Hallintopäällikön virka avoinna Keski-Suomen liitossa

21.11.2017


Keski-Suomen maakuntahallitus julistaa haettavaksi Keski-Suomen liiton 

Hallintopäällikön viran

Meillä tehdään töitä Keski-Suomen puolesta tosissaan, mutta ei totisina. Välitämme työyhteisömme jokaisen jäsenen työhyvinvoinnista ja työssä kehittymisen mahdollisuuksista. Uutena hallintopäällikkönämme olet tärkeä tekijä toimintamme, taloutemme ja maakunnallisen demokratian kannalta. Tule tekemään tulevaisuuden Keski-Suomea!

 

Hallintopäällikön tehtävänkuvaan kuuluu:

Keski-Suomen liiton yleis- ja taloushallinnosta vastaaminen sekä talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu, seuranta ja raportointi. Hallintopäällikkö vastaa siitä, että Keski-Suomen liiton kirjanpito on lainmukainen ja raportointi tarkoituksenmukaista sekä varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty ja että hallitus ja muut toimielimet saavat riittävän ja oikean tiedon taloudellisten päätösten perustaksi. Hallintopäällikkö toimii maakuntavaltuuston ja -hallituksen sihteerinä ja vastaa päätösten täytäntöönpanosta. Hallintopäällikkö kuuluu Keski-Suomen liiton johtoryhmään.

Lisäksi hallintopäällikön tehtäviin kuuluu erilaisten sopimusten valmistelu sekä tietyt tilinpäätöskirjaukset. Hallintopäällikkö vastaa myös taloushallinnon järjestelmien tietoturvallisuudesta.

Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä vahvaa työkokemusta hallinto- ja talousasioiden hoitamisessa. Lisäksi arvostamme hyvää yhteistyökykyä, aloitteellisuutta sekä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja.

Katsomme eduksi kokemuksen itsenäisistä ja vastuullisista tehtävistä julkishallinnossa ja talousarvioprosessin tuntemuksen. Eduksi katsotaan myös itsenäinen työote, johtamistaito sekä kokemus esimies- ja henkilöstöasioiden hoitamisesta.

 

Aloitus tehtävässä 3.4.2018 tai sopimuksen mukaan.

Hakemus palkkatoiveineen tulee lähettää 11.12.2017 klo 15:00 mennessä
osoitteeseen: kirjaamo (at) keskisuomi.fi

 

Lisätietoja:

maakuntahallituksen puheenjohtaja Rolf Nyholm, p. 040 5950001

kehittämisjohtaja Kari Luostarinen p. 040 545 0570,

kari.luostarinen@keskisuomi.fi

www.keskisuomi.fi

 

Keski-Suomen liitto on maakunnan yhteisen kehittämistahdon muodostaja, strateginen suunnittelija ja kehittäjä sekä monitaitoinen, osaava ja ennakoiva verkostovaikuttaja.