Keski-Suomi pyöräilee myötätuulessa - maakunnallinen pyöräilyohjelma valmis

02.05.2018


Pyöräilyohjelman julkistustilaisuus 7.5. klo 14 Jyväskylässä. Tervetuloa!

 

Keski-Suomi on saanut maakunnallisen pyöräilynedistämisohjelman ensimmäisenä Suomessa. Keski-Suomen pyöräilyohjelma ohjaa eri sektoreiden toimijoita yhtenä verkostona tuottamaan vaikuttavaa ja jatkuvaa pyöräilypolitiikkaa. Näin voidaan saavuttaa pitkän tähtäimen tavoitteita arkipyöräilyn lisäämiselle ja yksityisautoilun vähenemiselle.

 

Keski-Suomen pyöräilyohjelman visiona on maakunnan kattava ja kunnalliseen päätöksentekoon vahvasti integroitunut pyöräilyn edistämisen politiikkaprosessi. Vision saavuttamiseksi tärkeä osatavoite on kuntiin laadittavat pyöräilyn edistämisohjelmat tai kestävän liikkumisen ohjelmat.

 

Ohjelma on laadittu paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten toimijatahojen näkemysten sekä asiakirjojen ja ohjeistusten pohjalta. Toimijoiden näkemyksistä pääosa kerättiin maakunnan kattaneella Keski-Suomi pyöräilee -seminaarikiertueella.

Kiertueen työpajoissa muun muassa kehitettiin ratkaisuja edistämisohjelmien jalkauttamiseen.

 

Ohjelma on koottu infograafien muotoon. Se julkaistaan 7.5. klo 14 alkavassa Keski-Suomi pyöräilee -seminaarissa Jyväskylän Nikolainkulmassa. Seminaari on osa Jyväskylän Pyöräilyviikkoa. Ohjelman on laatinut Keski-Suomen Liikunta ry. yhteistyössä Keski-Suomen liiton, Jyväskylän pyöräilyseura JYPS ry:n sekä Jyväskylän yliopiston kanssa. Ohjelma julkaistaan myös verkossa: www.kesli.fi/pyorailyohjelma.

 

Arkipyöräilyn edistäminen on hyödyllistä ja kannattavaa monin tavoin. Kun yksityisautoilusta siirrytään pyöräilyyn, kohentuvat kansanterveys ja hyvinvointi, säästetään terveysmenoissa, hillitään ilmastonmuutosta, parannetaan liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta sekä edistetään ympäristön viihtyisyyttä ja yhdenvertaisuutta. WHO:n mukaan jokainen uusi pyörällä liikkuva säästää yhteiskunnan terveysmenoja 0,7 euroa ajettua kilometriä kohden.

 

Lisätietoja: 

Keski-Suomen Liikunta ry., projektisuunnittelija Elina Hasanen, p. 041 484 8860, elina.hasanen@kesli.fi

ja

aluejohtaja Petri Lehtoranta, p. 050 533 3858, petri.lehtoranta@kesli.fi.