Uusi projektipäällikkö Suvi Bayr paneutuu ilmastonmuutoksen hillintään ja biotalouden kehittämiseen

07.03.2018


Suvi BayrIlmastonmuutoksen hillintätyö ja biotalouden kehittäminen saavat lisäkäsiä Keski-Suomen liittoon, kun Suvi Bayr aloittaa työnsä projektipäällikkönä kahdessa Interreg Itämeren ohjelma -rahoitteisessa hankkeessa. BEA-APP -hankkeessa Suvin päätyönä on päivittää Keski-Suomen ilmastostrategia vuoden 2018 aikana. RDI2CluB -hankkeessa kehitetään maakunnallista biotaloutta ja edistetään biotalouteen liittyviä innovaatioita. Molemmat hankkeet ovat lisäresurssi Keski-Suomen strategian toteuttamiseksi.

"Odotan pääseväni tekemään tärkeää työtä Keski-Suomen tulevaisuuden hyväksi osana Keski-Suomen liiton osaavaa tiimiä. Erityisesti odotan yhteistyötä alueen biotalouden alan instituutioiden ja yritysten kanssa." kertoo Suvi tunnelmistaan työn alkaessa.

Filosofian tohtori Suvi Bayr on väitellyt Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteen laitoksella ja toimi BioGTS:llä asiantuntijatehtävissä ennen siirtymistään Keski-Suomen liittoon.

Lisätietoja:

Suvi Bayr: p. 040 652 3848, suvi.bayr@keskisuomi.fi

Hannu Koponen, p 040 595 0009, hannu.koponen@keskisuomi.fi