Ennakko: maakuntahallitus kokoontuu 10.11.

03.11.2017


 

Keski-Suomen maakuntahallitus kokoontuu Jämsässä perjantaina 10.11.2017.

 

Keski-Suomi 2020 -asioina käsitellään talous- ja henkilöstöhallinnon valmistelun tilanne sekä keskustellaan valinnanvapauden lakiluonnoksesta, kokeilusta ja pilotoinnista. Lisäksi asialistalla on Jyväskylän kaupungin kanssa solmittava yhteistyösopimus Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöstä. Jyväskylän kaupungille korvataan uudistuksen valmisteluun osallistuvien henkilöiden palkkakustannuksia.

 

Maakuntaohjelman 2018-2021 luonnos on ollut julkisesti esillä 2.-31.10.2017. Saadun palautteen pohjalta muokattu maakuntaohjelman luonnos etenee maakuntahallituksesta maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Maakuntahallitus käsittelee liiton tavoitteita, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä taloussuunnitelmaa. Keski-Suomen kehittämisrahaston taseen kirjausperiaatteisiin tehdään yksi korjaus. Kokouksen asialistalla on myös läntisen Suomen yhteinen raideliikenteen kehittämisesitys "päärata plus".

 

Esityslista kokonaisuudessaan:

 

http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1032

 

Lisätietoja:

Tapani Mattila

maakuntajohtaja

040 595 0011

tapani.mattila[at]keskisuomi.fi

 

Pirjo Peräaho (Keski-Suomi 2020)

projektipäällikkö

040 591 0760

pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

 

Pekka Hokkanen (maakuntaohjelma)

aluekehitysjohtaja

040 595 0016

pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

 

Pirjo Ahola

hallintopäällikkö

040 595 0003

pirjo.ahola[a]keskisuomi.fi

 

Tuulia Nieminen

viestintäpäällikkö

040 591 5058

tuulia.nieminen[at]keskisuomi.fi