Aluekehitys on neuvottelua, yhteensovitusta ja valintaa

 

Aluekehitys varmistaa maakunnan kilpailukykyä ja hyvinvointia. Se perustuu suunnitelmiin, ohjelmiin ja toimenpiteisiin, joilla parannetaan Keski-Suomen väestön elinoloja ja vahvistetaan koko maakunnan elinvoimaisuutta. Toimenpiteet keskitetään Keski-Suomen maakuntastrategiassa valittuihin bio-, digi- ja osaamistaloutta edistäviin teemoihin. Tavoitteena on kestävään kehitykseen perustuva taloudellinen kasvu, elinkeinotoiminnan kehitys ja paras mahdollinen työllisyys.

Aluekehitykseen käytetään maakunnallista, kansallista ja Euroopan unionin rahoitusta. Kehittämisrahoituksen suuntaamisesta sovitaan EU:n rakennerahasto-ohjelmissa, kansallisissa kehittämisohjelmissa sekä valtion tulo- ja menoarviossa. Toimenpiteet perustuvat maakunnan tahtoon eli yhdessä laadittuihin strategioihin sekä valtioneuvoston päätöksiin valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista.

Aluekehityslainsäädännön mukaisesti Keski-Suomen liitto toimii aluekehityksestä vastaavana viranomaisena maakunnassa. Aluekehitystyötä tehdään yhdessä valtion alueviranomaisten, kuntien, kehittämisyhtiöiden, koulutusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin järjestötoimijoiden kanssa.

Aluekehitystoimet on kirjattu pitkän aikavälin maakuntasuunnitelmaan, nelivuotiseen maakuntaohjelmaan sekä kahden vuoden välein laadittavaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan.

 

Keski-Suomessa aluekehitys ja maakuntakaavoitus sekä muu alueidenkäytön suunnittelu on  yhdistetty maakunnan kokonaisvaltaisen kehitystyön helpottamiseksi.