Hae EAKR-rahoitusta 5.10.2018 mennessä

25.06.2018


 Pirkanmaan liitossa on haettavana Keski-Suomen alueellisesta rahoituskehyksestä noin 3,6 miljoonaa euroa EU-tukea hankkeille, joilla tuetaan:
· pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä ( toimintalinja 1, EAKR)
· uusimman tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä ( toimintalinja 2, EAKR)

 

Katso hakuilmoitus kokonaisuudessaan Rakennerahastojen kansallisilta verkkosivuilta.   

 

Hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn Pirkanmaan liittoon EURA 2014 -tietojärjestelmässä viimeistään perjantaina 5.10.2018. Tietojärjestelmä on osoitteessa www.eura2014.fi . Käsitteleväksi liitoksi tulee merkitä järjestelmässä Keski-Suomen liitto.

 

Pyydämme valmisteluvaiheessa tutustumaan huolellisesti Keski-Suomen maakuntastrategiaan ja Keski-Suomen maakuntaohjelmaan vuosille 2018-2021.

Valmisteluvaiheessa on tarkasti perehdyttävä myös Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelmaan ja siihen liittyviin ohjeisiin. Ohjelma-asiakirja ja muita hankehakuun liittyviä ohjeita löytyy osoitteessa http://www.rakennerahastot.fi .

 

Rakennerahastotoiminnalla tuetaan Keski-Suomen maakuntastrategian tavoitteita

Rakennerahasto-ohjelman lisäksi hankkeiden tulee tukea Keski-Suomen maakuntaohjelman 2018-2021 ja Keski-Suomen maakuntastrategian toteutumista. Tavoitteena on vuoteen 2021 mennessä saada Keski-Suomeen:

- 10 000 uutta yksityisen sektorin työpaikkaa

 - 2 000 uutta yritystä

- 2 mrd € lisää vientituloja

- nostaa yksityisen sektorin T&K-panostuksen osuus 60 prosenttiin koko maakunnan T&K-panostuksesta.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää rahoitettavilta hankkeilta tuloksellisuutta ja hyvää vaikuttavuutta.

 

Hankerahoitusta suunnataan Keski-Suomen maakuntaohjelman strategisten kärkien toteuttamiseen.

- Strategiset kärjet ovat bio-, digi-, osaamistalous ja uusina kärkinä mukaan tulleet hyvinvointitalous sekä matkailu.  

- Hanketoiminnalla vastataan elinkeinoelämästä esiin nouseviin kehittämistarpeisiin.

- Kannustamme valmistelemaan hankkeita, jotka kohdentuvat maakuntaohjelman kahden tai useamman kärjen yhdyspinnalle. Kärkien yhdyspinnoilta haetaan uusia avauksia ja uutta kasvua Keski-Suomeen.

- Etsimme hankekokonaisuuksia, joissa EAKR- hanke ja ESR- hanke yhdessä muodostavat toiminallisen kokonaisuuden.

- Kannustamme hakemaan myös materiaali- ja energiatehokkuutta parantavia uusia ratkaisuja (erityistavoitteet 3.1 ja 3.2).  

- Keski-Suomessa EAKR -rahoitusta on erityisesti suunnattu harvaan asutulle SaarijärvenViitasaaren seutukunnalle. Hankkeiden toimenpiteitä on hyvä kohdentaa Saarijärven - Viitasaaren seutukunnan alueelle.