Tuleeko tulosta? Keski-Suomen rakennerahastot väliarviossa

08.03.2019


Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote 8.3.2019

Keski-Suomessa on EU:n rakennerahastojen ohjelmakaudella 2014-2020 käynnistynyt tähän mennessä 326 rakennerahastohanketta, joista 77 on päättynyt. Kaiken kaikkiaan hankkeiden rahoitus on ollut liki 113,4 miljoonaa, josta 54 prosenttia on ollut julkista rahoitusta. Rahoituksesta noin neljä viidesosaa on kohdistunut Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeisiin ja loput Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeisiin.

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR on teettänyt väliarvion rakennerahastotoiminnan vaikuttavuudesta Keski-Suomessa. Väliarviota varten on haastateltu sekä hanketoimijoita että rahoittajan edustajia.

Väliarviossa rahoittajien toiminta saa kiitosta muun muassa rahoituksen kohdentumisesta yritystoiminnan kehittämiseen sekä nuoriin ja koulutukseen. Positiivista on myös yritysrahoituksen saaminen mukaan hankkeisiin. Hankkeet ovat kohdistuneet koko maakuntaan, ja Saarijärvi-Viitasaaren erityisasema harvaanasuttuna alueena näkyy rahoituksen kohdentumisessa.

Maakuntaohjelman kärjistä rakennerahastohankkeet ovat tukeneet etenkin bio- ja digitaloutta. Maakuntaohjelman tavoitteena on 10000 uutta työpaikkaa, 2000 uutta yritystä, 2 miljardia vientituloja ja yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten osuuden nostaminen 60%:iin kokonaispanoksesta. Toistaiseksi hankkeiden vaikutus tavoitteiden toteutumiseen, ja etenkin sosiaalirahaston hankkeiden yhteys maakuntaohjelmaan etäinen. Tyypillisesti hankkeiden vaikuttavuus ilmenee kuitenkin pitkällä aikajänteellä.

Keski-Suomessa hanketoimijat saavat rahoittajilta tukea ja neuvoja jo hakuvaiheessa. Väliarvion perusteella käytäntö on helpottanut hanketoimijoiden työtä merkittävästi. Tästä huolimatta hanketoimijoiden joukko on suppea, ja mukaan olisi suotavaa saada uusia tekijöitä.  

Tutustu konsulttitoimisto MDI:n tekemään arvioon kokonaisuudessaan.

 

Uuden ohjelmakauden suunnittelu hyvässä vauhdissa

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 valmistelussa on nyt edetty vaiheeseen, jossa alueita ja ministeriöitä pyydetään tekemään ehdotuksia muun muassa keskeisistä tavoitteista ja painopisteistä. Ohjelman valmistelu tehdään TEMin koordinoimana yhteistyössä maakuntien kesken.

Työ- ja elinkeinoministeriön ehdotuksen mukaan tulevalla kaudella pyritään tarttumaan ilmastonmuutokseen, digitalisaatioon, eriarvoistumiseen ja työn murrokseen. Komission tavoitteet ohjelmakaudelle liittyvät älykkääseen erikoistumiseen, vähähiilisyyteen ja vihreyteen, saavutettavuuteen sekä sosiaalisempaan ja kansalaislähtöisempään Eurooppaan. MYR totesi, että tavoitteet sopivat yhteen Keski-Suomen kehittämisen kärkien kanssa. Keskustelussa nousi esiin muun muassa maakunnan sisäisen polarisaation lieventäminen rahastojen keinoin sekä saavutettavuuden ja liikenneyhteyksien merkitys maakunnan tulevalle kehitykselle. MYR jatkaa tulevan ohjelmakauden valmisteluun liittyviä keskusteluja seuraavissa kokouksissaan.

 

Lisäksi Jyväskylän yliopiston, ammattikorkeakoulun ja Gradian muodostama koulutusyhteisö EduFutura esitteli toimintaansa MYRille.

 

Kokouksen esityslista: https://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1421

 

 

Lisätietoja:

Mikko Tiirola
Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Mikko.Tiirola(at)mtk.fi 

 

Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
040 595 0014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

 

Veli-Pekka Päivänen 
kehittämispäällikkö, MYRin sihteeri
040 595 0005
veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi