Keski-Suomen liitolle 40.000 euron kärkihankeavustus kulttuurisen terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelman luomiseen

23.01.2018


 

Keski-Suomen liitto sai Taiteen edistämiskeskukselta 40 000 euroa kärkihankeavustusta kulttuurisen terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelman luomiseen. Tarkoitus on mahdollistaa kulttuurihyvinvointitoimenpiteet maakuntauudistuksen jälkeen sekä laajentaa toimintaa niille alueille, joissa sitä ei vielä ole.

Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelmalla Taiteen edistämiskeskus lisää eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa ja käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä. Taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut on tarkoitus vakiinnuttaa osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin seurantaa. Tänä vuonna avustukset haluttiin suunnata sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille, maakuntien liitoille ja kuntayhtymille. Avustuksilla ratkaistaan, miten taidetoiminta järjestetään sosiaali- ja terveydenhuollossa uudistuksen jälkeen. Kärkihankkeelle on varattu yhteensä kahden miljoonan euron rahoitus kolmivuotiskaudelle 2016-18.

Avustusta saivat myös Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 180 000 euroa kuuden maakunnan kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimiseen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä  40 000 euroa Jakkara-hankkeelleen, jossa taide ja kulttuuri otetaan muun muassa osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, sekä Kainuun liitto 40 000 euroa alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimiseen.

 

Lisätiedot:

kehittämispäällikkö Raija Partanen, raija.partanen(at)keskisuomi.fi, 040 5950139