Koko Keski-Suomen ilmastotalkoot käynnistyvät nyt!

07.08.2018


"Keski-Suomessa tuodaan tänä syksynä ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen varautuminen mahdollisimman lähelle meitä jokaista. Keski-Suomen liitto kerää ja jakaa netissä ilmastotekoja eli konkreettisia hyviä esimerkkejä", kertoo projektipäällikkö Suvi Bayr, ja jatkaa: "noin 70 % suomalaisten kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu kotitalouksien kulutuksesta. Vaikuttavimmat ilmastoteot ovat niitä pieniä asioita, joita me jokainen teemme arjessamme."

Ilmastoteot ovat osa Keski-Suomen ilmasto-ohjelmaa, joka rakentuu syksyn 2018 aikana verkossa osoitteessa keskisuomi.info/ilmasto2030.

Ilmasto2030 -nettisivulla osallistumismahdollisuus on jokaisella keskisuomalaisella ihmisellä, oppilaitoksella, yrityksellä, yhteisöllä ja järjestöllä. Nettisivujen aineiston toivotaan toimivan kannustimena ja pohjana myös kuntien ja muiden yhteisöjen omaan ilmastotyöhön. Ilmastotekoja päivitetään nettisivuille arkipäivisin 30.9.2018 saakka.

Ilmasto-ohjelman pääaihealueiksi on valittu

- liikkuminen - sisältäen esimerkiksi erilaiset liikenteen muodot ja yhdyskuntarakenteen,

- energia - sisältäen energian säästön, kulutuksen ja tuotannon,

- tuotanto - sisältäen maatalouden, teollisuuden ja jätteet sekä

- sopeutuminen - sisältäen vaikutusten ennakoinnin ja erilaiset sopeutumistavat.

 

Kuntien ilmastopäivä 26.9.

Keski-Suomen liitto järjestää 26.9.2018 ilmastopäivän pienille ja keskisuurille kunnille. Tapahtumassa jatketaan konkreettista ilmastotyötä keskittymällä kuntien ilmastotyön työkaluihin. Ilmastopäivä on tarkoitettu kuntien henkilöstölle. Ohjelma ilmoittautumistietojen kera julkaistaan Keski-Suomen liiton verkkosivuilla elokuun aikana. 

 

Ilmasto2030 -valmistelusta, siihen liittyvistä työpajoista ja esittelytilaisuuksista voit lukea myös 26.4. julkaistusta blogijutusta "Keski-Suomen ilmastostrategia - hyvä strategia?".

 

Ilmasto2030 on päivitys Keski-Suomen ilmastostrategiaan 2020. Se ilmestyy myös julkaisuna Keski-Suomen liiton julkaisusarjassa vuoden 2018 aikana. Ilmasto2030 valmistuu osana Baltic Energy Areas - A Planning Perspective (BEA-APP)-hanketta.

 

Lisätietoja:

Suvi Bayr

Projektipäällikkö (biotalous, BEA-APP ja RDI2CluB-hankkeet)

040 652 3848

suvi.bayr@keskisuomi.fi