Tekninen huolto

Maakuntakaavoituksella edistetään alueidenkäytön keinoin maakuntasuunnitelmaan ja maakuntaohjelmaan kirjattujen ylikunnallisten teknisen huollon tavoitteiden toteutusta. Maakunnalliset sektorikohtaiset kehittämisstrategiat, kuten Keski-Suomen alueellinen jätesuunnitelma ja maakunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma, vaikuttavat edellä mainittuihin maakunnallisiin kehittämisasiakirjoihin ja siten välillisesti maakuntakaavaan. Maakunnalliset sektoristrategiat heijastuvat myös suoraan maakuntakaavaan siltä osin kun kaavamerkinnöillä on ylikunnallista vaikutusta.


Kestävät teknisen huollon ratkaisut turvaavat yhdyskuntien toimivuuden, mm. yhteistoimintaratkaisut jätevesien käsittelyssä. Maakunnan alueelle varataan alueet jätteiden loppusijoitusta varten sekä osoitetaan tarvittavia käsittelyalueita. Jyväskylän seudulla varaudutaan lisäksi prosessoidun kuivajakeen tai syntypistelajitellun jätteen polttoon maakunnallisena ratkaisuna ellei muuta taloudellista vaihtoehtoa löydy.


Maakunnassa ovat ajantasaiset vesi- ja jätehuoltosuunnitelmat eikä niiden päivitystarvetta ole lähivuosina.

Lisätietoja:

maakuntainsinööri Jarmo Koskinen
p. 040 595 0007
jarmo.koskinen[at]keskisuomi.fi