Keski-Suomen Circwaste-tiekartalla vauhtia jätehuollon kehittämiseen

13.12.2018


Keski-Suomen kiertotalouden Circwaste-tiekartan painopisteiksi on valittu 1) rakennus- ja purkujäte, 2) biohajoavat jätteet, biokaasu ja ravinteiden kierto, 3) muovit ja 4) sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER). Kullekin painopisteelle on määritelty tavoitteita esimerkiksi kyseisen jätejakeen kierrätysasteen nostamiseksi. Lisäksi tiekartta nostaa esiin toimenpiteitä, joiden avulla tavoitteita kohti voidaan päästä. Tiekartta julkaistaan tänään 13.12.2018 Helsingissä järjestettävässä tilaisuudessa.

 

- Pohjana tiekarttatyölle on toiminut Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus. Rakentamisen alan jätteet muodostavat suurimman osan Keski-Suomen jätteistä ja sen vuoksi onkin oikeutettua, että rakennus- ja purkujäte on yksi tiekartan painopisteistä. Valtakunnallisesti Circwaste -hankkeessa on yhteensä parikymmentä osatoteuttajaa eri puolilla Suomea. Saamme myös oppia muilta alueilta, ja meillä onkin ollut asiantuntijoita Joensuusta ja Lappeenrannasta kertomassa heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään rakennusjätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä, kertoo Keski-Suomen liiton Circwaste -hankkeen projektipäällikkö Outi Pakarinen.

 

Keski-Suomi on viime aikoina profiloitunut erityisesti biokaasun tuotannon ja liikennekäytön edistämisessä. Seudulla on tehty jo pitkään yhteistyötä teeman parissa, ja sitä jatketaan edelleen. Circwaste -hankkeessa tehty sekajätteen koostumustutkimus paljasti, että keskisuomalaiset voisivat lajitella esimerkiksi biojätteet paremmin. Nyt sekajätteen joukossa menee merkittäviä määriä biojätettä jätteenpolttolaitoksille maakunnan ulkopuolelle, kun ne voitaisiin käsitellä paikallisesti biokaasulaitoksissa tuottaen polttoainetta kaasuautoille.

 

Circwaste -hankkeessa toteutettu muovipakkausten erilliskeräyksen täydentämisen elinkaari- ja kustannustarkastelu Keski-Suomessa on laajuudessaan ainutlaatuinen. Se antaa alueen kunnille ja jätehuoltoyhtiöille eväitä suunnitella muovipakkausten keräyksen täydentämistä kustannustehokkaasti ja ympäristöä säästäen.

 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu pitäisi saada kiertämään paremmin. Moni ei välttämättä edes miellä pieniä sähkölaitteita, kuten rikkonaisia jouluvaloja SE-romuksi. Sekajätteen koostumustutkimuksessa löytyi jopa kokonaisia pussillisia SE-romuja, keskimäärin näitä oli sekajätteessä noin 1 %. Polttolaitoksilla nämä aiheuttavat haasteita ja ne pitäisikin saada pois sekajätteen joukosta. Tiedottamisella ja keräyksen tehostamisella voidaan asiaan varmasti vaikuttaa. Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella on maailmanluokan osaamista arvokkaiden ja kriittisten raaka-aineiden erottamiseksi erilaisista jätevirroista. Suunnitteilla oleva SER-demolaitos sopii mainiosti myös Circwaste -tiekartan toimenpiteeksi.

 

- Olemme järjestäneet Circwaste -hankkeen aikana useita tilaisuuksia liittyen mm. kiertotalouteen, biohajoaviin jätteisiin, rakentamisen jätteisiin ja muoveihin. Tilaisuuksissa tärkeintä on ajankohtaisen tiedon levittäminen ja verkostoituminen. Toiveena on, että saamme alueella uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita käyntiin. Osallistujia tilaisuuksissa on ollut yhteensä yli 500. Yhteistyössä on voimaa, ja tilaisuuksissa on aina hyvä meno. Niistä onkin tullut paljon positiivista palautetta, mainitsee Outi Pakarinen.

 

Keski-Suomen Circwaste-tiekartta on tehty laajassa alueellisessa yhteistyöryhmässä.

 

Syken koordinoimassa Circwaste -hankkeessa tehdään tiekartat neljälle alueelle Suomessa. Keski-Suomen lisäksi tiekarttansa julkaisevat Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala ja Lounais-Suomi (Satakunta ja Varsinais-Suomi) 13.12.2018 Helsingissä järjestettävässä tilaisuudessa. Samassa tilaisuudessa julkaistaan myös alueellisia ja kuntakohtaisia tietoja kotitalousjätteen määristä ja kierrätysasteista. Keski-Suomessa on Keski-Suomen liiton Circwaste -osahankkeiden lisäksi omia Circwaste -osahankkeita myös Jyväskylän kaupungilla ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä. Jyväskylän kaupunki on valittu Circwaste edelläkävijäkunnaksi. Keski-Suomen alueen kotitalousjätteen määristä ja kierrätysasteista sekä tulevaisuuden suunnitelmista osaavat parhaiten kertoa alueen jätehuoltoyhtiöt Mustankorkea, Sammakkokangas ja Jämsän Jätehuolto liikelaitos.

 

Katso lisää: https://www.slideshare.net/Circwasteproject/circwaste-keski-suomi-kiertotaloudentiekartta

 

Lisätietoja:

Keski-Suomen Circwaste -tiekartta ja Keski-Suomen liiton Circwaste -osahankkeet, outi.pakarinen(at)keskisuomi.fi, 040 595 0018

Jyväskylän ja Mustankorkean jätemäärät, kierrätysasteet ja tulevaisuuden suunnitelmat, Esko Martikainen, Mustankorkea Oy, esko.martikainen(at)mustankorkea.fi, 040 724 8744

Sammakkokankaan jätemäärät, kierrätysasteet ja tulevaisuuden suunnitelmat, Outi Ruuska, Sammakkokangas Oy, outi.ruuska(at)sammakkokangas.fi, 044 468 5500

Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen jätemäärät, kierrätysasteet ja tulevaisuuden suunnitelmat, Tarja Kuisma, Jämsän jätehuolto liikelaitos, tarja.kuisma(at)jamsa.fi, 040 583 8699

 Life IP -logo

Circwaste-hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.