Keskisuomalaiset hyvinvointiteot valloittamaan maailmaa

14.11.2017


 

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä, tuttavien kesken KeHO, on uusi yhteistyöverkosto hyvinvointialan osaajille. Tekemisen meininki ja kovatasoisten osaajien yhteenliittyminen on jo herättänyt huomiota niin maakunnassa kuin valtakunnallisestikin. Maanantaina 13.11. KeHO oli tapaamassa maakuntajohtaja Tapani Mattilaa.  

 

"Keski-Suomessa on jopa maailmanluokassa ainutlaatuista hyvinvointiosaamista. Täällä on panostettu jo pitkään hyvinvointiin ja sairauksien ennaltaehkäisyyn, siis elämänlaatuun. Mukana ovat olleet niin tutkimus- ja koulutussektori kuin yrityksetkin. Meillä on jo useita huikeita menestystarinoita ja lisää tulossa. Myös järjestöissä ja luonto- tai kulttuurialalla tehdään erinomaista työtä", kehuu Mattila.

 

Maakuntajohtajalla olikin KeHOlle tärkeä tehtävänanto:

"Keski-Suomelle sopisi luontevasti terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin valtakunnallinen erityistehtävä, siinä missä yliopistollisten sairaaloiden rooli painottuu sairauksien hoitamiseen. KeHOlla on hyvät valmiudet ratkaista, miten tehtävä käytännössä hoidettaisiin." Maakuntajohtaja kutsui KeHOn mukaan myös maakuntaohjelman 2018-21 toteutukseen ja maakuntauudistuksen valmisteluun. Hyvinvoinnilla on keskeinen rooli kummassakin.

 

Maakuntajohtajan avaus sai innostuneen vastaanoton:

"KeHOn tavoitteena on yhteistyön avulla luoda uusia mahdollisuuksia. Osaamisen puolesta olemme jo monessa asiassa maailman huipulla ja asenne on kohdallaan. Meillä on hyvät eväät niin maailmanvalloitukseen kuin vahvan kansallisen toimijan rooliinkin", sanoo KeHOn projektipäällikkö Janne Laitinen.

 

KeHOn verkkosivut aukeavat loppuvuoden 2017 aikana.

Lue KeHOsta lisää: https://www.keskisuomi.fi/aluekehitys_ja_hankerahoitus/hyvinvointitalous

 

Lisätietoa:

Tapani Mattila

maakuntajohtaja

040 595 0011

tapani.mattila[at]keskisuomi.fi

 

Janne Laitinen

projektipäällikkö, KeHO

0400 976751

janne.laitinen(at)jamk.fi

 

Kari Pirinen

kehittämispäällikkö, Keski-Suomen liitto 

040 595 0008

kari.pirinen[at]keskisuomi.fi