Keski-Suomen liitto on yhteistyön rakentaja

 

Keski-Suomen liiton ydintehtävä on maakunnan kehittäminen. Tavoitteemme on vetovoimainen maakunta, jossa on työtä ja toimeentuloa, viihtyisä asuinympäristö, sujuvat palvelut ja liikenneyhteydet, elävä kulttuuri ja puhdas, monimuotoinen luonto. Maakuntasuunnitelma, maakuntakaavat ja maakuntaohjelma ovat lakisääteisiä tehtäviämme.


Maakuntasuunnitelma
on valtuustokausittain laadittava pitkän aikavälin strateginen suunnitelma. Maakuntasuunnitelmassa 2030 uudistettiin Keski-Suomen visio ja laadittiin strategiat sen saavuttamiseksi. Visio on Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi.

Maakuntaohjelma kokoaa ja sovittaa yhteen kehittämisohjelmien tavoitteet ja aikatauluttaa toimenpiteet neljälle vuodelle. Tuorein maakuntaohjelma 2011 - 2014 on nimetty Keski-Suomen kasvuohjelmaksi. Sen neljä kehittämisteemaa pohjautuvat maakuntasuunnitelmaan: Vetovoimainen toimintaympäristö, Menestyvä yritystoiminta, Osaamisella menestykseen ja Hyvinvoiva kansalainen.

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma, "maakuntabudjetti", sisältää Keski-Suomen konkreettiset, välitöntä rahoitusta edellyttävät kehittämiskohteet kahdelle vuodelle. Toteuttamissuunnitelmassa sovitaan sekä kansallisen kehittämisrahoituksen että Euroopan Unionin rakennerahastoista saatavan rahoituksen kohdentamisesta maakunnassa.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan aluerakenteesta. Keski-Suomessa on kolme lainvoimaista maakuntakaavaa: Keski-Suomen maakuntakaava, 1. vaihemaakuntakaava ja 2. vaihemaakuntakaava. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt myös 3. ja 4. vaihemaakuntakaavat, jotka ovat Ympäristöministeriössä vahvistettavana.

 


Keski-Suomen strategia 2040

on valmisteilla. Se viedään hyväksyttäväksi maakunta-valtuustoon 13.6.2014.