Maakuntahallituksessa keskustelua valinnanvapaudesta; maakuntaohjelma 2018-2021 etenee valtuustoon

10.11.2017


 

Maakuntahallitus kävi pitkän keskustelun valinnanvapaudesta

Valinnanvapaus keskustelutti maakuntahallitusta 10.11. kokouksessa Jämsässä. Mitä valinnanvapaus tarkoittaa asiakkaiden ja palveluntuottajien näkökulmasta? Millainen palveluntuottajien valikoima Keski-Suomeen saadaan? Vastuuvalmistelija Mikael Palola kuvasi palvelujen järjestämisen toimintalogiikkaa, jonka avulla uusi maakunta pystyy säätelemään, millaisiksi vastaukset näihin kysymyksiin käytännössä muotoutuvat.

"Järjestäjän on mahdollista luoda sellaiset reunaehdot, joilla turvataan esimerkiksi päivystyksen henkilöstö", kertoi Mikael Palola. "Maakunnan on mahdollista rakentaa tuottajille asetettavien ehtojen avulla 'yhteispäivystys' tuottajien kesken. Tällä ylläpidetään myös alan ammattilaisten kykyä toimia päivystyksessä. Samoin järjestäjä voi huolehtia pitkien, pysyvien hoitosuhteiden syntymisestä esimerkiksi siten, että palveluntuottajille maksetaan bonusta, kun asiakkaat pysyvät pitkäaikaisesti niiden listoilla."

Järjestäjän rooli on uudenlainen haaste ammattilaisille, mutta myös mahdollisuus tuoda työskentelyyn aito asiakasnäkökulma. Maakuntahallituksessa toivottiin mm. vaikuttavuuden ja hoitoon pääsyn näkyvän kriteereissä, jotka sote-palveluiden tuottajien täytyy täyttää.

Valinnanvapauden myötä julkinen puoli valmistautuu uudenlaiseen toimintaympäristöön, kilpailuun. Valmistelu on jo aloitettu mm. muutostuen keinoin.

- Toimintatapojaan joutuu muuttamaan niin julkinen puoli kuin tuottajaksi ilmoittautuvat yksityisetkin. Yksityinen tulee tekemään julkista palvelua, jossa on tietyt velvoitteet, muistutti Kati Kallimo.

 

Asiakassuunnitelman avulla palvelut pelaavat yhteen

Maakuntahallituksen keskustelussa nousi esiin huoli siitä, että valinnanvapaus pirstaloi sote-asiakkaiden palvelut. Keski-Suomessa uudistuksen valmistelijat ovat kehittäneet ratkaisuksi asiakassuunnitelman uudenlaiseen hyödyntämiseen perustuvan käytännön. Asiakkaan palvelutarpeiden määrittely ja hänen käyttämänsä palvelut kootaan yhdeksi suunnitelmaksi, jonka avulla palvelut pelaavat yhteen, vaikka tuottajia olisi useita.

"Tämä on käytännön asiakaslähtöisyyttä", iloitsee Mikael Palola. " Malli on herättänyt kiinnostusta myös valtakunnallisella tasolla."

 

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen etenee

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän kaupungin yhteinen työryhmä valmistelee Keski-Suomelle yhteistä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen ratkaisua. Neuvottelujen tavoitteena on talous- ja henkilöstöhallinnon inhouse-kumppanuusyhtiön valinta, osakkuus yhtiössä ja nykyisten toimintojen siirtäminen yhtiöön. Esiselvitysvaiheeseen on selvinnyt kaksi toimijaa, Kunnan Taitoa Oy ja Monetra Oy. Esiselvitykset valmistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä. Ratkaisu on mahdollista ulottaa kattamaan uuden maakuntaorganisaation lisäksi Keski-Suomen kunnat, mikäli kunnat näin itse valitsevat.

 

Jyväskylän kaupungin kanssa solmittava yhteistyösopimus Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöstä hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Jyväskylän kaupungille korvataan uudistuksen valmisteluun osallistuvien henkilöiden palkkakustannuksia.

 

Maakuntaohjelma seuraavaksi valtuuston käsittelyyn

Keski-Suomelle on tulossa vuosille 2018-2021 strateginen maakuntaohjelma, jonka tekemiseen on osallistunut yhteensä useita satoja henkilöitä eri organisaatioista. Ohjelma on ollut myös julkisesti esillä lokakuun ajan. Tuona aikana saatiin 23 kommenttia. Maakuntahallitus hyväksyi luonnoksen ja se etenee valtuuston käsittelyyn 1.12.2017.

Valtuuston käsittelyyn 1.12.2017 etenee hallituksen hyväksymänä myös Keski-Suomen liiton toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2018-2020 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018.

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin läntisen Suomen yhteinen raideliikenteen kehittämisesitys "Päärata plus".

 

Maakuntahallitus kokoontui perjantaina 10.11. Jämsässä.

Kokouksen esityslista:

http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1032

 

Lisätietoja:

Tapani Mattila

maakuntajohtaja

040 595 0011

tapani.mattila[at]keskisuomi.fi

 

Pirjo Peräaho (Keski-Suomi 2020)

projektipäällikkö

040 591 0760

pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

 

Kati Kallimo (Keski-Suomi 2020)

014 266 3001

kati.kallimo[at]jkl.fi

 

Mikael Palola (Keski-Suomi 2020)

044 4598561

mikael.palola[at]saarikka.fi

 

Pekka Hokkanen (maakuntaohjelma)

aluekehitysjohtaja

040 595 0016

pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

 

Pirjo Ahola

hallintopäällikkö

040 595 0003

pirjo.ahola[at]keskisuomi.fi

 

Tuulia Nieminen

viestintäpäällikkö

040 591 5058

tuulia.nieminen[at]keskisuomi.fi