4. vaihemaakuntakaava: Kaupallinen palveluverkko ym.

Neljäs vaihemaakuntakaava päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallisen palveluverkon ja taajamatoiminnot sekä tarpeellisilta osin siihen liittyvää alue- ja yhdyskuntarakennetta. Kaava osoittaa melualueen Vuorisjärven räjäytyspaikan tarpeisiin sekä suojavyöhykkeet Kalettoman, Toivakan ja Hartolan varikoille. Kaavassa on mukana myös Joutsan ja Tikkakosken varalaskupaikkojen suoja-alueet. Kaavassa tarkistettiin myös virkistystoimintojen alueita (kokonaisuudet, reitistöt).

Kaavassa muutettiin Pirkanmaan maakuntakaavaa Längelmäen kunnasta Jämsän kaupunkiin siirtyneillä alueilla 4. vaihemaakuntakaavan teemojen osalta.

Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 24.9.2014 ja se sai lainvoiman 25.10.2014

 

4. vaihemaakuntakaavan vahvistuspäätös (24.9.2014)

 

Ympäristöministeriön 24.9.2014 vahvistama

Kaavakartta

Kaavaselostus

Keski-Suomen maakuntakaavasta sekä Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta kumottavat merkinnät ja määräykset (kartta)

4. vaihemaakuntakaava/lainvoimaiset maakuntakaavat (kartta)

4. vaihemaakuntakaava/kulttuuriympäristö (kartta)

 

Maakuntahallituksen 21.2.2013 hyväksymät ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten vastineet

 

Maakuntahallituksen 28.11.2012 hyväksymät luonnosvaiheen lausuntojen ja muistutusten vastineet

 

4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 3.12.2012)