Keski-Suomen jätteissä melkein kaksi miljoonaa tonnia mahdollisuuksia

15.05.2018


Uunituoreesta Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsauksesta selviää, minkä verran jätteittä Keski-Suomessa muodostuu, ja miten niitä käsitellään.

- Eniten jätteitä muodostuu rakentamisessa, 62 % kokonaisjätemäärästä, eli noin miljoona tonnia. Suurin osa tästä on erilaisia maa-aineksia. Rakentamisen jätteissä on myös esimerkiksi puuta, jolle pitäisi löytää hyödyntämiskohteita materiaalina, kertoo selvityksen tehnyt Tiina Karppinen.

Rakentamisen jätteet on nostettu yhdeksi painopisteeksi tiekartassa, mitä työstetään Keski-Suomen liiton vetämässä Circwaste -hankkeessa.

- Muita asiantuntijatyöryhmässä valittuja painopisteitä ovat biohajoavat jätteet, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (ser) ja muovi, kertoo hankkeen projektipäällikkö Outi Pakarinen.

Yhdyskuntajätettä syntyy Keski-Suomessa noin 124 000 tonnia, eli noin 7 % kokonaisjätemäärästä. Yhdyskuntajäte puhuttaa paljon, mikä on ymmärrettävää, koska se on meille kaikille se osa jätteistä, minkä kanssa olemme päivittäin tekemisissä. Yhdyskuntajätehuollossa kuten muussakin jätehuollossa tapahtuu jatkuvasti muutoksia, ja voikin olla, että jotkin nykytilakatsauksen tiedoista ovat jo vanhentuneita.

Kotitalouksien muovipakkaukset ovat osa yhdyskuntajätettä, ja muoviin liittyvät asiat ovat viime aikoina olleet paljon pinnalla.

- Osana Circwaste -hanketta käynnistyikin juuri muovipakkausten erilliskeräyksen täydentämiseen liittyvä selvitys. Elokuussa saamme tietoa siitä, millä alueilla kotitalouksien muovipakkauksien keräysverkostoa kannattaisi laajentaa, toteaa Pakarinen.

Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsauksen tietoja käytetään pohjana Circwaste -tiekarttaa varten. Tavoitteena on myös tiivistää yhteistyötä alan toimijoiden kesken ja toivottavasti näistä jätevirroista löytyy myös uutta yritystoimintaa.  

 

Lue julkaisu: Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus

 

Lisätietoja:
Outi Pakarinen
projektipäällikkö
040 595 0018
outi.pakarinen[at]keskisuomi.fi