Maakuntahallitus: EU:n aluekehitysrahat jaettava asukaslukuperusteisesti; kierto- ja biotalous saivat omat kärjet Keski-Suomen vaikuttamissuunnitelmaan

24.05.2019


Keski-Suomen maakuntahalltus: EU:n aluekehitysrahat jaettava asukaslukuperusteisesti

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kautta 2021 - 2027 valmistellaan parhaillaan. Suomeen on tulossa kahteen kategoriaan kuuluvia tukialueita: kehittyneitä alueita (Uusimaa-Helsinki ja Ahvenanmaa) sekä siirtymäalueita (muu Suomi). Suomi päättää kansallisesti, miten raha jaetaan siirtymäalueen sisällä. Keski-Suomen maakuntahallitus katsoo, että rahan tulee jakautua lähtökohtaisesti asukaslukuperusteisesti. Toissijaisesti voidaan huomioida potentiaali rahojen hyödyntämisessä: yritysten määrä, innovaatiopotentiaali (yliopistot ja korkeakoulut) sekä työttömien määrä. Lisäksi maakuntahallitus muistuttaa, että Suomen EU:n liittymissopimuksen mukaisesti Saarijärven - Viitasaaren seutu kuuluu pohjoisen harvaan asuttujen alueiden erityistuen (NSPA) piiriin.

Lue kokonaisuudessaan Keski-Suomen maakuntahallituksen kannanotto EU:n ohjelmakauden 2021 - 2027 alue- ja rakennepolitiikan valmisteluun Suomessa.

 

Kierto- ja biotalous saivat omat kärjet Keski-Suomen vaikuttamissuunnitelmaan

 

Kierto- ja biotalous saivat tänään maakuntahallituksessa omat kärjet Keski-Suomen vaikuttamissuunnitelmaan. "Metsät ratkaisijana" ja "Kiertotalous käyttöön" vahvistavat Keski-Suomen perinteisillä vahvuusaloilla syntyneiden uusien innovaatioiden mahdollisuuksia sekä kestävän kehityksen ja ilmastomuutoksen hillinnän huomioimista.

- Tavoitteenamme on saada keskisuomalaisen asiantuntemuksen ääntä entistä paremmin kuuluviin sekä EU- että kansallisen tason lainsäädäntötyössä. Haluamme myös rohkaista keskisuomalaisia kuntia, yrityksiä ja organisaatioita ottamaan uudet mahdollisuudet käyttöön, toteaa kehittämispäällikkö Hannu Koponen.

 

Bio- ja kiertotalouden uudet ratkaisut ovat myös esimerkkejä Keski-Suomen innovaatiopotentiaalin toteutumisesta. Puukuidusta tuotetut muovien ja puuvillan korvaajat tai arvometallien kerääminen elektroniikkaromusta ovat kansainvälisestikin merkittäviä edistysaskeleita kohti kestävämpien materiaalien maailmaa.

Katso myös: Metsät ratkaisijana -somevideo

 

 

Osaamista uusin keinoin

 

Maakuntahallitus puolsi EAKR-rahoitusta neljälle hankkeelle:

 

Saarijärven - Viitasaaren seutukunnan yhteishanke Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen tavoittelee kansainvälisiä osaajia mm. tuomalla alueen rekrytointitarpeet yhteen, toteuttamalla rekrykampanjoita ja yhteistä rekrytointi- ja markkinointimateriaalia.

 

KIHU-säätiön Training room -hankkeessa tutkitaan urheilijoiden vammojen kuntoutumista ja palautumista.

 

KoKemus-hanke tähtää simulaatio-opetuksen ja oppija-ohjaaja -vuorovaikutuksen kehittämiseen. KoKemus eli Koulutuspalveluiden ekosysteemin kehittäminen fysiologisen mittaustiedon ja älykkäiden järjestelmien avulla -hanke yhdistää keskisuomalaisten oppilaitosten vahvuuksia.

 

AI Hub Keski-Suomi -hankkeen tavoitteena on luoda koko Keski-Suomen kattava, SOTE-tiedon älykästä hyödyntämistä edistävä tekoälykeskus.

 

Lisäksi Jämsek Oy sai rahoitusta Keski-Suomen Kehittämisrahastosta. Jämsek tähtää työnantajaverkoston rakentamiseen osaajien rekrytointia helpottamaan. Osaava Jämsä -hankkeessa selvitetään myös yhteisöllisen työtilan perustamisen edellytyksiä.

 

Maakuntahallitus hyväksyi myös rallin maailmanmestaruusosakilpailuun 2019 liittyvän yhteistyön Jyväskylän kaupungin kanssa.

 

Kokouksen esityslista: https://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1471

 

Keski-Suomen maakuntahallitus kokoontui 24.5.2019 Jyväskylässä.

 

Lisätietoja:

 

Rolf Nyholm
maakuntahallituksen puheenjohtaja
p. 040 595 0001
rolf.nyholm[at]aanekoski.fi

 

Tapani Mattila 
maakuntajohtaja 
040 595 0011 
tapani.mattila[at]keskisuomi.fi

 

Pekka Hokkanen
aluekehitysjohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hannu Koponen
kehittämispäällikkö (biotalous)
040 595 0009
hannu.koponen[at]keskisuomi.fi

Hilkka Laine
rahoituspäällikkö (hankkeet, EU:n uusi ohjelmakausi)
040 595 0014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

 

Kari Luostarinen
kehittämisjohtaja (digitalous)
040 545 0570
kari.luostarinen[at]keskisuomi.fi

 

Tuulia Nieminen
viestintäpäällikkö (vaikuttaminen)
040 591 5058
tuulia.nieminen[at]keskisuomi.fi

Kari Pirinen
kehittämispäällikkö (osaamistalous)
040 720 6918
kari.pirinen[at]keskisuomi.fi

 

Veli-Pekka Päivänen (hankkeet)
kehittämispäällikkö
040 595 0005
veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi