Hankerahoitus


Keski-Suomen liitolta voi hakea rahoitusta kehittämishankkeille. Rahoitus kohdennetaan Keski-Suomen strategian painopistealoille, joita ovat biotalous, digitalous, osaamistalous, aluerakenne ja hyvinvointi.
Rahoituslähteitä ovat Euroopan unionin Suomen rakennerahasto-ohjelma, kansallinen maakunnan kehittämisraha ja Keski-Suomen Kehittämisrahasto.


EU-rahoitus

Keski-Suomessa toteutetaan Kestävää kasvua ja työtä – rakennerahasto-ohjelmaa ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Euroopan unioni rahoittaa ohjelmia Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja Euroopan maaseuturahastosta.

EU-rahoituksen Keski-Suomen liitto kohdentaa biotalouden, digitalouden ja osaamistalouden kasvuun ja uusiin ratkaisuihin. 

Keski-Suomen EU-rahoitus 2014-20

  

Maakunnan kehittämisraha

Valtioneuvosto lakkautti maakunnan kehittämisrahan vuoden 2014 lopussa. 

Ohjeita käynnissä oleville kehittämisrahahankkeille.

 

Rahoitus alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen (AIKO) 

TEM on avannut rahoituksen haun maakuntaliitoille marraskuun 2015 lopulla. Rahoitusta voidaan hakea elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistumiseen, kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistäviin kokeiluihin.


Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Keski-Suomen Kehittämisrahastosta tuetaan pienempiä hankkeita, jotka vahvistavat maakunnan kilpailukykyä, edistävät Keski-Suomen strategian toteutumista tai lisäävät maakunnan näkyvyyttä ja vetovoimaa. 

Lue lisää 
  

Euroopan alueellinen yhteistyöohjelma

tarjoaa rahoitusmahdollisuuden kansainvälisille teemoille sekä valtioiden ja alueiden väliselle yhteistyölle. Keski-Suomen liitto voi tukea hankkeen valmistelua ja yhteistyöverkoston kokoamista.  Lue lisää

  

Lisätietoja:

 

Hilkka Laine
Hilkka Laine
ohjelmapäällikkö
040 595 0014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi