Kokoustiedote: Keski-Suomen kehittämisen toimenpiteet vuosille 2019-2020

24.10.2018


Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) hyväksyi 24.10. kokouksessaan Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman ja rakennerahastojen rahoitussuunnitelman vuosille 2019-2020. Asiakirjassa kuvataan niitä konkreettisia toimenpiteitä, joita Keski-Suomessa tehdään maakunnan kehittämiseksi maakuntaohjelman osoittamaan suuntaan.

- Toimeenpanosuunnitelma eli tuttavallisemmin TOPSU kertoo, mitä meidän on tehtävä seuraavien kahden vuoden aikana, jotta saavutamme itsellemme asettamat pitkän aikavälin tavoitteet, kertoo toimeenpanosuunnitelman valmistelusta vastannut aluekehitysjohtaja Pekka Hokkanen.

Toimeenpanosuunnitelma kuvaa maakuntaohjelman viiden kärjen ja niiden yhdyspintojen edistämistä. Maakuntaohjelman viiden kärjen - biotalouden, digitalouden, osaamistalouden, hyvinvointitalouden ja matkailun - ohella omat alalukunsa saavat aluerakenne ja saavutettavuus.

- Saavutettavuus eli Keski-Suomen yhteydet muualle maahan ja maailmalle ovat perusedellytys kärkialojemme kehitykselle. Niiden merkitys korostuu koko ajan, toteaa Hokkanen.

Sisällöllisten painotusten lisäksi suunnitelma sisältää rakennerahastovarojen eli EAKR- ja ESR-rahoituksen käyttösuunnitelman 2019-2020. Keski-Suomessa on vuosina 2019-2020 jaossa 26,5 M€ EU- ja valtion rahoitusta. Rahaa jaetaan viiden Euroopan-laajuisen tavoitteen maakuntaohjelman mukaiseen toteuttamiseen:

1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR).

 

- Rakennerahasto-ohjelma asettaa tietyt raamit, joiden puitteissa rahoitusta on jaettavissa. Pyrimme varmistamaan, että rahaa on käytettävissä niihin tarkoituksiin, joissa kysyntä on suurin. Maakunnan yhteistyöryhmä päätti tarvittaessa muokata rahoitustaulukoita kauden aikana, kertoo rahoituspäällikkö Hilkka Laine.

 

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma julkaistaan Keski-Suomen liiton julkaisusarjassa marraskuun alussa.

 

Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa päivitettiin lisäksi maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoonpano ja päätettiin vuoden 2019 vuosikello esityslistan mukaisesti.

Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä kokoontui 24.10. Jyväskylässä. Esityslista: http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1330

 

Lisätietoja:

Mikko Tiirola
Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Mikko.Tiirola(at)mtk.fi

 

Pekka Hokkanen
aluekehitysjohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

 

Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
040 595 0014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

 

Veli-Pekka Päivänen
kehittämispäällikkö, MYR:n sihteeri 
040 595 0005
veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi