Maakuntavaltuuston kannanotto: Vt 4 Kirri–Tikkakoski-välin rakentaminen käynnistettävä

04.08.2017


Valtioneuvosto

Liikenne- ja viestintäministeriö

Puolustusministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

ValtiovarainministeriöVT 4 KIRRI–TIKKAKOSKI-VÄLIN RAKENTAMINEN KÄYNNISTETTÄVÄ


Keski-Suomen liitto pitää välttämättömänä, että päätös Kirri–Tikkakoski-moottoritien rakentamisesta tehdään pikaisesti.


Valtatie 4 kuuluu EU:n TEN –ydinverkkoon osana ns. Suomi-käytävää ja on valtakunnan merkittävin pohjois-eteläsuuntainen tieyhteys sekä teollisuuden ja kaupan pitkämatkaisen raskaan liikenteen valtaväylä.


Kirri–Tikkakoski-hanke on odottanut rahoituspäätöstä jo kohtuuttoman kauan. Se on keskeinen osa yhteysväliä Jyväskylä–Oulu, joka sisältyy vuoden 2012 liikennepoliittisen selonteon suunnittelukohteisiin.

Kirrin ja Tikkakosken välinen 15 kilometriä pitkä tiejakso on suurten liikennemäärien, jatkuvan ruuhkautumisen ja heikon liikenneturvallisuuden vuoksi välttämätöntä toteuttaa moottoritietasoisena.


Jyväskylä–Äänekoski-välin pendelöintiliikenne on vilkasta ja tien logistinen merkitys kasvaa huomattavasti, kun Äänekosken biotuotetehdas aloittaa toimintansa lähiviikkoina. Tie on pääyhteys Jyväskylän lentoasemalle ja hankkeeseen sisältyy myös puolustusvoimien varalaskupaikka. Kirri–Tikkakoski-moottoritien tiesuunnitelma on vahvistettu ja rakentaminen on mahdollista aloittaa välittömästi. Hankkeen kustannuksia voidaan alentaa 30 M€:lla tasolle 125 M€, kun aiemmin suunniteltu Kirrin tunneliosuus korvataan avoleikkauksella.


Kunnioittaen

KESKI-SUOMEN LIITTO


Mauri Pekkarinen

maakuntavaltuuston puh.joht.

 

Rolf Nyholm

maakuntahallituksen puh.joht.

 

Tapani Mattila

maakuntajohtaja

 

 

Lisätietoja:

 

Mauri Pekkarinen

mauri.pekkarinen(at)eduskunta.fi

 

Rolf Nyholm

rolf.nyholm(at)aanekoski.fi

p.040 595 0001 

 

Tapani Mattila

tapani.mattila(at)keskisuomi.fi

p. 040 595 0011

 

Pekka Kokki

liikenneinsinööri

pekka.kokki(at)keskisuomi.fi

p. 040 595 0006