1. vaihemaakuntakaava: Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskus

Ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa varataan maa-alue Jyväskylän seudun uudelle jätteenkäsittelykeskukselle. Kaavassa jätteenkäsittelykeskuksen alueeksi osoitetaan Laukaan Lievestuoreen Mörkökorpi. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 11.6.2008. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 16.12.2009. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaikki kaavasta tehdyt valitukset 4.2.2011.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

 

Kaavakartta

Kaavaselostus

 

Ympäristöministeriön päätös 1. vaihemaakuntakaavan vahvistamisesta