CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta

 

Keski-Suomen liitto on mukana Circwaste -hankkeessa, joka on seitsenvuotinen Syken koordinoima laaja EU-hanke. Circwaste edistää kiertotaloutta ja toteuttaa kansallista jätesuunnitelmaa. Tavoitteena on lisätä materiaalitehokkuutta, ehkäistä jätteen syntyä sekä kannustaa erilaisten sivutuotteiden hyödyntämiseen. Circwaste –hanke alkoi lokakuussa 2016 ja päättyy joulukuussa 2023. Circwaste-hankkeen budjetti on lähes 19 miljoonaa euroa ja sitä toteuttaa 20 organisaatiota. Materiaalit kiertoon sivustolla voit lukea enemmän Circwaste -hankkeen tekemisistä ja tilata mm. Circnews uutiskirjeen.

Keski-Suomen liitto toimii Circwaste -hankkeessa alueellisena koordinaattorina ja vetää omaa osahanketta. Keski-Suomen liiton osahankkeiden yhteenlaskettu budjetti on noin 800 000 €.

 

Tulossa Keski-Suomessa

16.4.2018 biohajoaviin jätteisiin, biokaasuun ja ravinteiden kierrätykseen liittyvä tilaisuus. Ohjelma tekeillä, lisätietoja outi.pakarinen (at) keskisuomi.fi

25.4.2018 Luovaa kiertotaloutta seminaari. Ohjelma tekeillä. Tilaisuus järjestetään Luova kiertotalous, Creadis3 ja Circwaste -hankkeiden yhteistyönä. 

 

Keski-Suomi kohti kiertotaloutta 2018 tilaisuus

7.2.2018 järjestetty tilaisuus kokosi noin 90 osallistujaa kuulemaan Keski-Suomen Circwaste -hankkeen ja INKI-hankkeen tuloksia. Tilaisuuden ohjelma. Esitykset:

Petrus Kautto, SYKE: Circwaste -hankkeen valtakunnalliset kuulumiset

Outi Pakarinen ja Tiina Karppinen, Keski-Suomen liitto: Keski-Suomen jätehuollon nykytila ja tulevaisuuden visioita

Pirkko Melville, Jyväskylän kaupunki: Kuluttajalähtöiset kiertotalouskokeilut

Suvi Sointusalo, JAMK: Kokemuksia muovinkeräyskokeilusta

Tanja Oksa, Jyväskylän kaupunki: Kankaan älykäs jätehuolto

Jenni Rahkonen, Molok Oy: Älykäs jätehuolto korttelikeräyksellä

Mikko Jylhä, KSSHP: Kiertotalous sairaala Novassa

Juha Tuulaniemi, JAMK: Kiertotalousprojekti palvelumuotoilulla

Ari Väisänen, Jyväskylän yliopisto: INKI-hankkeen esittely

Siiri Perämäki, Jyväskylän yliopisto: Alkuaineiden analysointi ja talteenotto lietteistä

Virva Kinnunen, Jyväskylän yliopisto: Nanopartikkelit lietteissä

Matti Haukka, Jyväskylän yliopisto: Metallit talteen 3D-tulosteilla

Risto Ryymin, Jyväskylän Energia Oy: SER-demolaitos Jyväskylään

 

Alueellinen koordinaatio

Alueellisen koordinaation tehtävänä on tukea jätesuunnitelman toimeenpanoa ja edistää kiertotaloutta.

  • Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus on viimeistelyä vaille valmis ja se julkaistaan alkuvuodesta 2018. Jos haluat luonnoksen kommentoitavaksesi, laita sähköpostia Outi Pakariselle.
  • Alueellista yhteistyöryhmää on myöhemmin täydennetty, ja siinä on tällä hetkellä noin 20 jäsentä. Syyskuussa 2017 yhteistyöryhmä alkoi hahmotella Keski-Suomen Circwaste -tiekartan painopisteitä ja tavoitteita. Painopisteiksi valikoituivat Biohajoavat jätteet, SER, Rakennusjäte ja Julkiset hankinnat. Toimenpiteitä tehdään silti muihinkin painopisteisiin, kuten yhdyskuntajätteeseen, liittyen.

 

Alueellisten jätevirtojen hyödyntäminen Keski-Suomessa

Keski-Suomen liitolla on alueellisen koordinaation lisäksi myös toinen osahanke,Alueellisten jätevirtojen hyödyntäminen Keski-Suomessa”. Tässä osahankkeessa edistetään mm. jätteiden syntypaikkalajittelua ja biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Osahanketta rahoittavat Mustankorkea Oy, Sammakkokangas Oy ja Gasum Oy.

 

Keski-Suomen sekajätteen koostumus tutkittu

Keski-Suomen kotitalouksien sekajätteen koostumusta on selvitetty kesän 2017 aikana. Lue yhteenveto tuloksista tästä. Tutkimuksen tuloksista ovat uutisoineet mm. YLE 3.7.2017: Sekajätteen joukkoon syydetään mitä sattuu.  

 

Biokaasua edistetään viestinnällä

Biokaasun tuotantoon ja käyttöön liittyvää edistämistyötä tehdään esimerkiksi esitelmöimällä aiheesta eri tilaisuuksissa, osallistumalla erilaisiin työryhmiin ja hankevalmisteluun ja kirjoittamalla lausuntoja. 

