Maakuntahallitus Äänekoskella: keskustelua maakuntauudistuksen konkretiasta, maakuntaohjelman luonnoksen esille asettaminen ja uusi maakunnan yhteistyöryhmä

21.09.2017


 

Keski-Suomi 2020 -valmistelijat Mikael Palola ja Kati Kallimo haastoivat  tänään 21.9. maakuntahallitusta miettimään, millä konkreettisilla keinoilla Keski-Suomi haluaa valmistautua uuteen maakuntaan.

 

"Millaisia kansalaisia ja palveluiden käyttäjiä olemme tulevaisuudessa?" kysyi järjestämistyön valmisteluvastaava Mikael Palola. Maakuntahallitus sai tehtäväkseen pohtia, miten painotamme kansalaisten tarpeita tai vaikkapa sitä, kuinka paikalliset yritykset voivat tuottaa palveluja tulevassa maakunnassa. Uskallammeko ottaa digiloikkaa, jotta palvelut saadaan tulevaisuudessa kotisohvalle vai luotammeko kivijalkaan? Kuinka vahva maakunnan oma tuotanto Keski-Suomeen halutaan? Tuottavatko palveluja jatkossa keskisuomalaiset yritykset vai muut? Miten tämän vaikuttaa maakunnan kehitykseen, vaikkapa työpaikkojen määrään?

 

Lähikuukausien keskeinen kysymys on, halutaanko tulevaan valmistautua itsenäisten organisaatioiden yhteisillä päätöksillä jo etupainotteisesti, vaikkapa yhteisesti asetettavien palvelutavoitteiden avulla. Päätökset ovat kuntien, mutta maakuntahallituksen jäseniä evästettiin pohtimaan asiaa maakunnan yhteisestä näkökulmasta ja heille esiteltiin vaihtoehtoisia toiminnan yhtenäistämisen malleja.

 

Maakuntahallitus toivoo, että koko maakunnan päättäjät saadaan keskustelemaan uudistuksesta riittävän tiedon pohjalta. Hallitus toivoo näkevänsä esimerkiksi tilannekuvatietoa ja tiekarttoja. Kunnanjohtajakokouksen keskustelut Keski-Suomi 2020 -uudistuksesta noteerattiin tärkeänä foorumina: "Kuntien pitää tietää, missä mennään", summasi maakuntahallituksen puheenjohtaja Rolf Nyholm.

 

Nykytilan selvittämistä pidettiin olennaisena: "Lähtökohtana tulee olla nykytilan kartoitus, jonka pohjalta uudistetaan toimintaa aidosti. Pienistäkin asioista syntyy kokonaisuutena suuria säästöjä", toteaa kokouksessa mukana ollut maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Lotta Ahola.

Toimintatapojen vertailu ja yhtenäistäminen ensimmäisenä askeleena sai keskustelussa laajaa kannatusta.

 

Valinnanvapautta kokeillen ja pilotoiden

"Meillä on maakunnassa jo kärkihankkeiden kautta paljon yhteistä toimintaa. Uusi maakunta näkyy lasten ja perheiden palveluissa ja kotihoidon kehittämisessä sekä valinnanvapauskokeilussa, jonka avulla kerätään tärkeää tietoa maakunnan asiakkaista", palvelutuotannon valmisteluvastaava Kati Kallimo muistutti.

Kallimo esitteli maakuntahallitukselle Jyväskylän valinnanvapauskokeilua. Keski-Suomessa on selvitettävänä, haetaanko Jyväskylän kokeiluun laajennusta. Näin saataisiin koko Jyväskylän yhteistoiminta-alue (JYTE) mukaan kokeiluun.

Nk. valinnanvapauspilotit puolestaan ovat riippuvaisia uudesta lainsäädännöstä ja niitä voidaan toteuttaa vasta uudistuksen myöhemmässä vaiheessa. Maakuntahallituksen keskustelussa oli sekä pilotoinnin kannattajia että vastustajia. Hallitusta pohditutti myös, mitä valinnanvapaus tarkoittaa pienen kunnan asukkaan kannalta.

  

Viime aikoina on kysytty, miten uudistus voi edetä uusia lakiluonnoksia odotettaessa.

"Nyt voidaan hyvin suunnitella tulevan maakunnan periaatteita, johtamistapoja ja luottamushenkilöhallintoa", kertoi projektipäällikkö Pirjo Peräaho. "Yhteinen näkemys hahmottuu parhaiten, kun otamme kaiken suunnittelun lähtökohdaksi asiakkaat ja asukkaat", kannusti Peräaho.

"ICT-resurssit ovat herättäneet huolta", totesi Peräaho. "ICT-uudistus näyttää etenevän valtiovetoisesti, sieltä tulee hyvinkin tarkkaa ohjausta, myös resurssien kohdentamisen suhteen."

Keskustelua herätti myös kankeiden, yhteensopimattomien ICT-järjestelmien aiheuttama työn joustamattomuus. Maakuntahallitus kantoi huolta käytännön ongelmista esimerkiksi potilastietojen siirrossa.

  

Päätösvallan delegoinnilla sujuvaa valmistelua

Keski-Suomen liitto maksaa valtiovarainministeriön myöntämästä valmistelurahoituksesta maakunnan kunnille korvauksia uudistuksen valmisteluun osallistuvan henkilöstön työpanoksesta. Maakuntahallitus delegoi maakuntajohtajalle oikeuden tehdä sopimuksia 400 000 euroon asti Keski-Suomi 2020 -uudistuksen käytännön toiminnan sujuvoittamiseksi.

 

Keski-Suomi 2020 -työsuunnitelma

Mikael Palolan esitysdiat

 

Maakuntaohjelman luonnos: lisäkärjiksi nousemassa hyvinvointi ja matkailu

Maakuntaohjelman luonnos 2018-2021 edistää Keski-Suomen kärkialoja: biotaloutta, digitaloutta, osaamistaloutta ja uusiksi kärjiksi nousevia matkailua ja hyvinvointitaloutta. Erityisesti kärkien väliset yhdyspinnat tulevat olemaan aluekehittämisen keskiössä seuraavan neljän vuoden aikana. Maakuntahallitus päätti asettaa maakuntaohjelman ja ympäristöselostuksen luonnokset nähtäville 2.10-31.10. Niihin voi tutustua tuolloin Keski-Suomen liiton verkkosivuilla ja toimistossa.

 

Osaava ja monitaitoinen verkostovaikuttaja maakunnan asialla

Esittelyasiana käytiin läpi Keski-Suomen liiton toiminnan tavoitteita vuosille 2018-19. Keski-Suomen liitto haluaa olla osaava ja monitaitoinen verkostovaikuttaja. Keski-Suomi 2020 -uudistusta tehdään yhdessä. Maakunnan hyvinvointia ja elinvoimaa edistetään etenkin maakuntaohjelman toimeenpanolla.

 

 

Maakunnan yhteistyöryhmä

 

Maakuntavaltuusto nimesi maakunnan yhteistyöryhmän jäsenet:

Puheenjohtaja: Mikko Tiirola, varajäsen Jyrki Savilainen

I varapuheenjohtaja: Rolf Nyholm

II varapuheenjohtaja: Pasi Patrikainen

III varapuheenjohtaja: Tuula Peltonen

sihteeri: Veli-Pekka Päivänen

 

Varsinainen jäsen, varajäsen (taho)

Rolf Nyholm, varajäsen Piritta Rantanen (luottamushenkilö)

Leena Kalmari, varajäsen Kaija Haapsalo (luottamushenkilö)

Tuulia Kuntsi, varajäsen Seppo Moilanen (luottamushenkilö)

Lea-Elina Nikkilä, varajäsen Sari Laine (luottamushenkilö)

Jaakko Selin, varajäsen Terhi Simonen-Jokinen (luottamushenkilö)

Eila Tiainen, varajäsen Pentti Haukimäki (luottamushenkilö)

Pasi Patrikainen, varajäsen Eija Heinonen (Keski-Suomen ELY-keskus)

Jukka Lehtinen, varajäsen Ulla Mehto-Hämäläinen (Keski-Suomen ELY-keskus)

Kari Lehtinen, varajäsen Hannele Yli-Kauppila (Keski-Suomen ELY-keskus)

Tuula Peltonen, varajäsen Jari Kauppinen (Akava/STTK)

Kirsi Hakaniemi, varajäsen Ari Hiltunen (Keski-Suomen kauppakamari)

Marja Heikkilä, varajäsen Jari Ketola (Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus)

Petri Salminen, varajäsen Sanna-Mari Hynninen (Keski-Suomen Yrittäjät ry)

Tero Lahti, varajäsen Anja Kettunen (MTK Keski-Suomi)

Ahti Ruoppila, varajäsen Suvi Ilminen (SAK)

Petteri Korpioja, varajäsen Minna Lappalainen (biotalous)

Tiina Mäntyharju, varajäsen Seppo Virta (matkailu/palveluliiketoiminta)

Vesa Arkko, varajäsen Lennu Keinänen (digitalous/vienti)

 

Maakuntahallitus suositelee yhteistyöryhmälle, että se kutsuu Jaakko Kiiskilän ja hänen varajäsenekseen Harri Nissisen pysyväksi asiantuntijaksi edustamaan Keski-Suomen kunnallisjohdon näkökulmaa.

 

Yhteistyöryhmän esittelijänä toimii aluekehitysjohtaja Pekka Hokkanen.

 

Maakuntahallitus tutustui myös Äänekosken uuteen lukioon ja sai katsauksen kunnan kaavoitussuunnitelmista.

 

Lisätietoja:

Rolf Nyholm

maakuntahallituksen puheenjohtaja

040591 0001

rolf.nyholm(at)aanekoski.fi

 

Keski-Suomi 2020:

Kati Kallimo

050 442 2302

kati.kallimo(at)jkl.fi

 

Mikael Palola

044 4598561

mikael.palola(at)saarikka.fi

 

Pirjo Peräaho

040 591 0760

pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

 

Maakuntaohjelma:

Pekka Hokkanen

aluekehitysjohtaja

040 595 0016

pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi