Jo puolet Keski-Suomessa kulutetusta energiasta on uusiutuvaa, paikallinen tuotanto vahvoilla

27.11.2017


Uusiutuvan energian käyttö kasvaa Keski-Suomessa. Vuonna 2016 maakunnassa kulutetusta energiasta 39% oli paikallista uusiutuvaa energiaa. Kaikkiaan uusiutuvan energian osuus Keski-Suomen kulutuksesta oli 50%. Uusiutuvan energian käyttö on kasvanut Keski-Suomessa 19% vuodesta 2004.

"Tämä on hieno uutinen", toteaa kehittämispäällikkö Hannu Koponen Keski-Suomen liitosta. "Uusiutuvan energian osuuden lisääntyminen tarkoittaa myös fossiilisen käytön vähenemistä ja on näin ilmastomyönteistä kehitystä. Paikallisen uusiutuvan energian tuotanto korvaa tuontienergiaa, jolloin maakuntaan jää enemmän taloudellisia hyötyjä ja työpaikkoja."


Keski-Suomen energian kokonaiskulutus hitaassa laskussa

Fossiilisen öljyn kulutus on laskenut Keski-Suomessa 14% vuodesta 2004. Pääosa tästä laskusta selittyy voima- ja lämpölaitosten sekä rakennusten lämmitykseen käytetyn öljyn käytön vähenemisellä. Vaikka energian kokonaiskäyttö tieliikenteessä kasvaa, on fossiilisen öljyn (bensiini ja diesel) osuuden kasvu pysähtynyt ja biopohjaisten polttoaineiden osuuden kasvu jatkunut. Kivihiilien merkitys Keski-Suomen energianlähteenä oli vähäinen: käytetystä energiasta vain 0,1% tuotettiin kivihiilellä vuonna 2016. Turpeen osuus oli vastaavasti 10%. Kiinteistöjen lämmityksessä myös maalämmön osuus kasvaa, vaikkakin se on yhä verrattain pieni.

Energian kokonaiskulutus Keski-Suomessa on 17,3TWh. Kokonaiskulutus on ollut hitaassa laskussa koko 2010-luvun, jolloin oltiin huippukulutuksessa 18,6TWh.

Keski-Suomen energianhankinnan CO2-päästöt ovat tippuneet 16% vuoden 2004 päästöistä. "Keski-Suomi on ilmastostrategiansa mukaisella kasvihuonekaasupäästöjen vähenemisen uralla" toteaa Hannu Koponen.

Keski-Suomen energiatoimisto on laatinut Keski-Suomen energiataseen vuoden 2016 energiantuotannon ja -kulutuksen tiedoilla: www.kesto.fi


Lisätietoja:

Keski-Suomen liitto: Hannu Koponen, hannu.koponen(at)keskisuomi.fi, p. 040 595 0009

Keski-Suomen energiatoimisto: Sanna Oikari, sanna.oikari(at)benet.fi, p. 040 867 9441