  • Autoillaan puhtaasti biokaasulla -esite
  • Biokaasun liikennekäyttö luento. 19.9.2017, Jyväskylän kansalaisopisto. Verkkoluento katsottavissa tästä.

 

Menneet biokaasutapahtumat

 

Kutsuvierastilaisuus biokaasualan toiminnanharjoittajille ja viranomaisille. 25.9.2017, Jyväskylä. Tilaisuudessa keskusteltiin biokaasun asemasta liikenteen päästövähennystavoitteissa ja -keinoissa, kestävyysjärjestelmästä, verotuksesta ja tulevasta uusiutuvan energian direktiivi REDII:sta. Yhteenveto tilaisuuden keskeisimmistä asioista on valmisteilla, esitykset ovat alla. Tilaisuuden ohjelma.

Paavola: Biokaasu Suomessa

Pakarinen: Liikennebiokaasu (Keski-)Suomessa

Jääskeläinen: Liikenteen päästövähennystavoitteet ja -keinot

Haavisto: Kestävyysjärjestelmän vaatimukset

Saastamoinen: Maakaasun ja biokaasun asema verotuksessa

Hillamo: Uusiutuvan energian direktiivi REDII, tilannekatsaus

Koponen: REDII-ehdotuksen kasvihuonekaasupäästöjä koskevat kestävyyskriteerit

 

Menneet tapahtumat

Rakennusjätteet Keski-Suomessa. 5.12.2017. Ohjelma löytyy täältä.

Outi Pakarinen, Keski-Suomen liitto: Circwaste -hanke Keski-Suomessa

Tiina Karppinen, Keski-Suomen liitto: Rakennusjätteet Keski-Suomessa

Matti Mikkelä, Puhas Oy:Rakennusjätteiden lajittelu ja kierrätys

Outi Ruuska, Sammakkokangas Oy: Rakennusjätteet Sammakkokankaalla

Esko Martikainen, Mustankorkea Oy: Rakennusjätteet Mustankorkealla

Janne Hannula, L&T Oy: L&T:n ratkaisut rakennusjätteen käsittelyyn

Ville Immonen, Wimao Oy: Wimao - ekologisia komposiittituotteita kierrätysmateriaaleista

Petri Jetsu, VTT: Purku- ja rakennusjätteiden hyödyntäminen

Tanja Vepsäläinen, Delete Oy: Purkutyön materiaalien hyödyntäminen, case Waste

Tarmo Lampila, JAMK : Hukat hyötykäyttöön Keski-Suomessa, esite

 

Tilaisuus Keski-Suomen kuntien jätehuollosta vastaaville henkilöille. 25.10.2017. Ohjelma.

Outi Pakarinen, Keski-Suomen liitto: Circwaste -hanke Keski-Suomessa

Tiina Karppinen, Keski-Suomen liitto: Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus

Ella Särkkä, Ympäristöministeriö: Jätelain uudistus

 

Keski-Suomen Circwaste -hankkeiden aloitustilaisuus. 2.2.2017. 

Tapahtuman materiaalit: 

Petrus Kautto, Syke: CIRCWASTE-hankekokonaisuus 
Outi Pakarinen, Keski-Suomen liitto:
Keski-Suomen liitto edistämässä jätteiden hyötykäyttöä ja kiertotaloutta
Mikko Jylhä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri:
Jätteiden käsittelyn optimointi uudessa sairaalassa 
Tanja Oksa, Jyväskylän kaupunki:
Kankaan älyjätehuolto 
Pirkko Melville, Jyväskylän kaupunki ja Lari Rajantie, Sitra:
Käyttäjälähtöiset kiertotalouskokeilut 
Kirsi Pitkänen, Art Impact:
Kulttuuria kiertotaloustwistillä 

 

Blogikirjoituksia

Biokaasuhilloa

Biotalous + digitalous = parempi tulevaisuus

 

Muut Keski-Suomen Circwaste -osahankkeet

Keski-Suomessa myös Jyväskylän kaupungilla ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on omia Circwaste -osahankkeita. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osahankkeessa haetaan ratkaisuja uuden sairaalan jätteiden käsittelyn optimointiin. Jyväskylän kaupungilla on kaksi Circwaste -osahanketta. Käyttäjälähtöisten kokeilujen osahankkeella haetaan ideoita kiertotalouskokeiluihin. Tätä osahanketta rahoittaa Sitra. Ensimmäinen ideahaku toteutettiin alkuvuodesta 2017 ja ensimmäiset kokeilut ovat käynnistyneet kesällä 2017. Toisessa Jyväskylän kaupungin osahankkeessa kehitetään Kankaan älyjätehuoltoa.

 

 

Lisätietoa Keski-Suomen liiton Circwaste -hankkeista

Outi Pakarinen, projektipäällikkö, 040 595 0018, Twitter: @Outi_Pakarinen

Hannu Koponen, kehittämispäällikkö, 040 595 0009, Twitter: @HTKoponen

Tiina Karppinen, projektityöntekijä, 040 571 5669, Twitter: @Karppi_nen (osa-aikainen 1.9.2017 alkaen)

 

 

Circwaste-hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.

Circwaste-hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.