Keski-Suomen maakunta- ja soteuudistuksella kokonaisuutena hyvä suunnitteluaste

18.06.2018


Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntajohtaja Tapani Mattila kiittää uudistuksen keskisuomalaista valmisteluorganisaatiota: työ on edennyt aikataulussa niiltä osin kuin se on ollut mahdollista. Syksyllä 2018 jatkuu muun muassa maakuntastrategian pohjatyö ja organisaatiorakenteen valmistelu. Henkilöstötilaisuudet käynnistyvät vahvasti heti sen jälkeen, kun lait on hyväksytty.

 

Uudistuksen kärkihankkeista suurin osa on päättymässä suunnitelmien mukaisesti vuoden 2018 loppupuolella. Jatkoa haetaan Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus JYTEn valinnanvapauskokeilulle sekä LAPE-agentille, jonka tehtävänä on lasten, nuorten ja perheiden näkökulman tuominen sotevalmisteluun. Kukoistava kotihoito -hanke päättyy vuoden 2018 lopussa.

Katso Keski-Suomi 2020 -uudistuksen ajankohtaisen tilanteen esittelyaineisto.

 

Ehdollinen päätös väliaikaisesta valmistelutoimielimestä

Maakuntahallitus päätti asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen ehdollisena ja vahvistaa asettamispäätöksensä uudistuksen voimaanpanolain tultua voimaan. Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on johtaa ja organisoida uudistuksen valmistelua, kunnes maakuntavaltuuston valitsema uusi maakuntahallitus aloittaa työnsä maakuntavaalien jälkeen.

Lisäksi maakuntahallitus hyväksyi Keski-Suomen liiton ja sairaanhoitopiirin yhteistyösopimuksen ICT-valmistelun jatkamisesta.

 

Talous kasvaa iloisesti

Keski-Suomen talous kasvaa iloisesti tänä vuonna, mutta väestökehitys herätti huolta, kun Keski-Suomen ajankohtaisia talousennusteita esiteltiin maakuntahallitukselle. Keski-Suomen talouskehitys on ollut hyvää verrattuna koko Suomeen. Työttömyys on hyvässä laskussa ja esimerkiksi Keski-Suomessa pitkäaikaistyöttömiä kaikista työttömistä työnhakijoista oli 24,7 % ja koko maassa 31,6 %.

Esittelyaineisto

 

Hirvaskankaan logistiikka- ja huolintakeskittymän valmistelulle tukea

Maakuntahallitus myönsi Äänekosken kaupungille 50 000 euroa Keski-Suomen kehittämisrahastosta Hirvaskankaan logistiikka- ja huolintakeskittymän suunnittelutyöhön.

Maaseudun yritystoiminnan digitaalinen kasvupolku -hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa ja lisärahoitusta elinkeinoministeriön Keski-Suomen liitolle osoittamaa vuoden 2018 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 56 000 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.  Hankkeen toimintaa jatketaan 28.2.2019 saakka.

 

Keski-Suomen liitossa on käynnissä monien toimintamallien modernisointi. Hallitukselle esiteltiin muun muassa ehdotusta rullaavasta maakuntakaavoituksesta. Hallitus sai myös ajankohtaiskatsauksen maakuntaohjelman ja maakuntakaavan toimeenpanosuunnitelman työstämiseen.

Keski-Suomen liiton talouskatsauksessa todettiin, että taloustilanne on vakaa.

 

Keski-Suomen maakuntahallitus kokoontui Jyväskylässä perjantaina 15.6.2018.

Kokouksen esityslista: http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1275

 

Lisätietoja:

 

Pekka Hokkanen
aluekehitysjohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

 

Pirjo Peräaho

projektipäällikkö, Keski-Suomi 2020

040 591 0760

pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

 

Sari Karhu

vs. hallintopäällikkö

+358 40 586 7083

sari.karhu(at)keskisuomi.fi

 

Olli Ristaniemi
suunnittelujohtaja
040 595 0052
olli.ristaniemi[at]keskisuomi.fi

 

Hilkka Laine (rahoitushakemukset)

ohjelmapäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

 

Veli-Pekka Päivänen (rahoitushakemukset)

kehittämispäällikkö

040 595 0005

veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi