Hankerahoitus


Keski-Suomen liitolta voi hakea rahoitusta kehittämishankkeille. Rahoitus kohdennetaan Keski-Suomen strategian painopistealoille, joita ovat biotalous, digitalous, osaamistalous, aluerakenne ja hyvinvointi.
Rahoituslähteitä ovat Euroopan unionin Suomen rakennerahasto-ohjelma, kansallinen maakunnan kehittämisraha ja Keski-Suomen Kehittämisrahasto.


EU-rahoitus

Keski-Suomessa toteutetaan Kestävää kasvua ja työtä – rakennerahasto-ohjelmaa ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Euroopan unioni rahoittaa ohjelmia Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja Euroopan maaseuturahastosta.

EU-rahoituksen Keski-Suomen liitto kohdentaa biotalouden, digitalouden ja osaamistalouden kasvuun ja uusiin ratkaisuihin. 

Keski-Suomen EU-rahoitus 2014-20

  

Maakunnan kehittämisraha

Keski-Suomen liitto myöntää kansallista maakunnan kehittämisrahaa Keski-Suomen kilpailukyvyn ja osaamisen vahvistamiseen, yrittäjyyden edistämiseen tai kansainvälistymiseen. Valtioneuvosto lakkautti maakunnan kehittämisrahan vuoden 2014 lopussa, mutta viime vuoden rahoitusta on vielä jäljellä. 

Lue lisää


Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Keski-Suomen Kehittämisrahastosta tuetaan pienempiä hankkeita, jotka vahvistavat maakunnan kilpailukykyä, edistävät Keski-Suomen strategian toteutumista tai lisäävät maakunnan näkyvyyttä ja vetovoimaa. 

Lue lisää 
  

Euroopan alueellinen yhteistyöohjelma

tarjoaa rahoitusmahdollisuuden kansainvälisille teemoille sekä valtioiden ja alueiden väliselle yhteistyölle. Keski-Suomen liitto voi tukea hankkeen valmistelua ja yhteistyöverkoston kokoamista.  Lue lisää

  

Lisätietoja:

 

Hilkka Laine
Hilkka Laine
ohjelmapäällikkö
040 595 0014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi