti myös pitkä sellainen. Näitä uutisia on kaivattu ja onneksi niitä on tullut jatkuvasti lisää. Valmet on saanut useita isoja tilauksia pitkin kevättä ja kesää. Myös muilla konepajoilla tilauskirjat ovat täyttymään päin. Näyttää vahvasti siltä, että Keski-Suomen teknologiateollisuuden suhdannenäkymät ovat kääntyneet hyvään nousuun usean laihan vuoden jälkeen.

Pitää tosin muistaa, että vie oman aikansa ennen kuin tilaukset näkyvät konepajan saleissa, mutta ainakin tällä hetkellä suunnittelupuoli on hyvin työllistettyä. Syksyllä vilkastuu myös tuotantopuoli ja sitä kautta kohenee työllisyystilanne koko alihankintaketjussa.

Keski-Suomen teknologiateollisuuden päätuotteita ovat erilaiset investointihyödykkeet, kuluttajatuotteita valmistavaa teollisuutta täällä on hyvin vähän. Nyt globaali teollisuus on alkanut investoida, etunenässä erityisesti metsäteollisuus. Tämä näkyy nyt vahvana tilauskannan kasvuna Keski-Suomessa. Voisi siis todeta, että Keski-Suomen perinteinen metalliteollisuus on osoittautunut kansainvälisesti kilpailukykyiseksi. Onneksi, sillä muutoin olisi tulossa kylmä ja kolea syksy.

Toivotan kaikille yhtä kuumaa ja pitkää kesää kuin keskisuomalaisille konepajoille näyttää olevan tulossa.

PS. Ensi kesästä se vasta kuuma ja pitkä tuleekin, kunhan Äänekosken biotuotetehtaan rakentaminen alkaa.

Ei kommentteja

Nuoret mukaan maakunnan päätöksentekoon

Maanantaina 16. kesäkuuta 2014

Nuoret ovat olleet mukana päätöksenteossa lyhyen ajan. Monet nuoret vaikuttajat ovat mukana useilla politiikan alueilla. Sitä kautta nuorilla on laaja-alainen käsitys päivän politiikasta ja yhteyksiä yhteiskunnan eri alueille.

Nuorten mukaan ottaminen rikastuttaa päätöksentekoa ja auttaa löytämään kaikki mahdollisuudet eri päätöksiin. Tuoreiden ajattelijoiden ja tekijöiden mukaan ottaminen on kannattava investointi tulevaisuuden maakunnan toiminnassa.

Nuorilla pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa maakunnan asioihin. Varsinkin niihin, jotka koskevat nuorisoa. Nuoret haluavat vaikuttaa asioihin aikaisemmassa vaiheessa. Nuorilla ei ole kauheasti mahdollisuuksia tuoda ääntään kuuluviin ja tämä pitäisi muuttaa.

Nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin ovat esimerkiksi, että nuorisovaltuutetut saavat osallistua lautakuntien kokouksiin. Myös nuoret voivat vaikuttaa omiin asioihinsa esimerkiksi koulussa oppilaskunnan kautta. Nuoret voivat halutessaan myös vaikuttaa asioihin erilaisten foorumien ja netin kautta.

Nuoret haluavat vaikuttaa asioihin, jotka koskevat heitä. Nuoriso haluaa vaikuttaa esimerkiksi sellaisiin asioihin, kuin yleiset oleskelupaikat, skeittiparkit ja muut urheilualueet, kuten esimerkiksi jalkapallokentät ja ulkojäät, nuorisotilat ja kirjastot. Nuorisoa kiinnostaa myös politiikka ja oman kunnan asiat.

Nuorten mielipide on tärkeä. Nuorilla pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin. Joillakin aikuisilla vaikuttajilla on sellainen käsitys, ettei nuorisoa kiinnosta tai että he eivät ota asioita tosissaan. Nuorisoa ei pidä aliarvioida. Nuorten mielipiteet tuovat uusia näkökulmia asioihin.

Nuoriso ajattelee että maakunnassa on hyvä koulutusjärjestelmä, mutta työllistyminen saattaa mietityttää. Nuorten mielipiteitä saisi kuuluviin esimerkiksi palkkaamalla kesätyöntekijöitä ja kyselemällä heidän mielipiteitään ja kertomalla kaikille nuorille mahdollisuuksista vaikuttaa asioihin. Nuorten mielipiteitä pitäisi kuunnella ja ottaa huomioon, jotta asioita voitaisiin parantaa.

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet ovat nousussa, sillä esimerkiksi Jyväskylässä on nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuusto ajaa nuorten asioita ja etuja sekä jakaa rahaa vuosittain nuorten omille hankkeille.

Ujoimmatkin nuoret saisivat ääntään kuuluviin sosiaalisen median kautta. Mielipiteitä ja ehdotuksia voisi kirjoittaa foorumeille ja erilaisille palstoille, joista sitten vaikuttajat voisivat lukea niitä.

Nuorten äänet kuuluviin maakunnan päätöksenteossa!

 

Ei kommentteja

Biopesua

Torstaina 15. toukokuuta 2014 | Veli-Pekka Päivänen

Maailma muuttuu ja mielipiteet sen mukana. Näin voisi todeta kun olen seurannut Äänekosken uuden biotuotetehtaan investointisuunnitelman saamaa laajaa huomiota. Kaikki ovat hankkeen takana ja ylistävät sitä isänmaallisena tekona. Miten on mahdollista, että uuden sukupolven sellutehtaan investointisuunnitelma herätti kaikkien mielenkiinnon ja että kaikki haluavat olla mukana?

Ei kommentteja Lue koko kirjoitus

Luovuutta ruokitaan hyvällä johtamisella,

Maanantaina 12. toukokuuta 2014


Descom Oy:n henkilöstöjohtaja Minna Liminka oli alustajana Keski-Suomen tulevaisuusfoorumissa viime viikolla.

Lue Minnan blogi, klikkaa linkkiä: 

http://minnaliminka.wordpress.com/2014/05/10/luovuutta-ruokitaan-hyvalla-johtamisella/

 

Ei kommentteja

Hyvää Vappua aluekehittäjille!

Keskiviikkona 30. huhtikuuta 2014 | Hannu Korhonen


Julkisuuteen kansakunnan arvioitaviksi nostetaan monen alan ammattilaisia. Toimintatapojaan, työn vaaroja, hauskoja sattumuksia ja asiakaspalveluaan ovat päässeet näyttämään sähköisessä mediassa esim. poliisit, turvallisuustyöntekijät, ensihoitajat, rajavartijat, tullin työntekijät, personal trainerit ja matkaoppaat. Julkisen puolen ammatit ovat olleet vahvasti esillä. Iso joukko ammattilaisia on kuitenkin edelleen ilman tällaista julkisuuden tuomaa arvostusta, aivan kuin kaikkia ammattilaisia ei kohdeltaisi samanarvoisesti. Erityisesti oudoksuttaa: kuinka maakuntien liitoissa työskentelevät aluekehittäjät eivät ole mediaa kiinnostaneet?

Ei kommentteja Lue koko kirjoitus

Muut vie, Keski-Suomi vikisee

Keskiviikkona 26. maaliskuuta 2014 | Veli-Pekka Päivänen

Suomessa on ollut meneillään jo usean vuoden ajan aluehallinnon ja -palveluiden uusjako sekä samalla uusien aluerajojen veto. Näin on tapahtunut sekä julkisella että yksityisellä puolella.

Julkisen hallinnon ja palveluiden osalta Keski-Suomi ja Jyväskylä ovat olleet menettäjinä. Esimerkkeinä voisi mainita hätäkeskuksen siirron Jyväskylästä Vaasaan, poliisihallinnon siirron Jyväskylästä Tampereelle, Finnveran aluetoimiston siirron Jyväskylästä Tampereelle sekä viimeisempänä SOTE-asiat Keski-Suomesta Kuopioon. Myös EU-rahoituspäätöksiä keskitetään: Keski-Suomen liiton EU-rahoituspäätökset ja hallinto hoidetaan jatkossa Pirkanmaan liitossa ja kaikki Länsi-Suomen ELY-keskusten EU-päätökset ja hallinnot Keski-Suomen ELY-keskuksessa.

Ei kommentteja Lue koko kirjoitus

Onko se nyt niin vaikeaa?

Maanantaina 24. maaliskuuta 2014 | Hannu Koponen

Odotin viime viikolla illansuussa bussia suurehkon kaupan välittömässä läheisyydessä. Pysäkille kävelee kauppakassiensa kanssa rouva. Hän istahtaa bussipysäkin penkille ja kaivaa kassistaan suklaapatukan. Herkku sujahtaa rouvan suuhun ja käärepaperi tipahtaa maahan, siihen oikean käden viereen. Roska-astia oli heti siinä rouvan vasemman käden vieressä. Olin hämmentynyt, mutta samalla ymmärrän, että vahinkoja nyt sattuu.

Ei kommentteja Lue koko kirjoitus

Kieli poskessa hanketietokannassa

Keskiviikkona 12. maaliskuuta 2014 | Merja Lahti


(Olen erottanut tekstissä suorat lainaukset kursiivilla.)

Motivoidakseni itseäni tässä taannoin lomaviikon viettoon, lueskelin EU:n rakennerahastohankkeiden tietokantaa netissä. Välillä en tiennyt, itkeäkö vai nauraa. Tietokannastahan pitäisi selvitä, mitä hankkeissa tavoitellaan, mihin toimenpiteisiin hankerahoja käytetään ja erityisesti mitä hyötyä hankkeista on.

2 kommenttia Lue koko kirjoitus

Solmuun mennyt valokuitu ja muita innovaatioita

Keskiviikkona 26. helmikuuta 2014 | Merja Lahti

On tässä tullut mieleen, että olivatko entisaikain päättäjät rohkeampia ja avarakatseisempia kuin nykyiset. Innovatiivisempia - niin kuin nykyään sanotaan? Moitittiin kai niitäkin tuhlaajapojiksi ja verenimijöiksi, jotka veronmaksajain verta juovat. Silti ne tekivät huimia päätöksiä.

 

Niin kuin esimerkiksi nämä muinaiset jyväskyläläiset. Nehän tulivat päättäneeksi jo 1800-luvun lopulla, että rakennetaanpa tänne tuhansien järvien taakse, metsien keskelle, alle kolmen tuhannen asukkaan pikkukaupunkiin komea Kunnallistalo. Hommataan sinne osaavat muurarit, kipsityöntekijät ja koristemaalarit muualta, kun täällä ei sellaista osattu - maksoi mitä maksoi. Edelsihän rakennuspäätöstä tietysti julkinen kinastelu puolesta ja vastaan, vaatihan se äänestyksen valtuustossa ja valituskierroksen, totta kai, mutta hanke kuitenkin toteutui. Eikä sitä tiemmä kukaan ole katunut - että kylläpä harmittaa kun on niin hieno talo keskellä kaupunkia, olisi pitänyt jättää rakentamati.

2 kommenttia Lue koko kirjoitus

Ei käänny ilman ihmistä

Maanantaina 10. helmikuuta 2014 | Raija Partanen

Verkkokauppa Amazon myy Googlen käännösohjelmalla käännettyä kirjallisuutta. Moni maailmakirjallisuuden klassikko kääntyy mm. suomeksi helposti, nopeasti ja halvalla, kun teknologialla korvataan ihmistyövoima eli kääntäjät. Kuten tunnettua - ihmisillehän ainakin toistaiseksi pitää maksaa palkkaa.

Helsingin Sanomien uutisessa aprikoitiin, pitäisikö tällaisesta teknologian käytöstä olla huolissaan. Sen voi jokainen itse arvioida vaikkapa oheisen lyhyen käännöstekstin perusteella.  Teos on Arthur Conan Doylen Memoirs Of Sherlock Holmes (Sherlock Holmesin muistelmat): "Olimme jättäneet Reading kaukana takanapäin ennen hän iski viimeisin niistä istuimen alle, ja tarjosi minulle hänen sikari-tapaus."

Suomen kieli on rakenteeltaan sen verran omalaatuinen, että käännösohjelmat eivät käännöksistä selviä, ja tarvitsemme edelleenkin ammattitaitoisia ihmisiä vieraskielisen kirjallisuuden saattamiseen meidän suomalaisten iloksi omalla kielellämme.

Suomen kieli ja automaattikäännös osoittautuvat ainakin tässä vaiheessa tuhoon tuomituksi yhtälöksi. Sen sijaan mielenkiintoista ja älykästä näkemystä teknologioiden käytöstä tarjoaa futuristi, kauppatieteiden tohtori Elina Hiltusen ja teknologian tohtori Kari Hiltusen teos Teknoelämää 2035.

Mutta se onkin sitten jo kokonaan eri tarina.

Elina Hiltusen näkemyksiä aiheesta sopii tulla kuulemaan seuraavaan tulevaisuusfoorumiin "Luovuus Keski-Suomen kilpailutekijänä" 7.5.2014 Aalto-salille.

 

Ei kommentteja

Tuleekohan ähky?

Keskiviikkona 5. helmikuuta 2014 | Olli Ristaniemi

Nyt se sitten on alkanut. Nimittäin entisen urheilijan, nykyisen kunto- ja penkkiurheilijan supervuosi. Nyt ei riitä, että kuntoilee, vaan täytyy istua Ylen urheilulähetysten ääressä, seurata Eurosporttia ja kuunnella Ylen puhetta oikein urakalla yötä päivää. Ilma on täynnä todellista urheilujuhlaa.

Ei kommentteja Lue koko kirjoitus

Viru-Nigulan kuosia sukissa

Tiistaina 7. tammikuuta 2014 | Hannu Koponen

Minä olen kateellinen. Vietin minilomaa erinomaisessa seurassa Tallinnassa ja totesin taas kerran virolaisten osaavan. Tällä kertaa tarkoitan pukeutumista ja vielä tarkennettuna kansallispukukuoseja.

Virossa on jo pitkään ollut saatavilla eri alueiden kansallispukukuosisia tuotteita. On saapasta ja sukkaa, erilaisia pussukoita kännyköille ja löytyypä pussilakanoitakin kansallispukukuosissa.  Toistaiseksi olen törmännyt Suomessa vain Duudsonien vanavedessä uutta renessanssia elävään Jussi-paita -kuosiin. Koska minusta kansallispukukuviot ovat hauskoja, minut saattaakin tavata jatkossa Viru-Nigulan tai Kihnun kansallispukujen kuoseja mukailevissa kirkkaan värisissä sukissa.

Ei kommentteja Lue koko kirjoitus

Joululaulujen sanat eivät päde

Torstaina 19. joulukuuta 2013 | Merja Lahti

Joululaulujen sanat eivät päde. Miettikääpäs esimerkiksi näitä klassikkoja.

Kun maass on hanki ja järvet jäässä ... no ei todellakaan ole. Järvet ehkä sen verran että henkensä kaupalla harrastavat talvikalastajat voivat intoilla pilkkiongelle. Laulun säkeistä yksi kyllä pätee vuodesta toiseen: on silmä sammunut auringon! Pimeä putoaa mustan hupun lailla, heti kun aamuhämärästä on toinnuttu.

On hanget korkeat nietokset... Hah. Vihreä tai rusahtava nurmikko kuultaa liukkaan kiiltävän jään läpi puistikoissa. Pipotta hyvin tarkenevat joululomalaiset kävellä köpöttävät iljanteilla jalat jäykkinä. Talonmiehet syytävät jalkakäytäville lisää liukassantaa.

Tuimat Pohjolan tuuloset kyllä puhaltavat välillä niin että terassien katot humahtelevat ja kuivat oksankarahkat lentelevät puista. Ruudun sääsetä pääsee vakavana varoittelemaan oskarista, seijasta ja mitä näitä nyt on.

Joskus tosin käy niin, että lunta tulvillaan on raikas talvisää... varsinkin jos on pakko ajaa autolla pimeää taivalta ja vastaan tulee irtolunta pöllyttävien rekkojen jono. Mutta aika pian kilvan leijailevat talven valkohiutaleet sössöytyvät maahan kuraiseksi loskaksi tai tuulilasiin alijäähtyneeksi möhnäksi.

Kilisee kilisee kulkunen loistehessa nietoksen... tunnelmoi vanhoja kunnon talvia haikaileva joululaulu, joka on muuten virolaista alkuperää - Tiliseb, tiliseb, aisakell! Viisu kertoo, miten käy yli harjanteen kulku reen hiljalleen. No kai se käy hiljalleen jos harjanteella on kesäkeli - mikään liinakko jaksa rekeä vetää kun hiekka rahisee alla jalaksen.

Joululauluista ajankohtaisin taitaa olla No onkos tullut kesä? No on. Tosin ei sekään talven keskelle vaan sen tilalle.

Ihmetellä sopii, oliko satusetä Sakari Topelius - vai ehkä suomentaja Martti Korpilahti - kaukokatseinen, kun kirjoitti Sylvian joululaulun toiseen värssyyn näin:

Miss' sypressit tuoksuu nyt talvellakin,
istun oksalla uljaimman puun,
miss' siintääpi veet, viini on vaahtovin
ja sää aina kuin toukokuun...

No niin, tiedämme että Topelius sijoitti laulun Italiaan, Etnanpa naapuriin, mutta eiköhän tuo kuvaus pian soveltune koto-Suomeenkin.

Sylvian joululaulusta puheen ollen, työkaveri äityi ihmettelemään, että mikä siinä on että ihmisten pitää jouluna tukkia kirkkoihin kuuntelemaan ankeita biisejä.

Niinpä.

Hyvää Joulua.

Ei kommentteja

Kaikki on vinksin vonksin tai ainakin heikun keikun

Tiistaina 10. joulukuuta 2013 | Olli Ristaniemi

Yllä olevat Peppi Pitkätossun laulun sanat tulevat useasti mieleeni, kun pyöräilen työmatkojani ja muutenkin ympäri Keski-Suomea. Nimittäin liikennemerkit ovat monin paikoin vinksin vonksin.

Arvioni on, että 10-20 prosenttia merkeistä on kallellaan johonkin suuntaan, joillakin tieosuuksilla jopa puolet. Myös pientareen muoviset varoitustolpat ovat usein miten sattuu tai osa puuttuu.

Vinksin vonksin olevat liikennemerkit antavat tiellä liikkujalle epäsiistin ja heikon kuvan tienpitomme tasosta. Ja mitähän ulkomaalainen tästä ajattelee? Ei luulisi olevan kallista pitää merkit suorassa. Tämä operaatio olisi hyvä tehdä aina kesän kynnyksellä.

Pyöräretkilläni olen pannut myös merkille, että valtaosa kevyen liikenteen väylistä on heikun keikun. On kuoppia, töyssyjä ja rakoilua. Osaa näistä väylistä voi pitää pyöräilijälle jopa vaarallisina, esimerkiksi Saarijärvellä valtatieltä 13 Tarvaalan suuntaan. Kyllä teitä ja katuja hinkataan ja höylätään, miksi sitä ei tehdä yhtä intensiivisesti kevyen liikenteen väylille? Positiivista on, että Jyväskylässä ainakin näin alkutalvesta on Keljon kevyen liikenteen väyliä hoidettu ja hiekoitettu kiitettävästi. 

Kuokkalan kehäväylä avattiin hiljan ja kevyen liikenteen väylä on hieno. Mutta miksi esimerkiksi Ristonmaan liikenneympärässä pyörätien ja ajoradan välinen kiveys on tehty pyöräilyn kannalta liian jyrkäksi kulmaltaan? Tähän samaan asiaan on Jyväskylän Pyöräilyseura kiinnittänyt huomiota monessa paikassa.

Ihmisiä kannustetaan liikkumaan jalan ja pyörällä mutta näille tarkoitettujen väylien huono kunto ei siihen innosta.

 

 

 

Ei kommentteja

Saksalainen tehokkuustoimisto ei piiperrä

Keskiviikkona 20. marraskuuta 2013 | Hannu Koponen

Ongelmallisia sanoja on monia. Esimerkiksi tehokkuus on parempi sana kuin kestävyys. Pienellä pesulla tehokkuus on kuitenkin kestävää. Tämän opin Ruhrin alueella vieraillessani, kiitos Sitran ja Jyväskylän kaupungin yhteisen hankkeen "Resurssiviisas alue".

Yksi kommentti Lue koko kirjoitus

Yrittäjä, katso itään!

Perjantaina 1. marraskuuta 2013 | Veli-Pekka Päivänen

Melkein kymmenen prosenttia keskisuomalaisista on vailla oikeita töitä. Syyskuussa työttömänä oli 18 000 ja työllistämistoimenpiteissä liki 8 000, yhteensä 26 000 ihmistä. Työttömien määrä tulee kasvamaan vielä kasvamaan, sillä kaupungit ja isot yhtiöt käyvät parhaillaan YT-neuvotteluita, joiden kohteena on tuhansia työntekijöitä.

3 kommenttia Lue koko kirjoitus

Keski-Suomen vaalipiirin lakkauttamiseen ei ole perusteita

Keskiviikkona 2. lokakuuta 2013 | Anita Mikkonen

Kesän kynnyksellä tuli julkisuuteen kansaedustaja Kimmo Sasin työryhmän ehdotus perustuslain 25§:n tarkistamisesta vaalipiirijaon osalta. Työryhmä ehdottaa, että nykyisessä laissa olevaa vaalipiirien lukumäärä, 12 - 18, vähennettäisiin 9 - 12. Kun vaalipiirejä on tällä hetkellä kaksitoista, ei muutos sallisi uusien vaalipiirien muodostamista ilman, että joku nykyisistä lakkautettaisiin. Ahvenanmaan maakunta muodostaisi jatkossakin oman vaalipiirin.

Yksi kommentti Lue koko kirjoitus

Riskillä rajoille

Keskiviikkona 18. syyskuuta 2013 | Veli-Pekka Päivänen

Pesäpallo on hieno ja strateginen laji. Entisenä pesäpalloihmisenä otan mielellään oppia kyseisestä lajista myös aluekehitykseen.

Ollessani Imatralla 1990-luvulla pohdimme IPV:n uutta slogania ja yhdeksi vahvaksi ehdokkaaksi nousi slogan "Rajat kiinni".
Haimme yhteistyökumppaniksi rajavartiolaitosta ja tullia. Silloisissa epävarmoissa ajoissa kyseinen teema toimi erinomaisesti.
IPV voitti mestaruuden vuonna 1991 ja saavutti hopeaa vuonna 1993.
Ja Suomen rajat kestivät Neuvostoliiton hajoamisen tuoman uhkan.

2 kommenttia Lue koko kirjoitus

Sähköpostihelvetti

Torstaina 15. elokuuta 2013 | Olli Ristaniemi

Kaikki tietävät, että sähköpostia tulee paljon. Siitä on tullut "korvaamaton" tiedonvälittäjä. Kun muistelee aikaa ennen sähköpostia, kirjeitä ja puheluja tuli luonnollisesti enemmän kuin tänä päivänä. Silloin harkitsi mitä kirjeitä lähettää ja soittaako vai ei.

