Maakuntahallituksen kokoustiedote: Keski-Suomessa kehitetään terveydenhuollon kyberturvallisuutta ja raaka-aineiden talteenottoa elektroniikkajätteestä

26.11.2018


Keski-Suomessa käynnistyy terveydenhuollon kyberturvallisuuden testaaminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun Health Care Cyber Range -hankkeessa. Ammattikorkeakouluun luodaan virtuaalinen terveysalan ympäristö, jossa voidaan turvallisesti etsiä järjestelmistä epäkohtia ja uhkia. Health Care Cyber Range -ympäristössä voidaan testata ja harjoitella muun muassa Keski-Suomen uuden sairaalan terveydenhuoltojärjestelmät ennen niiden käyttöönottoa. Valtakunnallisestikin merkittävässä testiympäristössä voidaan myös kouluttaa ja valmentaa terveysalan toimijoita ja vahvistaa terveydenhuollon eri osapuolten välistä kyberturvallisuusyhteistyötä potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

 

Keski-Suomen maakuntahallitus päätti osoittaa Health Care Cyber Range -hankeelle EAKR- ja valtion rahoituksesta yhteensä 293 136 eurolla, minkä lisäksi maakuntahallitus päätti varautua 301 864 euron jatkorahoitukseen.

 

Korkean teknologian kriittisten raaka-aineiden kierrätys on tarpeellinen ja toteutuessaan merkittävä askel kohti resurssiviisaampaa yhteiskuntaa. Jyväskylän yliopistossa on jo onnistuttu hankerahoituksen tuella kehittämään laboratoriomittakaavassa toimivia ratkaisuja jalometallien liuottamiseksi ja talteen ottamiseksi elektroniikkajätteestä. Keski-Suomen maakuntahallitus päätti tukea hankeparia, jossa Jyväskylän yliopiston kehittämän ratkaisun toimivuutta arvioidaan teollisessa mittakaavassa. Ratkaisua voidaan myöhemmin hyödyntää SER-jätteiden ohella myös muiden jätemateriaalien käsittelyyn. Maakuntahallitus päättää kohdentaa hankkeille EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä enintään 413 655 euroa.

 

Maakuntahallitus hyväksyi rahoitettavaksi myös hankkeet, joilla kehitetään peli- ja digialan keskisuomalaista ekosysteemiä, Äänekosken biotuotetehtaan ympärille rakentuvaa Plänet B -biotalousekosysteemiä, Lennätin-yhteistyötilaa Viitasaarella, kiinalaisten asiantuntijamatkailua Himoksella sekä Kasvu Open -yrityskehitystoimintaa. Myönnetyn hankerahoituksen kokonaissumma on 1 376 525 euroa. Keski-Suomen liitto osallistuu itse biokaasun liikennekäyttöä edistävään kansainväliseen Horizon2020 -hankehakemukseen.

 

 

 

Maakuntahallitus päätti täyttää kehittämisjohtajan viran 1.1.2019 alkaen toistaiseksi, ja että virkaan siirretään tehtävää määräaikaisesti hoitanut FT Kari Luostarinen.

 

Maakuntahallituksen kevätkauden kokoukset pidetään 25.1.2019, 22.2.2019, 22.3.2019, 26.4.2019, 24.5.2019 ja 14.6.2019.

 

Keski-Suomen maakuntahallitus kokoontui 23.11.2018. Esityslista kokonaisuudessaan: http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1364

 

 

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsauksessa muutosjohtaja, maakuntajohtaja Tapani Mattila esitteli etenemisen kokonaistilannetta  ja varautumisen vastuuvalmistelija Jarkko Jäntti maakunnan varautumisen kokonaisuutta.

 

Projektipäällikkö Outi Pakarinen esitteli kiertotaloutta kehittävän Keski-Suomen Circwaste-hankkeen tiekarttaa.  

 

Lisätietoja:

Rolf Nyholm

maakuntahallituksen puheenjohtaja

p. 040 595 0001

rolf.nyholm[at]aanekoski.fi

 

Pekka Hokkanen

aluekehitysjohtaja

040 595 0016

pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

 

Hannu Koponen

kehittämispäällikkö

040 595 0009

hannu.koponen[at]keskisuomi.fi

 

Hilkka Laine

rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

 

Veli-Pekka Päivänen

kehittämispäällikkö

040 595 0005

veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi