Keski-Suomen liitto: Runkoverkkoasetus tarvitaan tuomaan ryhtiä tie- ja raideyhteyksien kehittämiseen

26.09.2018


 

Pitkään valmistelussa ollut runkoverkkoasetus on Keski-Suomen liiton mielestä tärkeätä saada voimaan. Asetuksella säädetään valtakunnalliseen runkoverkkoon kuuluvista maanteistä ja rautateistä sekä niiden ylläpidosta.

Runkoverkkoesitys tukee Keski-Suomen liikenteellisiä kärkihankkeita.

- Ehdotus sisältää Keski-Suomen kannalta keskeiset tie- ja raideyhteydet ja on linjassa EU:n TEN-T-verkkojen kanssa, toteaa aluekehitysjohtaja Pekka Hokkanen.

Asetus ja runkoverkkojen määrittely ovat hyviä instrumentteja pitkäjänteisen maankäyttö- ja liikennejärjestelmäsuunnittelun ohjauksessa sekä tie- ja raideyhteyksien kehittämisessä ja kunnossapidossa.

- Valtakunnallinen runkoverkkoehdotus on tervetullut väline myös maakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun, ja yhdistää nämä kaksi suunnittelutasoa, toteaa suunnittelupäällikkö Hanna Kunttu.

Jatkovalmistelussa tulisi selvittää, miten runkoverkosta saadaan riittävän kattava poikittaisliikenneyhteyksien osalta.

- Huomioiko runkoverkkoesitys riittävästi taloudellisen kilpailukyvyn, yhdenvertaisuuden ja erityisesti runkoteiden verkostomaisuuden, pohtii suunnittelujohtaja Olli Ristaniemi.

 

Lue: Keski-Suomen liiton lausunto liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnoksesta maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta

 

Lisätietoa runkoverkkoasetuksesta: https://www.lvm.fi/-/runkoverkkoluonnos-lausuntokierrokselle-981537

 

Lisätietoja:

Suunnittelujohtaja Olli Ristaniemi, Keski-Suomen liitto, etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi, p. 040 595 0052

Aluekehitysjohtaja Pekka Hokkanen, Keski-Suomen liitto, etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi, p. 040 595 0016

Suunnittelupäällikkö Hanna Kunttu, Keski-Suomen liitto, etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi, p. 040 591 5901