Keski-Suomen kansanedustajat: Jyväskylä - Tampere raideyhteyden suunnittelu käyntiin

20.09.2018


Kannanotto eduskunnalle

20.9.2018

Pääministeri Sipilän hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2019 esitetään 1 miljoonan euron lisämäärärahaa pääradan suunnitteluun kokonaisnäkemyksen muodostamiseksi. Keski-Suomen kansanedustajat yksimielisesti edellyttävät Jyväskylä - Tampere raideyhteyden suunnittelutarpeen huomioimista tässä kokonaisuudessa. Kyseinen raideväli on kiinteä osa pääradan strategista kokonaisuutta (Päärata+), joka muodostaa Suomen vahvimman rautateiden liikenneväylän. Tälle alueelle keskittyy suurin osa eniten kasvavista kaupunkiseuduista.

Jyväskylä - Tampere raideyhteys on Keski-Suomen saavutettavuuden ja kasvun kannalta keskeinen liikenneyhteys. Rataosuuden käyttömäärät ovat kasvussa, ei vähiten Äänekosken biotuotetehtaan ansiosta, jonka kuljetukset Vuosaaren satamaan kulkevat tätä kautta. Raideyhteys on häiriöherkkä ja ruuhkautunut. Liikenneviraston tuoreessa selvityksessä "Rataverkon kokonaiskuva" (2018) Jyväskylän kytkentä etelän kasvukäytävään nähdään perusteltuna Helsingin ja Tampereen välisen päärataosuuden lisäksi. Jyväskylän ja Keski-Suomen saavutettavuus paranee huomattavasti kehittämällä Tampereen ja Jyväskylän välistä rataa, tavoitellen yhteyden muuttamista kaksiraiteiseksi. Samassa selvityksessä todetaan, että henkilöjunien vuorotarjonnan ja rautatieliikennematkustamisen lisäämiselle on eniten kysyntää ja potentiaalia Helsinki - Tampere - Oulu, Helsinki - Turku ja Tampere - Jyväskylä väleillä.

Me keskisuomalaiset kansanedustajat pidämme tärkeänä, että Jyväskylä - Tampere ratayhteyden kehittäminen ja kaksoisraiteen suunnittelu käynnistetään mahdollisimman pian. Esitämme että valtion talousarviossa vuodelle 2019 huomioidaan koko Päärata+ kokonaisuus ja Jyväskylä - Tampere yhteyden suunnittelutarpeet.

 

 

Lisätietoja:

Aila Paloniemi

kansanedustaja

Keski-Suomen kansanedustajien puheenjohtaja

p. 09 432 3067 

aila.paloniemi[at]eduskunta.fi