Maakuntavaltuusto: Keski-Suomi saa julkisen vaikuttamissuunnitelman, Keski-Suomen liiton varallisuutta puretaan

16.11.2018


Keski-Suomi saa maakuntavaltuuston päätöksellä julkisen, jatkuvasti päivittyvän vaikuttamissuunnitelman. Suunnitelma sisältää kulloinkin tärkeimmät yhteiset vaikuttamisen kärjet, ja sen ensimmäinen versio julkaistaan osoitteessa www.keskisuomi.info/vaikuttamissuunnitelma marraskuun loppupuolella.

- Vaikuttamissuunnitelman tavoitteena on avoimuuden ja osallistumisen mahdollisuuksien maksimointi sekä ketterä ja jatkuva kehittäminen, kertoo viestintäpäällikkö Tuulia Nieminen.

- Vaikuttamissuunnitelman kärjet ovat julkisia, jotta koko maakunnan on helppo edistää yhteisiä tavoitteita yhteisillä näkemyksillä. Julkaisuvaiheessa suunnitelmassa on kolme vaikuttamiskärkeä. Yhteinen vaikuttamistyön kehittäminen saa tästä hyvän avauspotkun. Uskon, että ensi vuoden aikana kärkiä muodostuu maakunnan yhteisen keskustelun pohjalta 2-3 lisää, kertoo Nieminen.

 

Keski-Suomen liiton varallisuutta puretaan kuntien toiveesta

Keski-Suomen liitto kysyy jäsenkunniltaan vuosittain näkemyksiä toiminnan sisällöstä, tavoitteista ja tulevista painopisteistä. Vastausten perusteella osa kunnista toivoo liiton varallisuuden purkamista ja palautusta kunnille. Keski-Suomen liitto huomioi tämän, ja varallisuuden palautus kunnille tullaan toteuttamaan perimällä kunnilta toimintamenoja pienempiä maksuosuuksia. Näin syntyvät vuosien 2018 - 2020 alijäämät tullaan kattamaan taseessa aikaisemmilta vuosilta olevalla ylijäämällä sekä purkamalla liiton sijoitusta ja alentamalla omaa pääomaa. Taloussuunnitelmassa on otettu huomioon varallisuuden riittävyys tulevien alijäämien kattamiseen: Keski-Suomen liiton sijoituksen purkaminen riittää kattamaan suunnitelmakauden toimintakatevajeen ja liiton oma pääoma puolestaan riittää kattamaan sijoituksen purkamisen vaikutuksen taseeseen. Tämä on mahdollista vain vuoteen 2020 saakka eli olettaen, että maakuntauudistus toteutuu vuoden 2021 alussa.

 

Keski-Suomen liiton toiminnassa painottuu tavoitteiden toteutumisen mittaaminen, avoimuus ja vaikuttaminen

Keski-Suomen liiton toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuonna 2019 aiempaa selkeämmällä mittaristolla. Määrään perustuvaa mittaamista on lisätty.

 

Keski-Suomen liitossa on viime vuosina kehitetty aktiivisesti keinoja, jotka helpottavat maakuntalaisten osallistumista ja lisäävät toiminnan avoimuutta. Asioiden valmistelua tehdään verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Verkossa osallistumista helpottamaan julkaistaan vuoden 2019 aikana uusi karttapalautejärjestelmä. Myös luomuläsnäolo on edelleen tärkeää muun muassa maakunnan yhteisen tahdon muodostamisessa. Sitä tehdään erilaisten foorumien, kokousten ja muiden tapahtumien muodossa.

 

Keski-Suomen maakuntavaltuusto kokoontui Jyväskylässä 16.11.2018.

Videotallenteet kokouksesta Keski-Suomen liiton YouTube-kanavalla:

Esitysaineistot:

Hallituksen puheenjohtaja Rolf Nyholm ja maakuntajohtaja Tapani Mattila: Keski-Suomen liitto vuonna 2019

Keski-Suomen liiton hallintosäännön päivitys

Valtuuston puheenjohtaja Mauri Pekkarisen puheenvuoro ja esitysaineisto

 

Tutustu kokouksen esityslistaan.

 

Lisätietoja:

Mauri Pekkarinen
maakuntavaltuuston puheenjohtaja
mauri.pekkarinen(at)eduskunta.fi

 

Tapani Mattila 
maakuntajohtaja, muutosjohtaja 
040 595 0011 
tapani.mattila[at]keskisuomi.fi

 

Sari Karhu 
hallintopäällikkö 
040 586 7083 
sari.karhu(at)keskisuomi.fi

 

Tuulia Nieminen 
viestintäpäällikkö 
040 591 5058 
tuulia.nieminen[at]keskisuomi.fi