3. vaihemaakuntakaava - Selvitykset ja tutkimukset