KAKS: Keskisuomalaiset luottavat julkisiin sote-palveluhin ja uskovat tulevaisuuden olevan entistä ruusuisempi hyväosaisille

01.09.2018


Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS on selvittänyt tänään julkaistulla kyselytutkimuksella maakuntien asukkaiden näkemyksiä muun muassa tulevaisuuden menestyjistä. Tutkimuksesta selviää, että enemmistö keskisuomalaista uskoo hyvätuloisten elinolojen kehittyvän parempaan suuntaan. Nykyistä huonompaan suuntaan elinolot kehittyvät keskisuomalaisten arvion mukaan etenkin huonotuloisilla ja maaseudulla asuvilla.

 

Maakunnallinen demokratia puntarissa

Tutkimuksessa selvitettiin myös näkemyksiä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista. Selvä enemmistö (76 %) keskisuomalaisista pitää hyvänä sitä, että kansalaiset voivat vastaisuudessa valita päättäjät maakuntiin suorilla vaaleilla. Kaksi kolmasosaa keskisuomalaisista (68%) pitää maakuntavaaleissa äänestämistä tärkeänä tai melko tärkeänä tapana vaikuttaa. Eduskunta- ja kuntavaalien tärkeys koetaan tätäkin vahvemmin.

 

Maakuntavaltuuston päätösvallan määrään ja valtuuston toimivuuteen kansalaisen vaikuttamisen kanavana suhtauduttiin jossain määrin epäilevästi. Tutkimuksen mukaan 28% keskisuomalaisista olisi kuitenkin pyydettäessä valmis maakunnallisen toimielimen (esim. lautakunta) jäseneksi. Maakuntavaaliehdokkaaksi olisi pyydettäessä valmis joka viides (19 %).

 

Julkisilla sote-palveluilla on vetovoimaa

Tutkimuksessa kysyttiin myös seitsemän eri sote-palvelun osalta, valitsisivatko keskisuomalaiset niin voidessaan julkisen vai yksityisen palveluntarjoajan. Tutkimuksen perusteella julkisella toimijalla on kaikissa näissä palveluissa enemmän vetovoimaa kuin yksityisellä.

 

 

Katso tulokset kokonaisuudessaan tästä:

Keski-Suomi: https://kaks.fi/wp-content/uploads/2018/08/tutkimusosio_maakuntapuntari_2018_keski-suomi.pdf

Kaikki maakunnat: https://kaks.fi/uutiset/kaks-julkaisi-maakunnittaisen-kyselyn-tulokset/

 

 

KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu internetpaneelissa toukokuussa 2018. Haastatteluja tehtiin Keski-Suomessa 410. Vastaajat edustavat maakunnan 18 - 79 vuotta täyttänyttä väestöä. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on Keski-Suomessa suurimmillaan vajaa viisi prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja antaa KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön asiamies Antti Mykkänen, 0400 - 570087.