Keski-Suomen maakuntavaltuusto haluaa parantaa Suomen poikittaisliikenneyhteyksiä

04.08.2017


Suomen aluerakenteen tasapainoisuutta heikentää se, että maan poikittaissuuntaiset liikenneyhteydet ovat pohjois-eteläsuuntaisiin verrattuna puutteelliset. Etenkin Pohjanmaan rannikolta maan keskiosien kautta Itä-Suomeen johtavat radat ja tiet vaativat kehittämistä. Raideliikenteessä itä-länsisuuntaisten yhteyksien pahimpia puutteita on sähköistämätön rataosuus SeinäjokiHaapamäkiJyväskylä ja tieliikenteessä valtatie 18 JyväskyläVaasa, jonka väli MultiaÄhtäri on Suomen valtatieverkon ainoa toistaiseksi vielä rakentamaton osuus.


Nykyisellään SeinäjokiHaapamäkiJyväskylä-radan tavaraliikenne on vähäistä sähköistyksen puuttumisen johdosta, eikä se täten helpota lainkaan ruuhkaa Jyväskylä–Jämsä–Tampere- ja Tampere–Parkano–Seinäjoki-radoilla. Sähköistyksen puutteesta johtuen raskaat kuljetukset Haapamäen ratojen vaikutuspiirissä ovat myös pääosin ohjautuneet maanteille olemassa olevasta rataverkosta huolimatta.


Poikittaisliikenteen merkitys koko maan kilpailukyvylle on kasvussa. Etenkin Keski-Suomen biotalous – Äänekosken Biotuotetehdas ja Jämsänjokilaakson tuotantolaitokset – hyödyntää niin oman kuin naapurimaakuntienkin raaka-ainevaroja. Tuotteiden kuljetus vientisatamiin vaatii luotettavia, taloudellisia ja ympäristöystävällisiä logistiikkaketjuja. Raskaat maantiekuljetukset ovat suuri haaste tieverkolle, liikenneturvallisuudelle sekä fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiselle tulevaisuudessa. Olemassa olevan rautatieverkoston mahdollisimman runsas käyttö ja kehittäminen on tarpeellista sekä kuljetustehokkuuden, kuljetuskustannusten että ilmasto- ja ympäristönäkökohtien kannalta.


Jyväskylä–Haapamäki–Seinäjoki-rataosuuden sähköistämisen vaikutus jatkuisi Merenkurkun yli Keski-Pohjola-käytävä tavoitteen mukaisesti. Sähköistäminen mahdollistaa nykyistä nopeammat henkilöliikenteen yhteydet maakuntakeskusten Jyväskylä–Seinäjoki–Vaasa/Uumaja välille. Tämä lisäisi tulevien maakuntien ja niissä sijaitsevien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä keskussairaaloiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä niiden vaikuttavuutta eri maakunnissa.

 

Keski-Suomen liiton valtuusto on jo kokouksessaan 19.5.2017 ottanut kantaa Haapamäen kautta kulkevien ratojen (Jyväskylä–Haapamäki–Seinäjoki ja Haapamäki–Orivesi) sähköistämisen puolesta. Maakuntavaltuusto esittää liikenne- ja viestintäministeriölle ja Liikennevirastolle, että Jyväskylä–Haapamäki–Seinäjoki välisen rataosuuden sähköistämisen valmistelu aloitetaan. Sähköistäminen vahvistaisi merkittävästi valtakunnan poikittaista raideliikennettä.

 

KESKI-SUOMEN LIITTO


Mauri Pekkarinen

maakuntavaltuuston puheenjohtaja

 

Rolf Nyholm

maakuntahallituksen puheenjohtaja

 

Tapani Mattila

maakuntajohtaja

 

 

Lisätietoja:

 

Mauri Pekkarinen

mauri.pekkarinen(at)eduskunta.fi

 

Rolf Nyholm

rolf.nyholm(at)aanekoski.fi

p.040 595 0001 

 

Tapani Mattila

tapani.mattila(at)keskisuomi.fi

p. 040 595 0011

 

Pekka Kokki

liikenneinsinööri

pekka.kokki(at)keskisuomi.fi

p. 040 595 0006