Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Keski-Suomen liitossa

24.05.2018


EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa, edistää henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja estää henkilötietojen väärinkäyttöä. 

Sinulla on oikeus tietää, mitä itseäsi koskevia tietoja Keski-Suomen liiton henkilörekistereihin on talletettu. Jos sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä, sinulla on oikeus vaatia kyseisten tietojen oikaisemista. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi poistamista.

Lisäksi voit vaatia, että sinulle annetaan selvitys siitä, miksi tietojasi käsitellään, kenelle tietojasi on luovutettu tai aiotaan luovuttaa ja kuinka kauan säilytämme tietojasi.

Keski-Suomen liiton ylläpitämistä, henkilötietoja sisältävistä rekistereistä on luotu rekisteriselosteet, joissa yllä mainittuja periaatteita on kuvattu.

 

Voit olla kaikissa henkilötietojen suojaan liittyvissä asioissa yhteydessä tietosuojavastaavaamme:

 

Kari Luostarinen

kehittämisjohtaja

040 545 0570

kari.luostarinen[at]keskisuomi.fi

 

Tutustu Keski-Suomen liiton tiedotusrekisterin selosteeseen.

 

Tiedotusrekisteriin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä:

Tuulia Nieminen

viestintäpäällikkö

040 591 5058

tuulia.nieminen[at]keskisuomi.fi

 

Tutustu EU:n tietosuoja-asetukseen esimerkiksi Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.