Maakuntahallitus käynnisti Keski-Suomi 2020 -strategiatyön ja uusien maakunnallisten tapahtumien suunnittelun

27.10.2017


Keski-Suomi 2020: Maakunnan strategiatyö käyntiin, prosessin tärkeintä antia  arvovalinnat

Maakuntahallitus käynnisti tänään kokouksessaan uuden maakunnan strategiatyön. Noin puolentoista vuoden mittaisen prosessin viimeistelee ja hyväksyy suorilla vaaleilla valittu maakuntavaltuusto. Laajasti osallistavan prosessin tärkein anti on keskustelu arvovalinnoista.

 

"Maakuntastrategia on kuin sipuli. Sen uloimmassa kerroksessa on koko maakunnan yhteinen tulevaisuuskuva, keskikerroksessa maakunnan palvelut, työkalut ja niiden vaikuttavuus. Ydinkerroksen muodostaa maakuntakonsernin organisaatio", kertoo projektipäällikkö Pirjo Peräaho. "Uusi maakunta on todellinen monialakonserni. Keski-Suomen kunnianhimoisena tavoitteena on luoda koko konsernille uudet rakenteet, joissa tieto kulkee eikä asiakasta pompotella."

 

Keski-Suomi 2020 -aiheissa maakuntahallitus myös hyväksyi rajoittamislain mukaisen ulkoistusten ja investointien arviointimenettelyn toteuttajiksi uudistuksen johtoryhmän ja maakuntahallituksen.

 

Kunnilta pääosin myönteistä palautetta Keski-Suomen liiton toiminnasta

Keski-Suomen liitto kysyy jäsenkunniltaan vuosittain palautetta toiminnastaan. Vuoden 2017 palaute oli pääosin myönteistä. Kunnissa pidetään tärkeänä, että kuntastrategiat ja Keski-Suomen liiton toiminta kehittävät maakuntaa yhteiseen suuntaan. Kunnat arvostavat yhteisiä keskustelufoorumeita, kuten säännöllisiä kuntajohtajien kokouksia.

 

Vaikuttamistyön kehittäminen nousi esiin usean kunnan yhteisenä toiveena. Vuonna 2018 onkin tarkoitus luoda Keski-Suomelle vaikuttamissuunnitelma. Kuntien vastaukset näkyvät kokouksen esityslistan liitteenä kohdassa esittelyasiat. Maakuntahallitus käsittelee kokonaisuudessaan liiton toiminnan ja talouden suunnittelua 10.11.2017.

 

Maakuntakaavan tarkistus etenee valtuuston hyväksyttäväksi

Maakuntakaavan tarkistuksesta saatiin nähtävillä olon aikana 37 muistutusta. Muistutusten perusteella tarkistusehdotuksen karttaan on tehty kaksi muutosta: Kärkistensalmen tuulivoimatuotantoon soveltuva aluemerkintä poistettiin matkailullisten arvojen vuoksi ja ohjeellinen seututielinjaus Jämsässä (ns. Sovijärven oikaisu) pidetään nykyisen tielinjauksen mukaisena. Muut muutokset ovat teknisluonteisia tekstikorjauksia.

 

Muistutusten vastineet hyväksyttiin esityslistan esityksen mukaisesti. Maakuntakaavan tarkistus etenee 1.12. maakuntavaltuustoon hyväksyttäväksi.

 

Maakuntaseminaarin 2018 ja maakuntaristeilyn 2019 suunnittelutyö käynnistyy

Keski-Suomen liitto kutsuu koolle maakuntaa monipuolisesti edustavan ohjausryhmän, jonka tehtävänä on käynnistää maakuntaseminaarin 2018 ja maakuntaristeilyn 2019 suunnittelutyö. Tapahtumissa kohtaavat luottamushenkilöt, elinkeinoelämä, media, oppilaitokset, järjestöt ja monet muut toimijat.  

 

"Keski-Suomessa on vahva perinne kokoontua yhdessä keskustelemaan maakunnan tulevaisuuden linjauksista. Tällaiselle keskustelulle on tarve ja tilaus myös nyt. Maakuntaristeily on jo perinteeksi muodostunut keino varata yhteistä aikaa tähän tarkoitukseen. Maakuntaseminaari puolestaan pidetään täällä Keski-Suomessa, ja se nostaa esiin maakunnan omaa osaamista. Yhteistä tulevaisuusnäkymää luovat foorumit kehittävät maakunnallista identiteettiä ja tarjoavat mahdollisuuden vahvistaa yhteisyyden tunnetta", sanovat maakuntajohtaja Tapani Mattila ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Rolf Nyholm.

 

Maakuntahallitus opintomatkalle Brysseliin

Maakuntahallitus osallistuu Länsi-Suomen liittojen hallitusten yhteiselle, kaksipäiväiselle Brysselin opintomatkalle keväällä 2018. "Hallituskauden alkupuolella tehtävä opintomatka lisää jäsenten EU-osaamista ja helpottaa Keski-Suomen puolesta tehtävän vaikuttamistyön hoitamista menestyksekkäästi. Liittojen yhteisellä matkalla luodaan verkostoja. Tällä kokoonpanolla pääsemme tapaamaan kannaltamme tärkeitä EU-toimijoita", toteavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Rolf Nyholm ja maakuntajohtaja Tapani Mattila.

 

Maakuntavaltuuston kokouksista livelähetys

Maakuntavaltuuston seuraavissa kokouksissa tullaan kokeilemaan livelähetyksen ja videoinnin tekemistä. Liiton toimisto tiedottaa lähetyksestä ennen kokousta.

 

Maakuntahallitus päättää tapauskohtaisesti, kutsutaanko maakuntavaltuuston seminaareihin tai kokouksiin jatkossa myös maakuntavaltuuston ja -hallituksen varajäsenet.  

 

Keski-Suomen liiton hallintopäällikön virka julistetaan avoimeksi, sillä nykyinen hallintopäällikkö Pirjo Ahola jää eläkkeelle elokuussa 2018.

 

Maakuntahallitus kokoontui  Viitasaarella.

Esityslista:

http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1024

 

Lisätietoja:

Rolf Nyholm

maakuntahallituksen pj

040 595 0001

rolf.nyholm[at]aanekoski.fi

 

Tapani Mattila

maakuntajohtaja

040 595 0011

tapani.mattila[at]keskisuomi.fi

 

Pirjo Peräaho (Keski-Suomi 2020)

projektipäällikkö

040 591 0760

pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

 

Olli Ristaniemi (maakuntakaavan tarkistus)

suunnittelujohtaja

040 595 0052

olli.ristaniemi[at]keskisuomi.fi

 

 

Tuulia Nieminen

viestintäpäällikkö

040 591 5058

tuulia.nieminen[at]keskisuomi.fi