Kokoustiedote: Verkostovaikuttajan tavoitteena koko maakunnan hyvinvointi ja elinvoima

26.10.2018


Maakuntahallituksen kokoustiedote 26.10.2018

 

Keski-Suomen liiton toiminnan tavoitteita vuonna 2019 ovat:

1. Aluekehittäminen luo hyvinvointia ja elinvoimaa

2. Keski-Suomen liitto on osaava, monitaitoinen ja ennakoiva verkostovaikuttaja

3. Maakunta- ja sote-uudistus tehdään yhdessä

Maakuntajohtaja Tapani Mattila kuvaa Keski-Suomen liiton vuoden 2019 tavoitteita ja toimintaa:

" Talous on kasvanut Keski-Suomessa hyvää tahtia. Pyrimme siihen, että nykyinen hyvä kantoaalto vie maakuntaa eteenpäin mahdollisimman pitkään. Siinä toimimme vahvasti yhdessä muiden keskisuomalaisten kanssa, ja toimintalogiikka on sama myös vuoden 2018 loppupuolella julkaistavan maakunnallisen vaikuttamissuunnitelman toimeenpanossa. Liitto on maakunnan tahtotilan kokoaja, mutta näissä asioissa tulokset tekee koko maakunta yhdessä. Siinä missä vaikuttamissuunnitelmalla pyritään vaikuttamaan maakunnan ulkopuolella, uunituore maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma on maakunnan yhteisten tavoitteiden konkretisoija maakunnan sisällä.

 

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa on edelleen vahvasti yhteinen keskisuomalainen tahtotila. Keski-Suomen liitto jatkaa uudistuksen koordinointia maakunnassa uudistuksen lainsäädännön hyväksymiseen ja väliaikaishallinnon toiminnan käynnistymiseen asti."

 

Alijäämäiset vuodet 2018 - 2020 purkavat liiton varallisuuden

Keski-Suomen liitto pyytää vuosittain maakunnan kunnilta näkemyksiä liiton toiminnasta. Vastauksissaan ryhmä Keski-Suomen kuntia toivoo liiton varallisuuden purkua ja palauttamista kunnille. Varallisuuden purku liittyy maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun. Mikäli Keski-Suomen liiton toiminnot siirtyvät maakunta- ja soteuudistuksen myötä uuteen maakuntaorganisaatioon ja liitto lakkautetaan, sen omaisuus palautuu kunnille. Osa kunnista toivoo tämän tapahtuvan etupainotteisesti ja erityisesti toivotaan liiton keväällä 2017 tekemän Midinvest Oy:n osakkeiden myynnin myötä vapautuneiden varojen jakoa.

 

Maakuntahallitus keskusteli kuntien kommenteista ja kuuli selvityksen Midinvest Oy:n osakkeiden myynnin vaikutuksesta Keski-Suomen liiton talouteen. Osakkeet on myyty Jyväskylän kaupungille tasearvolla, eivätkä ne siten ole tuottaneet voittoa.

 

Keski-Suomen liitto pyrkii taloudessaan suunnitellusti alijäämiin vuosina 2018 - 2020. Alijäämä katetaan aikaisemmilta vuosilta olevalla ylijäämällä sekä purkamalla liiton sijoitusta ja alentamalla omaa pääomaa. Mikäli vuosien aikana ei tapahdu mitään suunnitelmista poikkeavaa, liiton kokonaisvarallisuuden arvioidaan juuri ja juuri riittävän tähän. Kuntia järjestely hyödyttää Keski-Suomen liiton toiminnan todellisia kuluja pienempinä kuntaosuuksina näinä vuosina.

 

Maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen Keski-Suomen liiton talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2021 etenevät maakuntavaltuuston hyväksyttäviksi.

 

Maakuntahallitus esittää valtuustolle myös Keski-Suomen liiton hallintosäännön sisällöllistä selkiyttämistä ja päivittämistä.

 

 

Vaikuttamisen kärkiä

Maakunnan vaikuttamissuunnitelman kärjiksi valmistellaan julkaisuvaiheessa 1) hyvinvoinnin maakunta, 2) Tampere - Jyväskylä kaksoisraide ja 3) valtatie 4:n kehittäminen. Vaikuttamissuunnitelma julkaistaan marraskuun loppupuolella.

 

 

Maakuntahallitus tapasi kokouksensa yhteydessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitusta. Yhteiskokouksessa kuultiin mm. maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus (aineisto liitteenä).

 

Kokouksen esityslista, jonka liitteenä on Keski-Suomen liiton talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021 luonnos: http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1343

 

Lisätietoja:

Tapani Mattila
maakuntajohtaja, muutosjohtaja
040 595 0011
tapani.mattila[at]keskisuomi.fi

 

Sari Karhu
hallintopäällikkö
040 586 7083
sari.karhu(at)keskisuomi.fi