Maakuntahallituksessa esillä biotalous ja liikenne; maakuntauudistuksessa keskusteluttivat vaihtoehtoiset skenaariot ja valmistelun kustannukset

22.02.2019


 

Maakuntahallitus tutustui maakuntauudistuksen vaihtoehtoisiin skenaarioihin; Keski-Suomessa käytetty valmisteluraha kokonaisuutena noin 4 milj. euroa

 

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa on varauduttu kaikkiin skenaarioihin: ydinlakien läpimenoon, seuraavan hallituksen sote-ratkaisuun sekä myös uudistuksen alasajoon

- Vaikka uudistus raukeaisi, ratkottavat ongelmat jäävät. Kiihtyvä väestörakenteen muutos, palveluiden rahoituksen paineet ja eriarvoisuus palveluiden saatavuudessa vaativat edelleen suuria muutoksia yhteiskunnaltamme, toteaa projektipäällikkö Pirjo Peräaho.

- Tässä tilanteessa uudistukseen käytetyt varat luonnollisesti puhuttavat. Keski-Suomi tulee käyttäneeksi tähän uudistukseen kaikkiaan arviolta 4 miljoonaa euroa valtiovarainministeriön valmistelurahaa. Summassa on huomioitu kuluvan vuoden kulut. Valmistelurahasta suurin osa on kohdentunut ICT-valmisteluun. Nämä eurot eivät kerro kaikkea siitä, miten ihmiset eri organisaatioissa ovat valmistautuneet tulevaan. He ovat käyttäneet työaikaansa ja suunnanneet henkisiä resurssejaan uuteen, toteaa Peräaho.

 

Biotalouden ajankohtaiskatsauksessa esittelyssä "maakunnan kultapinssi" 

 

- Keskisuomalaisessa metsäbiotaloudessa on paljon menossa, toteaa biotalouden kehittämispäällikkö Hannu Koponen.

- Keski-Suomen liiton rahoituksella ja monen toimijan panoksella on edistetty kuituosaamista, kuten vaahtorainausta. Keski-Suomen seuraava iso tarina liittyy muovin korvaamiseen sekä puuvillan ja synteettisten kuitujen korvaamiseen vaateteollisuudessa, arvioi Koponen.

 

Myös puurakentaminen jatkaa vahvistumistaan. Digitalisaatio tulee puun korjuuseen. Metsänkäytön ja metsäluonnon monimuotoisuuden yhteensovitusta pohditaan tutkimushankkeissa.  

 

- Biotalouden kehittämistä on myös se, että tänä vuonna brändäämme Keski-Suomen ruokamaakunnaksi. Meillä on hyviä ruokabrändejä, ja nyt niiden taustalla olevat yritykset ovat löytäneet toisensa. Keski-Suomen liitolla ja JAMKilla on virkeitä ruokaan liittyviä hankkeita, jotka rakentavat yhdessä kokonaisbrändiä ja järjestävät ruoka-alan tapahtumia, Koponen iloitsee.

 

Koponen käsitteli myös keskisuomalaista kiertotaloutta. Keski-Suomessa on tehty kaksikin merkittävää teknologista harppausta: harvinaisten maametallien talteenotto jätteestä sekä erilaisista tuotantolaitoksista saatavan hiilidioksidin talteenotto ja uudelleenkäyttö. Jäteraaka-aineen uudelleenkäyttöä edistetään Circwaste-hankkeessa. 

 

Lue esittelymateriaali.

 

 

Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma päivittyy  

 

- Ilmastotyö on yksi keskeinen lähtökohta päivitystarpeelle. Lisäksi lainsäädäntö on uudistunut ja liikennehallinnon uudelleenorganisoituminen muuttaa kansallisen tason yhteistyökumppanien verkostoa, kertoo Keski-Suomen liikennejärjestelmätyön vetäjä, suunnittelupäällikkö Hanna Kunttu.

- Tavoitteemme on huomioida maakunnalliset kehittämistarpeet. Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tehdään rinta rinnan ensimmäisen valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa. Näin pystymme tarjoamaan syötteitä valtakunnalliseen prosessiin.

 

Lue esittelymateriaali.

 

 

 

Lisäksi maakuntahallitus otti kantaa Keski-Suomen ICT-koulutuksen lisäresurssien puolesta. Maakuntahallitus päätti tilata Jyväskylä-Tampere raideyhteydestä ajantasaisen vaikuttamismateriaalin.

 

 

Esityslista: https://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1407

 

 

Lisätietoja:

Rolf Nyholm
maakuntahallituksen puheenjohtaja
p. 040 595 0001
rolf.nyholm[at]aanekoski.fi

 

Tapani Mattila 
maakuntajohtaja, muutosjohtaja 
040 595 0011 
tapani.mattila[at]keskisuomi.fi

 

Pekka Hokkanen
aluekehitysjohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi 

 

Hanna Kunttu
suunnittelupäällikkö (liikennejärjestelmä)
040 591 5901
hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi

 

Kari Luostarinen
kehittämisjohtaja (digitalous)
040 545 0570
kari.luostarinen[at]keskisuomi.fi

 

Kari Pirinen 
kehittämispäällikkö (osaamistalous)
040 720 6918 
kari.pirinen[at]keskisuomi.fi

 

Hannu Koponen
kehittämispäällikkö (biotalous)
040 595 0009
hannu.koponen[at]keskisuomi.fi

 

Pirjo Peräaho
projektipäällikkö, Keski-Suomi 2021
040 591 0760
pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi