Maakuntahallitus: hankepäätöksiä, ilmasto-, talous- ja liikenneasioita sekä Keski-Suomi 2020 -valmistelua

27.04.2018


Keski-Suomi 2020: tulevan organisaatiorakenteen suunnittelua jatketaan

Maakuntahallitus keskusteli tulevan maakunnan poliittisen päätöksenteon rakenteista.

"Poliittisen päätöksenteon rooli tulee olemaan maakunnassa erittäin merkittävä. Ensimmäisen vuoden aikana valtuustolla on "hektinen" rooli strategian ja järjestämissuunnitelman parissa. Myöhemmin painopistettä siirtyy myös valiokuntiin tai lautakuntiin. Rakenteessa näkyvät myös uudet vaikuttamistoimielimet: nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvosto. Lisäksi halutaan varmistaa asukkaiden osallisuus. Keski-Suomessa harkitaankin maakunnallisen asukasneuvoston perustamista", valottaa uudistuksen valmistelija Emmi Hyvönen.

Poliittisen päätöksenteon valmistelua jatketaan valiokunta- ja lautakuntamallien pohjalta maakuntahallituksen, -valtuuston ja maakunnan poliittisten piirien kanssa. 

Aineisto: Valiokunta ja lautakunta

 

Keski-Suomen ilmastostrategian päivitys ensiesittelyssä

Maakuntahallitukselle esiteltiin suunnitelmaa Keski-Suomen ilmastostrategian päivittämisestä.

"Nykyinen Keski-Suomen ilmastostrategia on kirjoitettu vuonna 2011 ja se päättyy vuoteen 2020. Tällä hetkellä näyttää siltä, että pääsemme sen tavoitteisiin hyvin, liikennettä lukuun ottamatta. On siis aika asettaa uusia tavoitteita. Myös kuluneina vuosina tapahtunut lainsäädännön kehitys saadaan huomioitua päivitystyössä", kertoo projektipäällikkö Suvi Bayr.

Päivitystyössä pyritään lisäämään asiakirjaan konkretiaa. Tätä heijastellen tulevan asiakirjan nimikin saattaa olla ilmasto-ohjelma, ei strategia. Maakuntahallitus korosti, että ohjelman sisältöjen tulee nivoutua kaikkeen muuhun toimintaan. Rakennerahastoista löytyy käytännön resursseja työhön.

 

Työllisyys lähestyy huippulukemia

Maakuntahallitus sai katsauksen taloutta ja työllisyyttä kuvaaviin tilastoihin.

"Keski-Suomen kasvu lähti käyntiin ennen muuta Suomea ja jatkui hyvänä myös viime vuonna. Viime vuonna nähtiin viennissä 17%:n kasvuharppaus. Toimialoista etenkin asiantuntija-alat eli KIBS-alat ovat vahvassa kasvussa. Teollisuuden liikevaihdot ovat volyymiltään suurimmat. Kaupan lukemat sen sijaan ovat koko maan keskiarvoista jäljessä", toteaa kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen.

Työllisyyden kehitystä tarkasteltiin tarkemmin vuosien 2015-2017 osalta. Työllisten määrä on kasvanut maakunnassa lähes 6 %. Väestörakenne muuttuu, joten työvoiman kokonaismäärässä on tapahtunut laskua joidenkin satojen henkilöiden verran.

"Oma arvioni on, että toukokuun työllisyystilastot ohittavat jo huippuvuodet 2007 ja 2008", Päivänen sanoo.

Liitteen aineistossa on kuvattu myös kuntakohtaiset muutokset.

 

Liikenteen edunvalvontaan kärkiä ja pitkän tähtäimen suunnittelua

Liikenteen ja saavutettavuuden ajankohtaiskatsauksessa aluekehitysjohtaja Pekka Hokkanen kertoi Keski-Suomi pyrkivän jatkossa entistäkin selkeämmin asettamaan hankkeet tärkeys- ja kiireellisyysjärjestykseen.

"Vaikuttamistyö on tehokkainta, jos meillä on selkeät kärjet, joita pyrimme edistämään. Meidän pitää saman aikaisesti suunnitella myös pitkän tähtäimen tavoitteita, mutta niiden osalta vaikuttamistyön luonne on erilainen. Voidaan ajatella, että tavoitteet jaetaan useampaan koriin sen mukaan, kuinka nopealla aikataululla niiden nähdään toteutuvan", Hokkanen kuvaa.

 

Rahoitusta innovatiivisille ja kokeileville hankkeille

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitusta myönnettiin yhteensä 151 965 euroa. Rahoitusta sai mm. Pihtiputaan kunnan hanke "Mummolla menestykseen". Muut tukea saaneet tahot olivat Viitasaaren kaupunki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä yhteishanke, jonka toteuttavat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä. Päätös syntyi esityslistan mukaisesti.

 

Keski-Suomen kehittämisrahastosta tukea MM-rallille

Maakuntahallitus päätti solmia Jyväskylän kaupungin kanssa sopimuksen 40.000 euron arvoisesta tuesta rallin MM-osakilpailulle. Äänestyspäätös syntyi äänin 9 - 3.

 

 

Maakuntahallitus käsitteli esityslistan mukaisesti joukon valtuustoaloitteita mm. liikenteen ja saavutettavuuden alalta. Lisäksi hallitus hyväksyi liiton organisaatiokaavion päivityksen. Samoin Länsi-Suomen  liittojen yhteistoiminta vuonna 2017 sai hallituksen hyväksynnän.

Pelastuslaitoksen johtokuntaan nousi jämsäläinen Jorma Poti (SDP).

 

Esityslista: http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1106

 

 

Lisätietoa:

 

Tapani Mattila

maakuntajohtaja, muutosjohtaja

040 595 0011

tapani.mattila[at]keskisuomi.fi

 

Emmi Hyvönen

maakunnan osallisuuden ja viestinnän valmistelija

050 312 5370

emmi.hyvonen[a]keskisuomi.fi

 

Suvi Bayr

projektipäällikkö

040 652 3848

suvi.bayr[a]keskisuomi.fi

 

Veli-Pekka Päivänen

kehittämispäällikkö

040 595 0005

veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi

 

Pekka Hokkanen

aluekehitysjohtaja

040 595 0016

pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi