Länsi-Suomi mukana EU-laajuisen biotalousmanifestin valmistelussa

16.11.2017


16.11.2017 Bryssel

Länsi-Suomi mukana EU-laajuisen biotalousmanifestin valmistelussa

Biotalousmanifestissa nostetaan esiin ne ydinasiat, joilla eurooppalainen biotalous saadaan vahvaan kasvuun. Manifesti on valmistelijoiden yhteinen näkemys biotalouden merkityksestä. Biotalouden kehittäminen koko EU:n alueella on se tekijä, jolla voidaan vastata suuriin, globaaleihin kysymyksiin kuten ilmastonmuutos tai väestönkasvu. EU:n tulee panostaa jatkossa enemmän resurssien kestävään käyttöön, uusien bio-innovaatioiden edistämiseen, ennakoivaan ja pitkäjänteiseen poliittiseen ohjaukseen sekä alueellisten biomassavarojen kestävään hyödyntämiseen.

Manifestissa painotetaan toimia, joilla teollisuus, kansalaisjärjestöt, tieteen edustajat ja alueet voivat yhdessä edistää biotalouden kehittämistä. Biotalouteen tarvitaan uutta osaamista kaikilla koulutusasteilla, olemassa olevan tutkimuksen sekä tutkimusrahoituksen innovatiivista hyödyntämistä ja yhteistyötä alueiden välillä. Lisäksi manifestissa annetaan suosituksia, joiden avulla EU ja jäsenmaat voivat ottaa johtavan roolin biotaloudessa. Suositukset koskevat erityisesti biotalouteen liittyvää politiikkaa ja lainsäädäntöä, markkinoita, investointeja sekä innovaatioita.

Komission biotalouspaneelin jäseninä on eri sidosryhmien kuten yritysten, kansalaisjärjestöjen, biomassan tuottajien, alueiden sekä tiedemaailman edustajia eri puolilta Eurooppaa. Manifesti tuo esiin biotalouden kehitykseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia, ja tarjoaa EU:lle, jäsenmaille ja alueille pohjan niiden biotalousstrategioiden kehittämisen eri vaiheisiin. Manifestissa tuodut näkemykset auttavat myös EU:n biotalousstrategian uudistustyössä, tuoden biotalouden eri sidosryhmien yhteiset näkemykset valmisteluun.   

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto (WFEO) on ollut aktiivisesti mukana biotalousmanifestin valmistelussa. Länsi-Suomen alue-edustajana biotalouspaneelissa toimii Keski-Suomen liiton biotalouteen erikoistunut kehittämispäällikkö Hannu Koponen.  Komission biotalouspaneelin valmistelema biotalousmanifesti julkaistiin tänään 16. marraskuuta 2017. marraskuuta 2017.

Manifesti on julkinen ja saatavilla: http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/european_bioeconomy_stakeholders_manifesto.pdf#view=fit&pagemode=none

 

Lisätietoja:

Hannu Koponen

Kehittämispäällikkö, Keski-Suomen liitto

040 595 0009

hannu.koponen@keskisuomi.fi

 

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto (WFEO)  

www.wfeo.fi