Maakunnan ja valtion uusi yhteistyömalli rakentuu, Keski-Suomen liitolle valittu hallintopäällikkö

16.02.2018


Keski-Suomi 2020:

Maakunta ja valtio yhteisen keskustelupöydän äärellä

Keski-Suomen edustajat kävivät maakunnan ja ministeriöiden hallinnonaloja yhdistävät aluekehityskeskustelut 6.2.2018. Keskustelut ovat osa maakuntauudistukseen valmistautumista. 

Maakuntahallitus käsitteli Keski-Suomen saamaa, varsin positiivista palautetta. Keski-Suomella on nyt erinomainen tilaisuus valtakunnalliseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen erityisrooliin.

- Keski-Suomen kannattaa pyrkiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtakunnalliseksi osaamiskeskukseksi samaan tapaan kuin yliopistolliset sairaalat toimivat erikoissairaanhoidon puolella, sanoo maakuntajohtaja Tapani Mattila.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö käy 1.3.2018 neuvottelut Keski-Suomen edustajien kanssa. Neuvottelun tarkoituksena on saada ennakkoon kokemusta tulevista valtion ja maakunnan yhteistyörakenteista. Kevään 2018 neuvottelussa käsitellään maakunnan valmistautumista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuseen sekä palveluiden saatavuutta ja tuottavuutta. Maakuntahallitus toivoo neuvotteluista mm. maakunnille työkaluja vaikuttavuuden kehittämiseen.

 

Vastaavia neuvotteluja käydään myös muilla hallinnon sektoreilla. Sarjan päätteeksi käydään neuvottelut tulevan maakunnan taloudesta valtiovarainministeriön kanssa 19.3.

 

Valinnanvapauspilotilla uudistettuja palveluita nopeutetussa aikataulussa

Maakuntahallitus keskusteli sote-palveluiden valinnanvapauspilottiin hakeutumisesta.

- Pilottiin osallistuvat maakunnat luovat käytännössä valtakunnallista mallia. Haluammeko päästä vaikuttamaan siihen itse? sanoi vastuuvalmistelija Mikael Palola.

- Pilotin keskeistä sisältöä on järjestämistehtävien valmistelu. Miten tehdään toimivia palveluketjuja? Mitä palveluita tarjotaan? Pilotin aikana tiiviissä tarkastelussa on myös yhdyspinta muihin kuin valinnanvapauden piirissä oleviin palveluihin.

Maakuntahallituksessa todettiin, että asiaa on valmisteltava myös henkilöstön näkökulmasta. Maakuntahallitus toivoi myös, että kuntapäättäjille tarjotaan asiasta riittävästi tietoa. Varsinaiset osallistumispäätökset tehdään kunnissa huhtikuun puoliväliin mennessä.

 

Johtoryhmään yksi muutos, talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen valmistelu jatkuu

Keski-Suomi 2020 -johtoryhmässä kuntien edustajana toiminut Toivakan kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen vetäytyy tehtävästään. Ryhmään valittiin uutena jäsenenä Viitasaaren kaupunginjohtaja Janne Kinnunen.

Maakuntahallitus päätti osaltaan jatkaa talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen valmistelua Monetra Oy:n kanssa. Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Monetra Oy pyrkivät perustamaan yhteisen alueellisen inhouse-yhtiön talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamiseen loppuvuonna 2018. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistus siirtyy myöhemmin uudelle maakuntaorganisaatiolle.

 

Keski-Suomen liitto:

Sari Karhu Keski-Suomen liiton hallintopäälliköksi

 

Keski-Suomen liiton hallintopäälliköksi valittiin KTM Sari Karhu ja varalle KTM Sari Linturi-Sahlman. KTM Pirjo Ahola jää virasta eläkkeelle 1.8.2018.

 

Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan hyväksymisestä on jätetty Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle yksi valitus. Maakuntahallitus päätti lähettää valituksesta esityslistan mukaisen lausunnon.

  

Kokouksen esityslista:

http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1098

 

Lisätietoja:

Rolf Nyholm

maakuntahallituksen puheenjohtaja

040 595 0001

rolf.nyholm[at]aanekoski.fi

 

Tapani Mattila

maakuntajohtaja, muutosjohtaja

040 595 0011

tapani.mattila[at]keskisuomi.fi 

 

Pirjo Peräaho

projektipäällikkö, Keski-Suomi 2020 

040 591 0760

pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

 

Mikael Palola
maakunnan järjestämistehtävien vastuuvalmistelija, Keski-Suomi 2020 
044 459 8561
mikael.palola[at]keskisuomi.fi

 

Olli Ristaniemi

suunnittelujohtaja, maakuntakaavoitus

040 595 0052

olli.ristaniemi[at]keskisuomi.fi