Keski-Suomen maakuntavaltuuston kannanotto: Sotedigi-kehitysyhtiö Jyväskylään

04.08.2017


Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi tiistaina 20. kesäkuuta 2017 tulevien maakuntien digitaalisia ratkaisuja. Ministerivaliokunta puolsi valtioneuvoston periaatepäätöksen tekemistä maakuntien tietojärjestelmien ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä. Ministerivaliokunta puolsi myös Sotedigi-kehitysyhtiön perustamista. Yhtiön toiminta-ajatuksena on kehittää sosiaali- ja terveydenhuoltoalan digitaalisia ratkaisuja.

 

Keski-Suomen maakuntavaltuusto katsoo, että Jyväskylällä on erinomaiset edellytykset toimia perustettavan Sotedigi-kehitysyhtiön keskuspaikkana seuraavista syistä:


-Jyväskylässä sijaitsevat KELAn IT-yksikkö ja Valtori

-Jyväskylässä on julkishallinnon tietoturvan keskittymä

-Keski-Suomeen  rakennetaan maan ensimmäinen digitaalinen sairaala ja Keski-Suomessa toteutetaan maakunnista ensimmäisenä kansallista Sotedigi-kokonaisuutta

-Jyväskylän yliopisto tekee monipuolisesti alan tutkimusta: liikunta ja terveystieteet, gerontologia, sosiaalitieteet, terveystalous, SOTE-alan digitalisaatio, data-analyysi ja päätöksenteko

-Jyväskylän yliopisto on perustanut Sotedigi-alan työvoimatarpeita tukemaan kolme maisteriohjelmaa: Digitaaliset palvelut, Digitaalinen tuotantotalous, Kokonaisturvallisuus ja strateginen analyysi

- Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) on valtakunnallinen sosiaalialan koulutuksen osaamiskeskus (2017-2020). JAMK kouluttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja IT-insinöörejä ja panostaa sotealan digitaalisten järjestelmien kehittämiseen.

- Sosiaali- ja terveysalan toimijat tekevät Keski-Suomessa yhteistä kehittämistyötä hyvinvointialan osaamiskeskittymä KEHO:n puitteissa


Keski-Suomen maakuntavaltuusto esittää, että valtioneuvoston päättäessä Sotedigi-kehitysyhtiön sijainnista edellä kuvatut Jyväskylän toimintaedellytykset huomioidaan ja Sotedigi-kehitysyhtiö sijoitetaan Jyväskylään.


KESKI-SUOMEN LIITTO


Mauri Pekkarinen

maakuntavaltuuston puheenjohtaja

 

Rolf Nyholm

maakuntahallituksen puheenjohtaja

 

Tapani Mattila

maakuntajohtaja

 

Lisätietoja:

 

Mauri Pekkarinen

mauri.pekkarinen(at)eduskunta.fi

 

Rolf Nyholm

rolf.nyholm(at)aanekoski.fi

p.040 595 0001 

 

Tapani Mattila

tapani.mattila(at)keskisuomi.fi

p. 040 595 0011