Länsi-Suomen yhteinen liikennestrategia luonnosvaiheessa ja kommentoitavana

23.06.2020


Viestejä valtakunnalliseen kehittämiseen ja ajatuksia maakuntien yhteisiksi toimiksi. Strategialuonnoksen kantaviksi teemoiksi ovat nousseet matka- ja kuljetusketjut laajasti ymmärrettyinä. Ne sisältävät liikenneväylät, informaation, liikenteen käyttövoimat, joukkoliikenteen ja kuljetuspalvelut sekä näiden hinnoittelun. Kehitystä näissä asioissa on saatavissa aikaan erilaisten toimijoiden yhteistyöllä.

Viestit valtakunnalliseen kehittämiseen

Viestintäverkkojen toimintavarmuus, kapasiteetti, nopeus ja kattavuus on varmistettava. Ne ovat kansalaisten ja elinkeinoelämän toimeliaisuuden perusedellytys niin erityyppisillä maaseutualueilla kuin tiiviissä yhdyskuntarakenteessakin. Viestintäverkot mahdollistavat liikkumisen vähentämisen, kyytien ja kuljetusten yhdistelyn sekä liikenteen automaation.

Väylien kunnosta huolehtiminen on kaiken lähtökohta. Lisäksi on mahdollistettava ajoneuvokaluston kehittyminen ja suurimpien sallittujen ajoneuvojen käytettävyys koko kuljetusreitillä. Länsi-Suomessa on korkean teknologian teollisuutta maaseudullakin. Siksi suurten erikoiskuljetusten reittien toteuttaminen on keskeistä. Myös ruoantuotanto ja biotalous tarvitsevat toimivan liikenneverkon tuotannon alkulähteiltä kuluttajan ostoskoriin. Vientiteollisuuspainotteiselle alueelle toimintavarmat ja nopeat yhteydet satamiin ja lentoasemille ovat kilpailukyvyn elinehto. Nämä samat yhteydet palvelevat myös maan sisäistä kanssakäyntiä. Junakuljetuksille kriittistä on rataverkon kapasiteetin riittävyys. Raskaille tiekuljetuksille on tasaisen, ennakoitavan ja lyhyen matka-ajan turvaava nopeustaso sekä taloudellisesti että päästöjen kannalta optimaalinen.

Matkaketjujen rakentaminen ja yhteen toimiva lippujärjestelmä jää puheen tasolle ilman valtakunnallista taustajärjestelmää. Se tarvitsee isännän ja vakaan rahoituspohjan. Yhteiskunnan eri toimijoiden järjestämien henkilökuljetusten kytkeminen osaksi kaikille avoimia liikennepalveluja tarvitsee tietoalustan lisäksi hallinnollisen rakenteen - nyt kuljetuksia järjestää hyvin moni taho. Liityntäpysäköintipaikat ovat edellytys sille, että pyöräilijät ja autoilijat vaihtavat linja-autoon tai junaan. Liityntäpysäköinnin järjestäminen on monen toimijan yhteistyötä ja siksi se tarvitsee selkeän valtakunnallisen toimintamallin ja rahoitusta myös valtiolta.

Maakuntien yhteiset toimet

Maakuntaliittojen oma toimivalta liikennekysymyksissä on rajallinen. Maakuntaliitot voivat kuitenkin nostaa asioita keskusteluun teettämällä yhdessä selvityksiä ja näin parantaa tietoisuutta ja synnyttää keskustelua monia osapuolia koskevista teemoista. Toinen tärkeä rooli on osapuolten yhteen saattaminen. Ne voivat kutsua osapuolia ratkomaan haasteita yhdessä ja käynnistää pilotointeja, jotka parhaimmillaan tuottavat monistettavia toimintamalleja. Strategialuonnoksessa on esimerkkejä mahdollisista maakuntien yhteistyönä toteutettavista asioista.

Lue koko strategialuonnos ja kommentoi!

Strategialuonnos löytyy maakuntaliiton verkkosivuilta ja sitä on mahdollista kommentoida elokuun 2020 loppuun asti verkkosivuilla olevan kyselylinkin kautta. Strategialuonnokseen ja kyselyyn pääset myös täältä.

Yhteisen liikennestrategian laadinnasta lyhyesti

Mitä?

Kuusi Länsi-Suomen maakuntaa (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta) laativat parhaillaan yhteistä liikennestrategiaa. Siihen kiteytetään yhteinen näkemys alueen tärkeimmistä liikennejärjestelmäkysymyksistä kaikki liikennemuodot huomioiden.

Miksi?

Yhteinen tahtotila tulee sisältämään viestejä valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun, jotta Länsi-Suomelle tärkeät asiat tulisivat huomioon otetuiksi. Strategiassa on tarkoitus tunnistaa myös teemoja, joissa maakuntien on hyödyllistä ja kustannustehokasta tehdä keskinäistä yhteistyötä.

Miten?

Länsi-Suomen yhteistä liikennestrategiaa työstetään tiiviissä vuorovaikutuksessa valtion liikenneviranomaisten kanssa. Liikennestrategia linjaa painotuksia pitkälle tulevaisuuteen. Siksi on tärkeää tarjota vaikuttamismahdollisuus luottamushenkilöille, nuorille, elinkeinoelämälle ja muille sidosryhmille.

Maakuntahallitusten puheenjohtajistot kokoontuvat lokakuussa 2020 toiseen yhteiseen huippukokoukseen käsittelemään yhteisen liikennestrategian luonnosta. Kukin maakunta päättää omalta osaltaan yhteisen strategialuonnoksen hyväksynnästä.

 

Tiedote PDF-muodossa.

 

Lisätietoja:

Heikki Pusa, heikki.pusa[at]hame.fi, ohjausryhmän puheenjohtaja

Markus Erkkilä, markus.erkkila[at]keskisuomi.fi

Ruut-Maaria Rissanen, ruut-maaria.rissanen[at]pirkanmaa.fi

Antti Saartenoja, antti.saartenoja[at]etela-pohjanmaa.fi

Tero Voldi, tero.voldi[at]obotnia.fi

Esa Perttula, esa.perttula[at]satakunta.fi