3. vaihemaakuntakaava: Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima

Kolmas vaihemaakuntakaava osoittaa alueita turvetuotannolle ja suojelee samalla arvokkaita suoluonnon kohteita. Kaavassa osoitetaan myös maakunnallisesti merkittävät tuulivoimapuistojen alueet.

Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 5.12.2014. Vahvistamatta jäi 4 tuulivoimapuiston aluetta ja 42 turvetuotantoon soveltuvaa suota.

Vahvistuksen jälkeen kaavassa osoitetaan 113 turvetuotantoon soveltuvaa aluetta ja annetaan koko maakuntaa ja 13 valuma-aluetta koskeva suunnittelumääräys. Kaavassa on selvitetty myös turvetuotantoon soveltuvien soiden luontoarvot. Uusia luonnonsuojelusoita on 34 ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä soita 38. Ne täydentävät merkitykseltään maakuntakaavatasoisia suoluonnon kohteita.

Potentiaalisia tuulivoima-alueita on 5. Teoreettisesti niille sopisi 3 MW voimaloita noin 60.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (9.3.2016)

3. vaihemaakuntakaavan vahvistuspäätös (5.12.2014)

 

Ympäristöministeriön 5.12.2014 vahvistama

Kaavakartta

Kaavaselostus

3. vaihemaakuntakaava/valuma-alueet ja purkupaikat (kartta)

3. vaihemaakuntakaava/kulttuuriympäristö (kartta)

 

Keski-Suomen liiton vastineet eri ministeriöiden ym. Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavasta antamiin lausuntoihin ja valituksiin

 

Maakuntahallituksen 24.10.2012 hyväksymät ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten vastineet

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 30.5.2011)

Vireilletuloilmoitus