Maakuntahallitus päätti Keski-Suomi 2020 -valmistelun organisoinnista ja asetti maakuntakaavaehdotuksen nähtäville

25.08.2017


Keski-Suomen maakuntahallitus vahvisti ensimmäisessä kokouksessaan Keski-Suomi 2020 -uudistuksen valmisteluvaiheen organisoinnin sekä johtoryhmän kokoonpanon: http://www.ks2020.fi/yhteystiedot/johtoryhma_yhteys/. Hallitus nimesi myös väliaikaisen YT-toimielimen.

Maakuntahallitus ja -valtuusto toimivat uudistuksen poliittisina keskustelukumppaneina valmisteluvaiheen ajan.  

 

Osallistamalla yhteisesti hyvään lopputulokseen

Maakuntahallituksen Keski-Suomi 2020 -keskustelussa muistutettiin uudistuksen esivalmisteluvaiheen vetoomuksesta kunnille: "Jäitä hattuun soten ulkoistusten kanssa". Sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistukset syövät pahimmassa tapauksessa ne synergiaedut, joiden avulla uudistuksessa voidaan parantaa kuntalaisten palveluita.  

Maakuntahallitus haluaa kunnat ja kuntalaiset mukaan uudistuksen valmisteluun entistäkin tiiviimmin. Kaikille, ja erityisesti poliitikan parissa toimiville keskisuomalaisille halutaan antaa laajasti tietoa ja luoda yhteistä ymmärrystä uudistusprosessista.

 

Maakuntakaavaehdotus nähtäville, hanketukea matkailulle ja kahdeksan kunnan rakennemallihankkeelle

Maakuntahallitus päätti asettaa maakuntakaavaehdotuksen nähtäville: https://www.keskisuomi.fi/maakuntakaavantarkistus. Ehdotuksesta voi antaa muistutuksia syyskuun ajan.

Muina päätöksinään maakuntahallitus myönsi rahoitusta kahdeksan kunnan (Saarijärvi-Viitasaari) rakennemallihankkeelle. Rakennemalli on maankäytön suunnitelma, strateginen aineisto kunnan ja seudun kehittämiselle. Rakennemallihankkeessa laaditaan kahdeksan kunnan kehittämiskuva sekä kuntakohtaiset kehittämiskuvat. Lisäksi huomioidaan kuntien rajat ylittävät kehittämisteemat. Hankkeelle myönnettiin Keski-Suomen kehittämisrahastosta yhteensä 60 000 euroa vuosille 2017-2018.

Matkailu on yksi Keski-Suomen kehittämisen kärkikohteista. Maakuntahallitus myönsi Keski-Suomen kauppakamarille maakunnan matkailustrategiaa totetuttavaan Visit Central Finland: Central ja Southern Lakeland Tours in Finland -hankkeeseen enintään 100 000 euroa.

 

Liikuntapaikkojen rakentamiseen halutaan rahoitusta

Keski-Suomen liitto esittää ja pitää tärkeänä, että opetus- ja kulttuuriministeriölle tehtävään liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesitykseen sisällytetään keskisuomalaisia hankkeita. Vuosina 2018-2021 tuettavien hankkeiden joukossa tulee olla:

- Vuodelle 2018 jäähallin laajennus ja muutos (Keuruu)

- Vuodelle 2019 Hippos 2020 lähiliikuntapaikka (Jyväskylä)

- Vuodelle 2020 Monitoimihalli (Äänekoski)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston rahoitussuunnitelmaesitys koskee yli 700 000 € arvoisia hankkeita.

 

Vaikuttaminen ja maakunnan edunvalvonta on yhteispeliä

Kokouksen esittelyasioissa EU-asiantuntija Anne-Maria Mäkelä Länsi-Suomen Eurooppa-toimistosta esitteli Brysselissä tehtävää vaikuttamistyötä sekä syksyn 2017 ajankohtaisia teemoja ja tapahtumia maakunnan EU-edunvalvonnassa. Hallituksessa toivottiin hyvää yhteispeliä kansalliseen ja EU-tason vaikuttamiseen.

 

Mistä työttömyyden huimassa laskussa on kyse?

Maakuntahallitukselle esiteltiin maakunnan talouden tunnuslukuja, erityisesti muutoksia maakunnan ja sen eri osien työllisyydessä. Kivijärven työttömyysprosentti on laskenut maakunnan korkeimmasta (21,7% heinäkuussa 2015) lähes alhaisimmaksi (10,6 % heinäkuussa 2017), muutosprosentti - 67,3 %. Maakuntahallitus toivoi, että Keski-Suomen liitto tekee syksyn aikana analyysin työttömyyden kehityksestä ja rakenteesta yhdessä ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa.

Ajankohtaistietoa Keski-Suomen taloudesta

 

Kokouksesssa esitetyt aineistot:

Keski-Suomen liiton ja maakuntaohjelmatyön esittely 

Maakuntakaavoitus

Ajankohtaistietoa Keski-Suomen taloudesta

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto

Keski-Suomi 2020 -uudistus

Maantielain uudistaminen

 

Kokouksen esityslista:

http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=960  

 

Lisätietoja:

 

Tapani Mattila

maakuntajohtaja, muutosjohtaja

040 595 0011

tapani.mattila[at]keskisuomi.fi

 

Pirjo Peräaho (sote- ja maakuntauudistus)

projektipäällikkö

040 591 0760

pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

 

Olli Ristaniemi (maakuntakaavoitus, rakennemallihanke, liikuntapaikkojen rahoitus)

suunnittelujohtaja

040 595 0052

olli.ristaniemi[at]keskisuomi.fi

 

Veli-Pekka Päivänen (Visit Central Finland -rahoitushakemus)

kehittämispäällikkö

040 595 0005

veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi

 

Pirjo Ahola

hallintopäällikkö

040 595 0003

pirjo.ahola[a]keskisuomi.fi

 

Tuulia Nieminen

viestintäpäällikkö

040 591 5058

tuulia.nieminen[at]keskisuomi.fi