Raportti Keski-Suomen arvokkaista kulttuuriympäristöistä valmistunut

16.06.2016


Raportti Keski-Suomen arvokkaista kulttuuriympäristöistä valmistunut


Keski-Suomessa on 12 valtakunnallisesti arvokasta ja 46 maakunnallisesti
arvokasta kulttuuriympäristöä maisema-alueineen. Valtakunnallisten maisema-alueiden inventoinnit päivitettiin vuosina 2009 ja 2014 ja maakunnallisten alueiden vuosina 2014 - 2015. Päivitykset liittyvät Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistukseen. Raportti on nyt valmistunut ja julkaistu.

Arvokkaat maisema-alueet ovat maaseudun edustavimpia kulttuurimaisemia, erityisesti viljelymaisemia. Niiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan.

Inventoinnista kertynyt tieto lisää maaseudun kulttuurimaisemien arvostusta ja paikallisten asukkaiden tietoisuutta oman elinympäristönsä arvosta ja vaalimisen tarpeesta. Maisema-alueet tukevat kylätoimintaa, paikallisia maisemanhoitohankkeita sekä maatalouden ympäristönhoitoa. Tunnetut maisemanähtävyydet ovat vetovoimaisia ja niillä on suuri merkitys matkailulle.

 

Raportti Keski-Suomen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 2016

 

Lisätiedot:       

raportin laatija Katriina Koski, ProAgria Etelä-Suomi, MKN Maisemapalvelut, p. 040 148 8220

ympäristöpäällikkö Reima Välivaara, Keski-Suomen liitto, p. 040 595 0918