Maakuntahallitus

Maakuntahallitus vastaa Keski-Suomen liiton ja maakunnan edunvalvonnasta, liiton hallinnosta ja taloudesta sekä maakuntavaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamisesta. Maakuntavaltuusto valitsee hallituksen jäsenet kahden vuoden välein. Nykyinen hallitus valittiin 3.5.2013.

Maakuntahallitus kokoontuu kuukausittain lukuunottamatta heinäkuuta. Tavoitteena on yksittäisen kunnan intressin sijasta pyrkiä koko maakuntaa hyödyttävään näkemykseen asioista. 

Maakuntahallituksessa on 13 jäsentä, jotka jakautuvat puolueittain seuraavasti:

KESK 4
SDP 3
KOK 2
PS 2
VAS 1
VIHR 1

 

Maakuntahallituksen kokousten sihteeri:

hallintopäällikkö Pirjo Ahola
p. 040 595 0003
pirjo.ahola[at]keskisuomi.fi


Maakuntahallituksen kokoukset:

26.9.2014
17.10.2014
14.11.2014
21.11.2014
12.12.2014