Keski-Suomen kuntien ilmastotyön supervuosi käynnistyy syksyllä

17.05.2019


Keski-Suomen kuntien ilmastotyön supervuosi käynnistyy syyskuussa 2019. Ilmastotyön supervuoden tavoitteena on tehdä ilmastotyöstä systemaattinen osan kuntien toimintaa ja kasvattaa keskisuomalaisten kuntien ilmasto-osaamista. Vuoden mittaisessa hankkeessa lähestytään ilmastohaastetta konkretian kautta ja hyödynnetään vertaisoppimista. Yksillä resursseilla tehdään työtä kaikkien keskisuomalaisten kuntien hyväksi.

 

Hanke jatkaa vuonna 2018 valmistuneen Keski-Suomen ilmasto-ohjelman 2030 toimeenpanoa. Hankkeen budjetti on 79 200 €. Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoitusta 60 % kokonaisbudjetista.  Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma rahoittaa hankkeita, jotka tähtäävät kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen. Kevään 2019 haussa rahoitusta sai kaikkiaan 12 hanketta.

 

 

Lisätietoja Keski-Suomen liiton hankkeesta:
Projektipäällikkö Suvi Bayr, suvi.bayr@keskisuomi.fi, 040 652 3848

Lisätietoja Keski-Suomen ilmasto-ohjelmasta 2030: http://keskisuomi.info/ilmasto2030/

Lisätietoja rahoituspäätöksestä:
https://www.ym.fi/fi-FI/Kuntien_ilmastohankkeille_lahes_puoli_mi(50289)