Haaste hanketoimijoille ja rahoitusta osaamisen kehittämiseen

06.10.2017


Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ensimmäisessä kokouksessa suunnattiin ESR-rahoitusta koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen. Ryhmä kannustaa hanketoimijoita rahoituksen hakuun.

 

Tukea suunnataan osaamisen kehittämiseen

Yhteistyöryhmä keskusteli Keski-Suomen yritysten kasvun esteeksi nousseesta osaajavajeesta. Muuttuva työelämä vaatii ketterää osaamisen kehittämistä ja sen tueksi uusia oppimisen ja koulutuksen muotoja. Koulutus on siirtynyt entistä enemmän yrityksiin, ja yhteistyöryhmä totesikin, että työelämän muutoksiin vastaamiseksi tarvitaan oppilaitosten ja yritysten uudenlaista yhteistyötä.

MYR päätti kohdentaa rakennerahastovaroja aiempaa enemmän koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman rahoitustaulukot hyväksyttiin pohjaesityksen mukaisesti.

 

MYR haastaa koko Keski-Suomen kehittämään hyviä hankkeita

Koheesiopolitiikan tulevaisuus pohditutti sekä EU-tasolla että kansallisesti. EU:n yleisen kehityskulun perusteella näyttää siltä, että koheesiopolitiikan painoarvo tai etenkään Suomen tukien taso eivät nykyisestä kasva. Näyttää siltä, että seuraavaa rakennerahastojen ohjelmakautta ei saada alkamaan aikataulussa.

Keski-Suomen mahdollisuudet rahoittaa hankkeita ovat kuitenkin nyt hyvät. 
"Rakennerahastovaroja on käytettävissä koko maakuntaa ja erityisesti pohjoista Keski-Suomea varten. Maaseuturahastosta voimme tukea maaseudun yrittämistä laaja-alaisesti. Hyviin hankkeisiin kannattaa nyt hakea rahoitusta", kannusti Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Pasi Patrikainen.

"Onko Keski-Suomessa hyviä kehitysaloitteita, jotka jäävät rahoitusinstrumenttien ulkopuolelle?" MYR:n puheenjohtaja Mikko Tiirola puolestaan pohti. MYR aikoo haastaa maakunnan hanketoimijat tiiviimpään vuoropuheluun.

 

Maakuntaohjelma on mahdollistaja, ei karsinoiden muodostaja

MYR puolestaan sai haasteen maakuntaohjelman 2018-21 kärkien muotoiluun. Maakuntaohjelman kärjiksi on esitetty bio-, digi-, osaamis- ja hyvinvointitaloutta sekä matkailua. Ryhmä totesi, että kärjet eivät saa viitata tiettyihin toimialoihin vaan toimintatapoihin tai ajattelutapoihin toimialasta riippumatta. Kärkien sijasta pitäisi käyttää esimerkiksi termiä Keski-Suomen vahvuudet. Asioiden ja toimialojen yhteys toisiinsa pitää aidosti ymmärtää. Yritysmaailma tarvitsee myös mahdollisuuksia sattumalle ja luovalle tuholle, kokouksessa todettiin.

Yritysten osuus t&k&i-investoinneista on Keski-Suomessa muuhun Suomeen nähden jäljessä. MYR pohti, tulisiko maakuntaohjelman tavoitteista panostaa erityisesti tähän. 

 

Kokouksen esityslista:

http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1055

 

Lisätietoja:

Mikko Tiirola

Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja

p. 044 538 4280

mikko.tiirola(at)mtk.fi

 

Veli-Pekka Päivänen

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeri

p. 040 595 0005

veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi