Hankerahoituksen hakuajat vuonna 2018

09.02.2018


Keski-Suomen liiton määräajat hankehakemuksille vuonna 2018:

 

Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Keski-Suomen Kehittämisrahastosta tuetaan pienempiä hankkeita, jotka vahvistavat maakunnan kilpailukykyä, edistävät Keski-Suomen strategian toteutumista tai lisäävät maakunnan näkyvyyttä ja vetovoimaa. Kehittämisrahastosta on käytettävissä vuoden aikana yhteensä 750 000 euroa.

Kehittämisrahaston haku on jatkuva, mutta hakemukset käsitellään hakujaksoittain, joita on kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. 

Vuoden 2018 määräajat ovat 28.2., 27.4., 17.8. ja 31.10.2018.

 

AIKO-rahoitus (alueelliset innovaatiot ja kokeilut)

AIKO-rahoitus on tarkoitettu uusiin nopeisiin kokeiluluontoisiin toimenpiteisiin. Rahoituksella tuetaan merkittävien kehittämisprosessien ketterää liikkeelle lähtöä ja käynnistetään mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja. AIKO-rahoitus on nopea tapa tehdä alueen uudistumiseen tähtääviä avauksia.

AIKO-rahoitusta on vuonna 2018 käytettävissä yhteensä n. 300 000 euroa, josta pääosa jaetaan kevään hakukierroksella. 

Haun määräajat ovat 23.3. ja 17.8.2018. 

 

EU-rahoitus

Keski-Suomen liitolta voi hakea EAKR-rahoitusta Suomen Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelmasta.

EAKR-rahoituksen ensimmäinen haku on auki 5.3.2018 asti. Lue hakuilmoitus rakennerahastot.fi -sivustolla. Vuoden 2018 jälkimmäinen haku järjestetään syys-lokakuussa.

 

Julkaisemme verkkosivuillamme tarkempia ohjeita AIKO- ja EAKR-rahoituksen yksittäisten hakukierrosten sisällöstä ennen hakuaikaa. Asiantuntijoihimme kannattaa aina olla yhteydessä ennen hakemuksen jättämistä.    

Lue rahoitusmuodoista lisää: https://www.keskisuomi.fi/hankerahoitus_2