Olen ilmoittanut monelle s-postia lähettävälle taholle, että en halua niitä enää. Tästä huolimatta postia tulee päivittäin melkoinen määrä. Asia nousi esille sisäisessä koulutuksessamme viime keväänä: lähes kaikilla päivä alkaa sähköpostin selailulla ja sitä seurataan pitkin päivää. Olemme sähköpostin "orjia". Koulutuksessa tuli esille, että ensin tulee tehdä päivän tärkeimmät työt ja vasta sitten katsoa saatua sähköpostia.

Yksi kommentti Lue koko kirjoitus

Tahto vaatii tekoja

Maanantaina 17. kesäkuuta 2013
Yksi kommentti Lue koko kirjoitus

Keski-Suomi ON! - mutta millainen? Tule ja vaikuta!

Torstaina 16. toukokuuta 2013 | Hannu Korhonen


Keski-Suomen tulevaisuuden menestystekijöitä pohditaan juuri nyt. Mikä on maakunnan vientiyritysten kilpailukyky, jatkuuko koulutussektorin menestys, onnistummeko maakunnan sisäisessä yhteistyössä ja kansainvälisyydessä?

Miten kehittyvät yksityinen ja julkinen palvelutuotanto?

Miten voimme generoida monipuolisesta osaamisesta enemmän yrityksiä ja työpaikkoja?

Ovatko liikenneyhteydet kunnossa?

Miten kuuluu nuorten ääni tämän päivän päätöksenteossa?

Jakautuvatko kulttuuripalvelut maakunnassa tasapuolisesti?

Tässä vain muutamia kysymyksiä, joiden ratkaisemiseen tarvitaan käytännön kokemuksia, viisaita näkemyksiä ja kriittistä puntarointia maakunnan tulevia päätöksiä varten.


Keskustele verkossa

Tähän mennessä tehdyn ennakointityön, asiantuntijakuulemisten, tulevaisuusfoorumin ja seutuvalmistelujen jälkeen ehdotukset maakunnan tulevaisuusvaihtoehdoista sekä aluerakenteen tavoitteista valmistuvat kesäkuussa. Valmisteluaineisto kootaan verkkoon, osoitteeseen www.keskisuomi.info/strategia. Toivomme, että tästä käynnistyy vilkas verkkokeskustelu. Seuraa sivua!


Astu laivaan!

Keski-Suomen foorumissa ja risteilyllä 4.-5. lokakuuta maakunnan tulevaisuustyö jatkuu suurimmalla mahdollisella joukolla. Foorumi Helsingin Messukeskuksessa pohjustaa keskustelua korkean tason puheenvuoroin valtiovallan, oman maakuntamme, elinkeinoelämän ja nuorison näkökulmista. Risteilyllä odotamme runsasta osanottoa lauantain tulevaisuustyöpajoihin, joissa Keski-Suomen tulevaisuutta tarkastellaan erilaisista näkökulmista.

 

Kutsumme teidät, eri alojen - myös arjen - asiantuntijat, tuomaan ehdotuksenne, kriittiset mielipiteenne, kokemuksenne ja näkemyksenne työhön Keski-Suomen parhaaksi. Tarvitsemme uutta ajattelua ja raikkaita ideoita. Tallink Europan koko konferenssikansi on tässä käytössä kello 10 - 12.

Tule ja vaikuta yhteiseen tulevaisuuteemme.  

 

Keski-Suomen risteilyllä tehtävä työ liittyy Keski-Suomen maakuntasuunnitelman ja -ohjelman 2014 - 2017 valmisteluun, joka käynnistyi alkuvuodesta 2013. Uusi Keski-Suomi -strategia valmistuu kesään 2014 mennessä.

Lue lisää foorumista ja risteilystä: www.keskisuomi.fi/keskisuomiristeily

Ilmoittaudu mukaan: www.matkatoysa.fi/keskisuomiristeily

 

 

 

 

 

 

Yksi kommentti